Polmic - FB

wykonawcy (Z)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z

Ryszard Zimak,

dyrygent i pedagog; ur. 11 lutego 1947, Gdańsk; zm. 28 marca 2021, Warszawa. W 1971 roku ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Edukacji Muzycznej (dawniej: Wychowania Muzycznego) w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie i rozpoczął pracę w macierzystej uczelni przechodząc wszystkie szczeble kariery.

W latach 1989-1993 był prodziekanem i dziekanem Wydziału Edukacji Muzycznej, w okresie 1993-1999 - prorektorem ds. nauki i dydaktyki, następnie dziekanem Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca (2008-2012), a w latach 1999-2005 i 2012– 2016 pełnił funkcję rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Uczestniczył w pracach europejskich konferencji rektorów The European As-sociation of Conservatoires (AEC) i Association of Baltic Academies of Music (ABAM). W latach 2002-2005 był przewodniczącym Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych (KRUA) oraz członkiem Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Prowadził klasę dyrygentury chóralnej, zespoły wokalne oraz wykłady z metodyki prowadzenia zespołów wokalnych.

W latach 1973-1974 pełnił stanowisko asystenta-dyrygenta, a następnie (1977-1983) dyrygenta Chóru Filharmonii Narodowej. Od 1983 do 2005 roku był dyrygentem Warszawskiej Opery Kameralnej i kierownikiem Chóru Kameralnego. Od roku 2005 przez ponad dwadzieścia lat sprawował także kierownictwo artystyczne Chóru Mieszanego Akademii Muzycznej im. F. Chopina. Był założycielem Chóru Kameralnego AMFC – zdobywcy I nagrody na konkursie radiowym BBC i Deutschlandfunk - Let the peoples sing (1987), który później działał pod nazwą AMFC Vocal Consort. Zespół ten, obok wykonania Mszy h-moll i Pasji wg. św. Jana Jana Sebastiana Bacha oraz La petite messe solennelle Gioacchino Rossiniego, wziął udział w uroczystości z okazji 157 rocznicy śmierci Fryderyka Chopina, wykonując Requiem Wolfganga Amadeusza Mozarta w Bazylice Mniejszej Św. Krzyża w Warszawie. Koncertem dyrygował Franz Brüggen, założyciel światowej sławy zespołu grającego na instrumentach historycznych - Orkiestry XVIII wieku.

Od lipca 2005 do stycznia 2007 roku sprawował funkcję Dyrektora Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. W styczniu 2007 roku w drodze wyboru został powołany do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

Jako dyrygent specjalizował się w wykonawstwie wielkich dzieł oratoryjnych, m.in. Jana Sebastiana Bacha, Jerzego Fryderyka Haendla i Wolfganga Amadeusza Mozarta. W swej działalności preferował przygotowanie i przedstawienie publiczności zapomnianych polskich kompozycji a cappella i dzieł wokalno-instrumentalnych. Z zespołami Warszawskiej Opery Kameralnej przygotował i prowadził wiele utworów Józefa Elsnera, Wojciecha Dankowskiego, Szymona Ferdynanda Lechleitnera, Damiana Stachowicza, J. Staromiejskiego i innych.

Koncertował w wielu krajach Europy, a także w Korei Południowej, na Tajwanie i w USA. Występował wielokrotnie z różnorodnym programem symfonicznym i oratoryjnym na estradach polskich Filharmonii: w Białymstoku, Bydgoszczy, Częstochowie, Katowicach, Kielcach, Jeleniej Górze, Lublinie, Łodzi, Zielonej Górze oraz w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Jako chórmistrz współpracował z wieloma dyrygentami, przygotowując prowadzone przez siebie zespoły do wykonań i nagrań pod dyrekcją wybitnych postaci świata muzycznego, jak Leonard Bernstein, Riccardo Chaily, Henryk Czyż, Jacek Kaspszyk, Kazimierz Kord, Bogusław Madey, Stanisław Wisłocki, Marc Minkowski czy Ennio Morricone.

Był jurorem konkursów dyrygenckich i festiwali chóralnych.

W jego dorobku są nagrania CD, nagrania radiowe i telewizyjne. W grudniu 1998 roku zrealizował wraz z Warszawskim Chórem Kameralnym płytę z nagraniem "Pieśni Kurpiowskich" Karola Szymanowskiego, Romana Maciejewskiego, Romualda Twardowskiego, Kazimierza Sikorskiego i Stanisława Moryty, połączoną z prezentacją oryginalnych pieśni Kurpiów.

W 2002 roku za działalność artystyczną w Warszawskiej Operze Kameralnej został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2005 roku został uhonorowany odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz nagrodą indywidualną Ministra Kultury i Sztuki. Został także odznaczony Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze "Gloria Artis". W roku 2008 otrzymał Medal of Merit za zasługi dla Keymyung University w Korei Południowej, a w roku jubileuszowym 200. rocznicy założenia Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina został uhonorowany przez rektora uczelni Stanisława Moryto medalem "Za zasługi dla Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina". Jest również laureatem Medalu "Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej" oraz 64. Nagrody Artystycznej im. Włodzimierza Pietrzaka za wieloletnią pracę dydaktyczno-wychowawczą, promocję muzyki sakralnej oraz prawykonania oratoryjnych dzieł kompozytorów polskich. W 2012 otrzymał ponadto Medal Edukacji Narodowej.

aktualizacja: 2008 (mk), 2021 (wa)