Polmic - FB

indeks osób (S)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Jerzy Skarbowski,

publicysta, pianista; ur. 4 czerwca 1936, Rzeszów, zm. 26 grudnia 2005, Bielsko-Biała. Naukę gry na fortepianie rozpoczął w szkole muzycznej w Rzeszowie u Janiny Stojałowskiej, a następnie kontynuował w latach 1954-1960 w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie w klasie Zbigniewa Drzewieckiego.

Uczestniczył w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Marguerite Long-Jaccques Thibaud w Paryżu (1961) oraz w seminarium interpretacji utworów Béli Bartóka w Budapeszcie (1967).  

Pracował w Akademii Muzycznej w Krakowie na stanowisku asystenta (1961-63), w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej na stanowisku kierownika Wydziału Kultury (1963-75) oraz w różnych szkołach na terenie kraju, m. in. w Liceum Muzycznym w Bielsku-Białej, na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie i w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Był także dyrektorem Domu Muzyki i Beskidzkiego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej, a w ostatnich latach życia współpracował z Wydawnictwem Fall w Krakowie.

Jerzy Skarbowski opublikował liczne artykuły w różnych czasopismach, m. in. we „Współczesności”, „Literaturze”, „Poezji”, „Ruchu Muzycznym”, „Polish Art Studies”, „Muzyce”, „Forum Musicum”, „Piśmie Literacko-Artystycznym” i „Studiu”, które zostały zebrane w książce Szkice w kluczu wiolinowym.

aktualizacja: lipiec 2011

twórczość

Jego zainteresowania muzykologiczne koncentrowały się na estetyce muzyki oraz problemach interdyscyplinarnych, a w szczególności na relacjach muzyczno-literackich.

publikacje

książki

Dusza zaczarowana muzyką. Monografia muzyczna Romaina Rollanda, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Rzeszów 1992
Literacki koncert polski, Fosze, Rzeszów 1997
Literatura-muzyka. Zbliżenia i dialogi, Czytelnik, Warszawa 1981
Sylwetki pianistów polskich, t. 1, Fosze, Rzeszów 1996
Sylwetki pianistów polskich, t. 2, Fall, Kraków 2002
Szkice w kluczu wiolinowym, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Rzeszów 1995
„Taka pieśń jest siła, dzielność, taka pieśń jest nieśmiertelność”, Fall, Kraków 2003
redakcje naukowe

Zbigniew Drzewiecki we wspomnieniach uczniów i przyjaciół [wspólnie z Marią Szmyd-Dormus, Januszem Zathey’em], Akademia Muzyczna, Kraków 1998