Polmic - FB

indeks osób (H)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Wojciech Herzyk, perkusista; ur. 23 kwietnia 1983, Katowice. Naukę gry na instrumentach perkusyjnych rozpoczął w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. St. Moniuszki w Katowicach pod kierunkiem Franciszka Osadzina. Następnie uczęszczał do Państwowego Liceum Muzycznego im. K. Szymanowskiego w Katowicach, gdzie kontynuował kształcenie pod kierunkiem K. Jaguszewskiego. Szkołę ukończył z wynikiem celującym. Od 28 maja 2007 roku jest absolwentem Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, gdzie studiował w klasie perkusji prof. Stanisława Proksy (dyplom z oceną celującą i z najwyższą punktacją). We wrześniu 2007 roku podjął studia w Peabody Conservatory of Music w Baltimore (USA) pod kierunkiem Roberta van Sice.
Jest laureatem wielu konkursów krajowych i międzynarodowych, m.in. w 2000 roku zajął III miejsce na Ogólnopolskich Przesłuchaniach Perkusyjnych Zespołów Kameralnych w Warszawie, w 2001 roku - II miejsce na Ogolnopolskich Przesłuchaniach Uczniów Klas Perkusji II st. w Warszawie, w 2002 roku - II miejsce na Ogólnopolskich Przesłuchaniach Perkusyjnych Zespołów Kameralnych we Wrocławiu, w 2004 roku - III miejsce w Konkursie Gam i Etiud w Katowicach, w latach 1998-2002 zajmował rokrocznie I miejsca w Wojewódzkich Przesłuchaniach Uczniów Klas Perkusji II st. w Katowicach, w 2006 roku był półfinalistą I Międzynarodowego Konkursu Marimbowego w Linz (Austria) i zajął II miejsce na Międzynarodowym Konkursie Marimbowym w St Fermo (Wlochy), a w roku 2007 zdobył III nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Duetów Perkusyjnych w Plovdiv (Bulgaria). Ponadto w roku 2002 otrzymał nagrodę z rąk Prezydenta Miasta Katowice "dla wybitnie uzdolnionych uczniów katowickich szkół artystycznych" i - z rak Marszalka Województwa Śląskiego - "stypendium Województwa Śląskiego dla uczniów i studentów szczególnie uzdolnionych". Jest wielokrotnym stypendystą m.in. Wydziału Kultury i Sportu w Katowicach (nagrody w ramach Promocji Młodych Twórców Kultury - 2004, 2005, 2006, 2007), stypendium ufundowanego przez prof. Bogdana Bacanu na pobyt w International Marimba Festival Linz 2004, stypendium w ramach wymiany studentów w University of Louisville (Kentucky, USA – 2005), stypendium ufundowanego przez Academie Musicale de Villecroze (Francja) w ramach kursów mistrzowskich z prof. Keiko Abe (2005) oraz stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok akademicki 2006/2007. W 2007 roku otrzymał medal PRIMUS INTER PARES Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (przyznany po raz pierwszy w historii uczelni).

Strona internetowa artysty: http://pcm.peabody.jhu.edu/~wherzyk