Polmic - FB

indeks osób (K)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Piotr Karpeta, dyrygent i śpiewak; ur. 24 maja 1959, Katowice. W 1983 roku ukończył Akademię Muzyczną w Katowicach, gdzie następnie w latach 1983-85 był asystentem. Równocześnie pracował jako asystent na Wydziale Wychowania Muzycznego Uniwersytetu Śląskiego. W latach 1982-84 pracował w Państwowym Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz prowadził zespół muzyki dawnej „All' antico” przy katowickiej Akademii Muzycznej i chór męski „Echo”. W latach 1983-92 był kierownikiem chóru Filharmonii Opolskiej, z którym przygotował kilkadziesiąt programów koncertowych (kilka tourneé zagranicznych) oraz nagrań (w tym 4 LP). Od maja 1991 roku jest dyrektorem naczelnym i artystycznym Wrocławskich Kameralistów „Cantores Minores Wratislavienses”, z którymi przygotował ponad 300 utworów chóralnych i oratoryjnych, wystąpił ponad 700 razy wielokrotnie goszcząc na renomowanych festiwalach („Wratislavia Cantans”, „Gaude Mater”).
W roku 2000 z okazji millenium Wrocławia założył zespół „Il Dolcimelo” złożony z 4 śpiewaków Cantores Minores Wratislavienses, którego kierownictwo artystyczne powierzył Tomaszowi Dobrzańskiemu (od roku 2001 zespół działa pod nazwą „Ars Cantus”). Z zespołem tym nagrał 3 płyty CD (wszystkie otrzymały nominacje do nagrody Fryderyk) oraz dał ponad 150 koncertów.
Jest współzałożycielem (1991) i solistą Chóru Męskiego Cerkwi Prawosławnej św. św. Cyryla i Metodego we Wrocławiu „Oktoich”, z którym dał ponad 650 koncertów w kraju i za granicą oraz nagrał 8 płyt CD.
Współpracował z większością orkiestr kameralnych w Polsce, z zespołami muzyki dawnej: „Concerto Polacco”, „Altri stromenti”, „Collegio di Musica Sacra”, „Harmonologia”, orkiestrą barokową Filharmonii Wrocławskiej oraz takimi muzykami, jak Paco Peña, Sirkka Liisa Kakkinen, Gheorghe Zamfir, Jerzy Maksymiuk, Wiesław Ochman, Waldemar Malicki, Karol Stryja, Ernst Kovacic, Jan Stanienda, Marek Toporowski, Jan Tomasz Adamus, Zbigniew Pilch, Jarosław Thiel i in.. Piotr Karpeta prowadził prawykonania Nieszporów Wojciecha Dankowskiego („Wratislavia Cantans” 1992) oraz Canti Laudantes Józefa Świdra („Gaude Mater” 2000).
Jako dyrygent i śpiewak występował w ponad 20 krajach świata (m. in. w Gruzji i Meksyku), brał udział w kilkudziesięciu programach zarejestrowanych przez Polskie Radio i Telewizję Polską oraz w kilkunastu nagraniach płytowych. Nagrana przez niego w 2007 roku z „Cantores Minores Wratislavienses” płyta Jasnogórska Muzyka Dawna vol. 21 z utworami Józefa Elsnera otrzymała nominację do nagrody Fryderyk 2008.