Polmic - FB

program "zamówienia kompozytorskie" (B)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z

Marcin Błażewicz,

kompozytor i animator życia muzycznego; ur. 28 lutego 1953, Warszawa. W latach 1974-75 studiował filozofię w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), a następnie – w latach 1977-82 – kompozycję w klasie Mariana Borkowskiego w Akademii Muzycznej w Warszawie, otrzymując dyplom z wyróżnieniem. Ponadto brał udział w międzynarodowych kursach kompozytorskich, prowadzonych przez François-Bernarda Mâche’a (Pécs w 1980), Iannisa Xenakisa (Salzburg i Delfy w 1985) oraz Oliviera Messiaena (w 1987).

Od wielu lat zajmuje się propagowaniem kultury muzycznej. Pełnił wiele funkcji społecznych. W latach 1983-87 był organizatorem i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Forum Nowej Muzyki w Warszawie. W latach 1990-92 pełnił funkcję prezesa polskiej sekcji Jeunesses Musicales, a od 1990 do 1994 – wiceprezesa Towarzystwa Sztuki Perkusyjnej. Jednocześnie w latach 1986-98 był kierownikiem muzycznym Teatru Polskiego Radia oraz redaktorem w programie Polskie Radio „BIS”. W 2000 założył czasopismo o muzyce i sztukach pokrewnych „Muzyka21”, którego był do 2001 redaktorem naczelnym. Sprawował także funkcje przewodniczącego sekcji muzyki poważnej ZAiKS (2006-2013) oraz skarbnika ZAiKS (od 2006).

Od 2003 jest profesorem nadzwyczajnym i prowadzi klasę kompozycji w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, a także czytanie partytur, propedeutykę kompozycji oraz instrumentację, która stanowi centrum jego zainteresowań. W latach 1999-2002 i 2005-2008 był prodziekanem wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki UMFC, a w latach 2008 – 2012 dziekanem tego wydziału. Obecnie pełni funkcję kierownika katedry kompozycji tamże. Był promotorem 9 doktoratów, m.in. Dariusza Przybylskiego, Eunho Changa, Krzesimira Dębskiego i Ignacego Zalewskiego.

Marcin Błażewicz za swoją twórczość kompozytorską otrzymał szereg nagród, m.in. w 1981 – III nagrodę na I Ogólnopolskim Konkursie na utwór chóralny a cappella w Legnicy za Pensées na 3 grupy chóralne (1977) oraz wyróżnienie na II Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim na utwór kameralny w Białymstoku za Kammerkonzert na 14 solistów-kameralistów (1981), w 1983 – I nagrodę w kategorii utworów chóralnych na Warszawskim Konkursie Kompozytorskim Związku Kompozytorów Polskich za utwór Lokomotywa na 4-głosowy chór dziecięcy a cappella do wiersza Juliana Tuwima (1983), a w 1985 – nagrodę specjalną na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim „Music Today 1985” w Tokyo za Thanatos na flet solo (1984-85). Ponadto został uhonorowany Nagrodą im. Stanisława Wyspiańskiego za całokształt twórczości (1988) oraz dwukrotnie Prix Italia (1989, 1990).

Marcin Błażewicz od 2008 związany jest z Edition Svitzer (Dania), które go reprezentuje. Jego kompozycja Concerto rustico została wydana w Edition Schott. Jego utwory mają w repertuarze m.in. Pierre-Yves Artaud, Marta Klimasara, Matthew Coley, Mark Ford, Johan Bridger, Roni Kot Wenzell, Carine Dupre, World Brass i wielu innych. A w Polsce: Agata Igras-Sawicka, Monika Wolińska, Tadeusz Domanowski, Stanisław Skoczyński, Leszek Lorent. W 2009 roku tylko na terenie krajów skandynawskich jego utwory były wykonane ponad 80 razy. Ukazały się 4 autorskie płyty CD z twórczością Marcina Błażewicza.

 

aktualizacja: maj 2016 (wa)

Strona internetowa kompozytora: www.blazewicz.prv.pl

 

Kontakt:

e-mail: marcin.blazewicz@gmail.com

kompozycje

Apeiron na wiolonczelę solo (1977)
Vieillesse na baryton i orkiestrę kameralną (1978-79)
Podróż do źródeł czasu, preludium na orkiestrę kameralną według "Alejo" Carpentiera (1979)
Kwartet smyczkowy * (1979-80)
Brass Quintet * (1981)
Kammerkonzert na 14 solistów-kameralistów (1981)
Eruptio na orkiestrę (1983)
Świat zmysłów (Sinnenwelt) na orkiestrę (1984)
Thanatos na flet solo (1984-85)
Arista – omen śmierci na perkusję z użyciem środków elektronicznych (1986)
Los Caprichos, koncert na gitarę i orkiestrę (1986-88)
Et tua res agitur na perkusję, 2 trąbki i orkiestrę smyczkową * (1987)
Kotlety Św. Franciszka, opera w 2 aktach do tekstu Stephen’a Themerson’a (1991)
AS na harfę i perkusję (1992)
Okruchy światła na głos solo, chór męski i orkiestrę kameralną (1992-93)
Symfonia [wersja I] na tenor i orkiestrę do wiersza Krzysztofa Lipki (1994-2000)
Sansara na 15 instrumentów i live electronics (1995)
Ineffabilis na perkusję (1997)
Koncert fortepianowy (1997)
Najciemniajsza Ciemność (The Darkest Dark), misterium wyzwolenia w 3 częściach na chór, orkiestrę i live electronic (1997-99)
Konzertstück na instrumenty dęte blaszane i perkusję (1998)
Kundalini na 6 perkusji i live electronic (1998-2000)
Credo na chór mieszany a cappella (1999)
Koncert marimbafonowy (1999)
Koncert na flet i smyczki (1999)
Can you hear it na akordeon i kwartet smyczkowy (2000-2001)
Koncert na instrumenty dęte blaszne i orkiestrę (2002-2003)
Symfonia [wersja II] na chór i orkiestrę (2004)
Kwintet fortepianowy „... duch łąk, ... duch pól” (2004)
Koncert na marimbafon i orkiestrę nr 2 (2004-2005)
Concerto rustico na marimbę i orkiestrę smyczkową (2007)
Sonata na marimbę (2009)
Koncert na fortepian i orkiestrę smyczkową (2010)
Koncert na akordeon i orkiestrę smyczkową (2012)
Kali-Yuga na głos, perkusję i orkiestrę symfoniczną (2014)
Olga Bo, opera w 2 aktach do libretta Duśki Markowskiej (2014-2015)
Koncert podwójny na skrzypce, akordeon i orkiestrę (2015-2016)

literatura wybrana

Pokonać barierę lęku Z Marcinem Błażewiczem, kompozytorem i dziekanem Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina rozmawia Sławomir Wojciechowski, "Ruch Muzyczny" 2009 nr 18, s. 6-8
Gronau-Osińska Alicja Błażewicz Marcin w: Almanach Kompozytorów Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, t. I, Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2004
Stowpiec Mariusz, Gronau Alicja, Kazem-Bek Jan Nowe pokolenie kompozytorów polskich. Almanach, „Pomorze”, Bydgoszcz 1988