Polmic - FB

indeks osób (K)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Małgorzata Kaniowska, dyrygentka, pedagog, animatorka kultury i kompozytorka; ur. 19 września 1970, Ruda Śląska. Jest absolwentką Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w zakresie dyrygentury (dyplom z wyróżnieniem – 1995) i teorii muzyki (1993), Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – studiów podyplomowych w zakresie zarządzania kulturą (2001) oraz Polskiego Instytutu Ericksonowskiego – Podyplomowego Studium Arteterapii (2003). W 2006 roku uzyskała stopień naukowy doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej "dyrygentura” na Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
Dwukrotna otrzymała stypendium Ministra Kultury i Sztuki (1991/92, 1992/93). Jest również laureatką m.in. Nagrody Wojewody Katowickiego w dziedzinie twórczości artystycznej dla młodych twórców (1998) i Nagrody Prezydenta Miasta Bytomia w dziedzinie kultury „MUZA’98”.
Jako dyrygent bierze udział w międzynarodowych i ogólnopolskich festiwalach - Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” (Warszawa), „Conversatorium Organowym” (Legnica), Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Wiedeńskiej (Wrocław), Międzynarodowym Festiwalu „Laboratorium Muzyki Współczesnej” (Warszawa), „Śląskich Dniach Muzyki Współczesnej” (Katowice), „Musica Sacra” (Skoczów), „Viva il Canto” (Cieszyn), „Wieczorach u Telemanna” (Pszczyna), Dekadzie Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej (Cieszyn), w Gliwickim Festiwalu Bachowskim, Festiwalu im. Henryka Wieniawskiego (Szczawno–Zdrój), Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej (Leżajsk) i wielu innych.
W 2007 roku objęła kierownictwo artystyczne nad koncertami jubileuszowymi Wiesława Ochmana, które odbyły się w maju tego samego roku w Londynie w „Polish Social & Cultural Association” (Hammersmith).
Dokonuje nagrań dla TVP Katowice, Warszawskiego Ośrodka Telewizyjnego, Telewizji Kablowej „ProCable”, „Elsat”, Radia Katowice, Radia „Puls”, Radia „Fiat” oraz Radia Jasna Góra. Nagrała 7 płyt CD – m.in. w roku 2004 dokonała prapremierowego nagrania utworów na orkiestrę smyczkową prof. Edwarda Bogusławskiego, a w 2005 roku pierwszej rejestracji radiowej i płytowej utworu Largo Andrzeja Dziadka. Z jej inicjatywy w 2007 roku ukazała się płyta z utworami Fryderyka Wielkiego w wydawnictwie Acte Prealable (pierwsza polska rejestracja).
Współpracuje z wieloma wybitnymi solistami z kraju i zagranicy m.in. Ewą Biegas, Łukaszem Błaszczykiem, Grażyną Brodzińską, Kają Danczowską, Marcinem Dyllą, Aleksandrem Gabrysiem, Robertem Kabarą, Jadwigą Kotnowską, Konstantym Andrzejem Kulką, Piotrem Kusiewiczem, Bogusławem Morką, Wiesławem Ochmanem, Grzegorzem Olkiewiczem, Patrycją Piekutowską, Elżbietą Stefańską, Tomaszem Tomaszewskim, Markiem Toporowskim, Tytusem Wojnowiczem, Edwardem Zienkowskim.
Często dokonuje prawykonań muzyki współczesnej (m.in. utworów Edwarda Bogusławskiego, Andrzeja Dziadka, Benedykta Konowalskiego, Ryszarda Gabrysia, Aleksandra Gabrysia, Mariana Borkowskiego, Anny Ignatowicz-Glińskiej, Macieja Zielińskiego, Sławomira Zamuszko).
Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Muzyki Akademii im. J. Długosza w Częstochowie oraz cenionym organizatorem imprez muzycznych na terenie Śląska, m.in. pomysłodawcą i organizatorem cyklu koncertów edukacyjnych „Warsztaty Muzyczne dla Dzieci”, „Manewry z Cameratą”, „Filharmonia Młodych – Scena Promocji”, Letnie Warsztaty Artystyczne dla dzieci „Szansa z Cameratą”.
Jako kompozytorka zadebiutowała utworem pt. Maleńka Suita Polifoniczna prawykonanym przez Todo Art Trio podczas koncertu w ramach festiwalu "XII Śląskich Dni Muzyki Współczesnej" w roku 2006. Ponadto jest twórcą szeregu aranżacji dla orkiestry smyczkowej oraz kompozytorką Hejnału Miasta Bytomia z okazji 750 – lecia Grodu zatwierdzonego jako insygnium miejskie przez Komisję Heraldyczną oraz MSWiA (2004).
W roku 2003 została współzałożycielem Rudzkiej Orkiestry Kameralnej, zaś dwa lata później Rudzkiego Towarzystwa Muzycznego, w którym pełni obecnie funkcję Wiceprezesa. Bierze aktywny udział w pracach Towarzystwa na rzecz działań artystycznych i edukacyjnych na terenie miasta Rudy Śląskiej, m.in. jest pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym Letniego Festiwalu „Muzyczne Ogrody”.

kompozycje

Szarady na chór mieszany i kwartet smyczkowy (1996)
Partita na flet i fortepian (1998)
Liczne opracowania i aranżacje kolęd, pieśni i arii na głosy solowe lub chór mieszany i orkiestrę smyczkową (1998-2007)
Suita „Boska Komedia” na orkiestrę symfoniczną (1999)
Hejnał Święta Bytomia na trąbkę solo (2003)
Hejnał Miasta Bytomia na trąbkę solo (2004)
Maleńka Suita Polifoniczna na flet, klarnet, fagot (2006)