kompozytorzy (K)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z

Krystian Kiełb,

kompozytor, teoretyk muzyki, nauczyciel akademicki, animator życia artystycznego; ur. 30 kwietnia 1971, Wrocław. Jest absolwentem Akademii Muzycznej we Wrocławiu, w zakresie kompozycji (klasa prof. Zygmunta Herembeszty) i teorii muzyki. W obu specjalnościach uzyskał dyplom z wyróżnieniem. W okresie studiów przez dwa lata był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki. Ukończył ponadto Podyplomowe Studia Zarządzania Placówkami Oświaty i Kultury.

Jego twórczość kompozytorska obejmuje różnorodne gatunki i formy muzyki instrumentalnej, wokalnej i wokalno-instrumentalnej. Zdecydowana większość kompozycji miała prawykonania i liczne wykonania w kraju i za granicą, w tym m.in. w Niemczech, Austrii, Czechach, Wielkiej Brytanii, Francji, Szwecji, USA. Utwory wykonywane były m.in. na różnego rodzaju festiwalach muzycznych w kraju i za granicą, w ramach kursów interpretacji, w tym międzynarodowych, w ramach konkursów wykonawczych, także jako pozycje obowiązkowe, ponadto weszły do programu instytucji artystycznych. W wielu przypadkach wykonawcami utworów Krystiana Kiełba byli wybitni artyści, a także renomowane zespoły.

Zawodowo związany jest z wrocławską Akademią Muzyczną, w której odbył kolejne szczeble awansu akademickiego, a obecnie zatrudniony jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Prowadzi klasę kompozycji oraz seminaria doktoranckie, magisterskie i licencjackie w zakresie kompozycji i teorii muzyki, ponadto na przestrzeni dwudziestu lat działalności dydaktycznej wykładał m. in. kompozycję specjalną, kompozycję ogólną, kontrapunkt, fugę, harmonię specjalną, harmonię tonalną, metodykę nauczania harmonii, improwizację fortepianową, analizę dzieła muzycznego. Był promotorem prac doktorskich, szeregu prac magisterskich i dyplomowych w ramach kompozycji, teorii muzyki, edukacji muzycznej oraz w zakresie zarządzania placówkami oświaty i kultury. Studia magisterskie pod kierunkiem Krystiana Kiełba do roku 2012 ukończyło 16 absolwentów. W latach 1999-2005 pełnił funkcję prorektora, a od roku 2008 piastuje godność rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. W latach 2005-2006 był kierownikiem Zakładu Historii Śląskiej Kultury Muzycznej tejże uczelni. W latach 1998-2008 kierował działaniami wrocławskiej Akademii Muzycznej na rzecz Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, zaś od roku 2000 jest członkiem Rady Programowej Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

Ważne miejsce w jego działalności zajmuje aktywność organizacyjna i animacyjna. W latach 2002-2008 kierował Podyplomowymi Studiami Zarządzania Placówkami Oświaty i Kultury. W roku 2000 powołany został do grona Ekspertów Ministra Edukacji Narodowej. Od roku 2005 czynnie uczestniczy w działaniach na rzecz wdrażania Procesu Bolońskiego w szkolnictwie wyższym, ze szczególnym uwzględnieniem wyższego szkolnictwa artystycznego. Działalność ta uwieńczona została powołaniem przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w skład Zespołu Ekspertów Bolońskich działającego przy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Jest członkiem szeregu różnorodnych ciał kolegialnych, w tym m.in. Akredytacyjnej Komisji Uczelni Artystycznych (od 2002), Kolegium Prorektorów Wyższych Uczelni Wrocławia i Opola (1999 – 2008), Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola (od 2008), Rady Dolnośląskiego Biura Promocji Absolwentów Wyższych Uczelni Wrocławia (2000 – 2005), ponadto komisji konkursowych, zespołów redakcyjnych. Od roku 2009 zasiada w Komitecie Monitorującym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, jako przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz na mocy wyboru dokonanego przez Konferencję Rektorów Uczelni Artystycznych (KRUA) przewodniczy działalności Akredytacyjnej Komisji Uczelni Artystycznych (AKUA).

Wielokrotnie zapraszany w charakterze jurora różnorodnych konkursów muzycznych. 

Obok działalności artystycznej i dydaktycznej prowadzi czynną działalność naukowo-badawczą i popularyzatorską. Jest autorem tekstów naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych. Wygłosił szereg wykładów i prelekcji na konferencjach, sympozjach i sesjach naukowych, także w ramach kursów interpretacji. Zakres zainteresowań badawczych Krystiana Kiełba dotyczy zagadnień teorii muzyki, filozofii muzyki, współczesnych technik kompozytorskich. Podejmuje także problematykę interdyscyplinarną.

Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki. Laureat nagród, wyróżnień i odznaczeń państwowych.

aktualizacja: sierpień 2013
Kontakt
e-mail:
krk@amuz.wroc.pl

kompozycje

Muzyka do spektaklu teatralnego Czekając na Don Kichota według scenariusza i w reżyserii Jacka Głomba (1992)
Liryki Łacińskie, cykl pieśni na mezzosopran i zespół instrumentalny do tekstów Owidiusza (1993)
Szkice sonatowe na fortepian * (1993)
Trzy liryki na sopran, fortepian i orkiestrę smyczkową (1993, 2003)
Nam desunt vires, pieśń na sopran i fortepian do tekstu Owidiusza (1993-95)
Furioso, szkic neoklasyczny na orkiestrę smyczkową (1994)
Antymuzyka, cykl na kwartet smyczkowy (1994)
Opętanie na kwartet smyczkowy (1994)
Trio stroikowe * (1994)
Strukturokształty, quodlibet dla trzech wykonawców (1994)
Sonata fortepianowa (1994)
Pomiędzy miłość i śmierć, rapsod dramatyczny na cztery głosy solowe, recytatora, chór mieszany i wielką orkiestrę symfoniczną do tekstów Haliny Poświatowskiej (1995)
Karmiłem czarne kruki, 5 pieśni na tenor solo, kontrabas i fortepian do tekstów Tomasza Jedza (1995)
Tritonos, cykl na fortepian preparowany (1995)
Equale, sekwencje symfoniczne na wielką orkiestrę symfoniczną (1997)
Sinfonietta na orkiestrę smyczkową (1997)
Wszystkie śmierci moje, deklamacyjny dramat kameralny w trzech epizodach na niski głos recytujący, sopran solo, wiolonczelę, kontrabas, fagot i perkusję do tekstów Haliny Poświatowskiej (1997)
Presto ardente na orkiestrę smyczkową (1997)
Struktury I na organy solo (1998)
Struktury II na organy solo (1999)
Struktury na fortepian (1999)
Przeznaczenie, 3 pieśni na baryton solo i fortepian do słów Haliny Poświatowskiej (2000)
Entrada Festiva na organy solo (2000)
Symfonia kameralna, na perkusję solo (2000)
Resonet in laudibus na zespół wokalny do anonimowego tekstu łacińskiego (2001)
Hejnał na trąbkę solo (2001)
Aforyzmy dziecięce, trzy miniatury na wiolonczelę i fortepian (2002)
Wyznanie, pieśń na sopran i fortepian do tekstu Stanisława Balińskiego (2002)
Przebłyski, cykl pieśni na sopran i fortepian do tekstów poetów niemieckich (2002)
Phantasma na orkiestrę smyczkową (2002)
Koncert na klawesyn i orkiestrę smyczkową (2003)
Tetrada na orkiestrę symfoniczną (2003)
De brevitate vitae, 3 pieśni na sopran i fortepian do słów Lucjusza Anneusza Seneki (2003)
Ars vitae, 3 pieśni na sopran i fortepian do słów św. Jana od Krzyża (2003)
Struktury III B-A-C-H na organy solo (2004)
Myśli, 3 epigrafy na tenor i klawesyn do słów Angelusa Silesiusa (2006)
Epitafium. Andrzej Panufnik in memoriam na orkiestrę symfoniczną (2006)
Pentagram na orkiestrę symfoniczną (2006)
Epipháneia, pieśń na sopran i fortepian do słów św. Jana od Krzyża (2007)
Homo mysticus, 5 epigrafów na tenor i fortepian do słów Angelusa Silesiusa (2007)
Entropě na kontrabas solo (2007)
Pałac pustki, pieśń na sopran i fortepian do słów Ewy Sonnenberg (2008)
Tadeosiana, pieśń na sopran i fortepian do słów św. Jana od Krzyża. Tadeusz Luty Ad Honores (2008)
Aeras, szkice aforystyczne na skrzypce solo (2008)
Mortis Causa na altówkę, fortepian i orkiestrę smyczkową (2009)
Entre Nous… 280808, sześć pieśni na sopran i fortepian do słów Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej (2009)
In Aeternum... 310311 na orkiestrę (2011)
M.F. 150413 na fortepian solo (2013)