Polmic - FB

indeks osób (W)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Zbigniew Stanisław Woźny,

kompozytor i pedagog; ur. 9 lipca 1958, Lubawa. Ukończył klasę gry na gitarze w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. Józefa Elsnera w Warszawie. Jest absolwentem Akademi Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Naukę kompozycji rozpoczął w wieku 26 lat ucząc się samodzielnie.

Utwory Zbigniewa Stanisława Woźnego są wykonywane na wielu koncertach i festiwalach, m.in. Festiwalu „Musica Polonica Nova” we Wrocławiu, a także publikowane drukiem. Jest autorem hymnu gminy i miasta Białobrzegi, który stworzył w 2011 roku. 

Obecnie pracuje w Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu, gdzie prowadzi klasę gry na gitarze i od 2011 roku organizuje Szkolny Konkurs Gitarowy. Jego uczniowie są laureatami kilkudziesięciu konkursów gitarowych o skali regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej. Występują na rozmaitych festiwalach w kraju i zagranicą.  Zbigniew S. Woźny kieruje również Triem Gitarowym, które zdobyło łącznie cztery nagrody rangi ogólnopolskiej.

Od 1996 jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich, od 2001 członkiem zwyczajnym. Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej. W 2009 został uhonorowany Medalem "Zasłużony dla Kultury Polskiej", zaś w 2015 Medalem Złotym za Długoletnią Służbę.

 

aktualizacja: maj 2016 (wa)

kompozycje

Romans dziecięcy na gitarę (1977)
Moderato e-moll na gitarę (1979)
Etiuda e-moll na gitarę (1979)
Walc nr 1 g-moll na gitarę (1979)
Impresja "Motyl" na gitarę (1980)
Rondo "Bajka" na gitarę (1980)
Etiuda tremolo na gitarę (1980)
Walc nr 2 d-moll na gitarę (1980)
Andante d-moll (1980)
Miniatura na fortepian i fagot * (1982)
Trzy miniatury na fortepian (1982)
Trio stroikowe (1983)
Septet na flet, klarnet, puzon, skrzypce, kontrabas, instrumenty perkusyjne (1984)
Pater Noster na chór i orkiestrę * (1986)
Kwartet smyczkowy (1986)
Muzyka na orkiestrę symfoniczną (1986)
Utwór na orkiestrę (1986)
Muzyka na kwartet smyczkowy * (1987)
Stabat Mater na chór, solistów i orkiestrę * (1989)
Duo na skrzypce i perkusję * (1990)
Dwa wiatry, pieśń na sopran z fortepianem do słów Juliana Tuwima * (1992)
Psalmy na chór, solistów i orkiestrę do słów Juliana Tuwima * (1993)
Moment, pieśń na sopran z fortepianem do słów Juliana Tuwima * (1993)
Impresja "Pejzaż andaluzyjski" na gitarę (1993)
Ptak, pieśń na sopran z fortepianem (1994)
Impromptus na fortepian (1994)
Pamięci Ofiar Holokaustu na orkiestrę smyczkową * (1996)
Symfonia koncertująca na fortepian i orkiestrę * (1998)
Kaprys na skrzypce lub flet * (1998)
Symfonia koncertująca na fortepian i orkiestrę (1998)
Kwartet smyczkowy nr 1 * (1999)
Quartetto per archi (1999)
Kwartet smyczkowy nr 2 * (2001)
Walc nr 3 e-moll na gitarę (2001)
Psalm XXII na chór mieszany (2002)
Preludium nr 1 na gitarę (2002)
Etiuda d-moll na gitarę (2003)
Dwa preludia d-moll na gitarę (2004)
Walc nr 4 d-moll na gitarę (2004)
Symfonia (2005)
Scherzo na orkiestrę (2006)
Dwa utwory (Taniec, Postludium) na gitarę (2006)
Impresja "Zachód słońca" na gitarę (2006)
Impromptu na gitarę (2006)
Medytacja na chór mieszany (2013)
Dwie melodie na gitarę (2014)
Preludium nr 2 na gitarę (2014)
Preludium nr 3 na gitarę (2015)
Elegia na gitarę (2015)
Impresja "Gałązka wiśni" na gitarę (2015)