wykonawcy (W)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z

Jerzy Wołosiuk, dyrygent; ur. 5 marca 1981, Lublin. W 2005 ukończył studia na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki w Akademii Muzycznej w Warszawie w klasie dyrygentury symfoniczno-operowej Szymona Kawalli (dyplom z wyróżnieniem). Studiował również kompozycję pod kierunkiem Pawła Łukaszewskiego i Marcina Błażewicza. Swoje umiejętności dyrygenckie rozwijał podczas kursów mistrzowskich prowadzonych przez Jerzego Salwarowskiego, Bruno Weila, Kurta Masura i Zoltána Peskó. Był stypendystą Prezydenta miasta Lublina oraz Ministerstwa Kultury.
Jest laureatem III nagrody na VIII Konkursie Młodych Kompozytorów „Musica Sacra” w 2003 za Psalm 137 na 8-głosowy chór mieszany a cappella (2003).
Dyrygował i współpracował m.in. z Savaria Symphony Orchestra (Węgry), Orkiestrą Filharmonii Świętokrzyskiej, Orkiestrą Filharmonii Lubelskiej, Orkiestrą Symfoniczną Akademii Muzycznej w Warszawie, Radomską Młodzieżową Orkiestrą Symfoniczną, Grupą Muzyki Współczesnej „Studio Warszawa”.

Jerzy Wołosiuk w latach 2006-2013 pracował w Operze Nova w Bydgoszczy. Od 2006 pełnił funkcję asystenta dyrygenta, następnie od 2011 roku funkcję dyrygenta. Poprowadził ponad 200 spektakli operowych, baletowych, operetkowych oraz musicalowych. Przygotowywał premiery Czarodziejskiego fletu Wolfganga Amadeusa Mozarta, Manru Ignacego Jana Paderewskiego, Pana Twardowskiego Ludomira Różyckiego oraz Madama Butterfly Giacomo Pucciniego oraz oraz Snu nocy letniej do muzyki Mendelssohna. Ponadto w bydgoskiej Operze dyrygował m.in. spektaklami Krainy uśmiechu Ferenca Lehára, Cyrulika sewilskiego Gioacchino Rossiniego, Trubadura Giuseppe Verdiego, Napoju miłosnego Dionizettiego, Barona cygańskiego Straussa, My fair lady Loewego i Lernera. Pracował nad operą Jaś i Małgosia Engelberta Humperdincka, której premiera, pod jego kierownictwem muzycznym, miała miejsce w 2008 roku podczas inauguracji XV Bydgoskiego Festiwalu Operowego.

Od 2013 roku związany jest z Operą na Zamku w Szczecinie. Początkowo pracował jako kierownik muzyczny, a od października 2014 roku, pełni funkcję dyrektora artystycznego. Sprawował kierownictwo muzyczne nad następującymi premierami: Ogniwa. Wieczór nowych choreografii do muzyki W. Lutosławskiego, Dzieje grzechu do muzyki Karłowicza, Alicja w Krainie Czarów Zycha (światowa prapremiera), Polowanie na czarownice Cathy Marston, Dziadek do orzechów Czajkowskiego, Historia najmniej prawdopodobna Kornowicza (światowa prapremiera), Hrabina Marcica Kálmána, The Turn of the Screw Brittena. W 2019 roku sprawował kierownictwo muzyczne nad premierą Procesu według Franza Kafki Glassa.

Wraz z orkiestrą Opery na Zamku nagrał płyty CD z muzyką Witolda Lutosławskiego ze spektaklu Ogniwa (2013) oraz z Alicji w Krainie Czarów Przemysława Zycha (2016).

W latach 2007-2008 współpracował też z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy, gdzie prowadził zajęcia z zespołami operowymi na Wydziale Wokalno-Aktorskim.

Jest fundatorem i prezesem Fundacji Operalnia. Zadaniem Fundacji jest promocja muzyki klasycznej ze szczególnym uwzględnieniem kameralnej opery współczesnej.

W 2017 roku otrzymał Teatralną Nagrodę Muzyczną im. Jana Kiepury dla najlepszego dyrygenta (wyróżnienie).

aktualizacja: 2019 (wa)

Strona internetowa artysty: http://www.jerzywolosiuk.com/