Polmic - FB

indeks osób (D)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Krzysztof Droba,

teoretyk muzyki; ur. 25 lipca 1946, Mielec, zm. 10 listopada 2017, Kraków. Od 7 roku życia uczył się gry na fortepianie w Mielcu u Marii Nowotarskiej; w latach 1957-1959 w PSM im. M.Karłowicza w Katowicach u Emmy Baszakowej i Marty Furmanikowej; 1959-1960 w PSM w Krakowie u Haliny Czarkowskiej; 1960-65 w PLM im. F.Chopina w Krakowie u Marii Bilińskiej-Riegerowej (dyplom z wyróżnieniem). Od 1965 studiował w PWSM w Krakowie, gdzie uzyskał dyplom z teorii muzyki (1971); od 1972 wykładał w macierzystej Uczelni, obecnej Akademii Muzycznej, na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki (prowadził literaturę i historię muzyki XX wieku, analizę muzyki współczesnej, seminaria prac dyplomowych i magisterskich; prace magisterskie z teorii muzyki pisane pod jego kierunkiem kilkakrotnie uzyskały najwyższe lokaty na Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich w Gdańsku).

W latach 1975-1989 zajmował się przede wszystkim stworzonymi przez siebie festiwalami, takimi jak „Młodzi Muzycy Młodemu Miastu” w Stalowej Woli (1975-1979), „Wrzesień Muzyczny na Zamku” w Baranowie Sandomierskim (1983-1986) i „Collectanea” w Sandomierzu (1988-1989). Od 1989 kierował (ze strony polskiej) Polsko-Litewskimi Konferencjami Muzykologicznymi.

Prowadził wykłady w wielu uczelniach muzycznych i czynnie uczestniczył (z referatami) w licznych sympozjach/konferencjach muzykologicznych w kraju i zagranicą m.in.: w Rosyjskiej Akademii Muzyki im. Gniesinych w Moskwie, Konserwatorium Państwowym Uzbekistanu, Związku Kompozytorów Bułgarskich w Sofii, Hochschule fűr Musik Felix-Mendelssohn-Bartholdi w Lipsku, Łotewskiej Akademii Muzycznej w Rydze, Litewskiej Akademii Muzycznej i Związku Kompozytorów Litwy w Wilnie, Eurocultur-Ost w Berlinie, na sympozjach towarzyszących festiwalowi Melos-Etos w Bratysławie, na 15-th Congress of the International Musicological Society w Madrycie i 16-th Congress of the International Musicological Society w Londynie.

Krzysztof Droba był członkiem Kolegium Redakcyjnego PWM serii „Muzyka polska w dokumentacjach i interpretacjach” (1981-1989), Rady Programowej Polskiego Wydawnictwa Muzycznego (od lat 80-tych do rozwiązania Rady w 1997), Kuratorium Buckower Kunst- und Kulturfőrderverein des Landes Brandenburg (1992-2002); był członkiem honorowym Związku Kompozytorów Litwy (od 1991), członkiem Zarządu Głównego Związku Kompozytorów Polskich (od 1995) oraz Komisji Programowej MFMW „Warszawska Jesień” (od 1997), a w latach 2003-2007 pełnił funkcję wiceprezesa ZKP.
Był członkiem jury konkursów kompozytorskich w kraju i na Litwie; oraz jury Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich (uczelni muzycznych) AM w Gdańsku (1980, 1982, 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006 – około 150 recenzji).

Za swą działalność został uhonorowany dyplomem Viro honestissimo Christophoro Droba gratias maximas agit pro amica benevolentia Christophorus Penderecki qvinqvagesima natalicia celebrans, Wasingthoniae, Novembri Anno Domini MCMLXXXIII, odznaką „Zasłużony dla województwa tarnobrzeskiego” (15 maja 1985), złotą odznaką „Za pracę społeczną dla miasta Krakowa” (6 września 1988), orderem Wielkiego Księcia Litewskiego Giedymina (For contribution to the State of Lithuania, her culture, the arts and science, on the occasion of the February the 16th – the Day of the Restoration of the State of Lithuania, dekret z 13 lutego 1995, Prezydent Republiki Litewskiej Algirdas Brazauskas), nagrodą Związku Kompozytorów Polskich na rok 1997 (Za twórczość muzykologiczną i inspirowanie istotnych zjawisk w kulturze europejskiej), Medalem Honorowym „Humanizm Integralny” (za realizowanie wartości prymatu człowieka we wszystkich dziedzinach życia publicznego i prywatnego, 11 marca 2000, w 10 rocznicę odzyskania niepodległości przez Litwę – redakcje miesięcznika ‘Kulturos barai’ i kwartalnika ‘Lithuania’), Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Polskiej - Gloria Artis” (23 września 2005, Minister Kultury Waldemar Dąbrowski), Złotym Krzyżem Zasługi (22 stycznia 2007, Prezydent RP Lech Kaczyński), odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (25 września 2007, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierz Ujazdowski), Doroczną Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2008).

Strona poświęcona Krzysztofowi Drobie: https://droba.polmic.pl/ 

 

aktualizacja: 2015 (ab), 2017 (wa)

literatura wybrana

"Homo ludens" forumas. Svečiai apie "Musica ficta", Kulturos barai 1998 nr 1
"Tu turi tai daryti". Lenkų muzikologą Krzysztofą Drobą kalbina muzikologė Živilė Ramoškaitė, 7 Meno Dienos 1995 nr 11(164)
Droba Krzysztof w: Ντρόμα Ξύοτωφ [Leksykon muzyki świata, w jęz. greckim], Ateny 1995
Droba Krzysztof w: Encyklopedia Gazety Wyborczej, tom 4 b.d.
Droba Krzysztof w: Encyklopedia miasta Mielca, tom 1, Mielec 2004
Droba Krzysztof w: International Who’s Who in Music and Musicians’ Directory – Fourteen Edition (139), Cambridge 1993
Droba Krzysztof w: Nowa dekada. Związek Kompozytorów Polskich 1995-2005, Warszawa 2006
Droba Krzysztof w: Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, tom II, Warszawa 1995
Muzy w starym grodzie. O II Sandomierskim Festiwalu Muzycznym z K.D. – szefem artystycznym festiwalu, rozmawia Krzysztof Zwierzyński, Tygodnik Nadwiślański 1989 nr 38
Nowy romantyzm, Litwa i szmuglowanie Z muzykologiem K.D. rozmawia Lukasz Tischner, Tygodnik Powszechny 1995 nr 34
O festiwalu "Młodzi Muzycy Młodemu Miastu" w Stalowej Woli "Profile" [Cecylia Błońska] rozmawiają z K.D. – starszym wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie, Profile [Rzeszów] 1979 nr 5
O Sandomierskim Festiwalu Muzycznym. Z K.D. – szefem programowym festiwalu rozmawia Krzysztof Zwierzyński, Tygodnik Nadwiślański 1988 nr 39
Par krīzi nerunāsim. Ar Kšištofu Drobu tikās Sandra Nedzvecka [w jęz. łotewskim], Literatura un maksla 1994 nr 26 i Literatura un maksla 1994 nr 27 (1 lipca, 8 lipca 1994)
Pasaulis be lietuvos būtų skurdus (Eglė Ulienė), Muzikos barai 1989 nr 3
Po festiwalu Muzycznym w Sandomierzu. Dwie rozmowy o muzyce (...) – z K.D., kierownikiem programowym Festiwalu Rozmawiał Jan Grygiel, Nowiny 1988 nr 238
Rozpoznać i podchwycić przyjazną nutę. Rozmowa z K.D., kawalerem Orderu Giedymina, rozmawiała Małgorzata Janicka-Słysz, Gazeta Wyborcza (Kraków) 11 kwietnia 1995
Susikaupimas tylai atriboja nuo chaoso ir triukšmo. Su lenkų muzikologu Krzysztofu Droba kalbasi Ruta Goštautienė [Concentration on Silence Isolates from Chaos and Noise], Kulturos barai [Domains of Culture] 1996 nr 5
Vertindami paliekame pėdsaką istorijoje. Ruta Goštautienė kalbasi su Krzysztofu Droba [By Evaluating We Leave a Mark in History], Kulturos barai [Domains of Culture] 1997 nr 8/9
XX amžiaus muzikos autsaideris. Su Krzysztofu Droba kalbasi Ruta Goštautiene [The Outsider of 20th Century Music] tłum. R. Goštaitienė, Kulturos barai 1995 nr 8/9
Živilė Ramoškaitė, 40-asis "Varšuvos ruduo" ir lietuviai, 7 Meno Dienos 1997 nr 42
Danuta Gwizdalanka Pro Sinfonika na festiwalu MMMM. Drobizm, Pro sinfonika III st., 10.VI.1978, Zeszyt Muzyczny nr 9
Edmundas Gedgaudas Paniręs į savo meną. Su K.D. apie Raimundą Katilių, 7 meno dienos 2005 nr 13
Jerzy Dynia Rozmowa z K.D. – wykładowcą PWSM w Krakowie, Prometej [Rzeszów] 1979 nr 4
Judita Žukienė Droba Krzysztof w: Muzikos Enciklopedija, tom I, Lietuvos Muzikos Akademija, Moklo ir Enciklopedijų Leidybos Institutas, Vilnius 2000

publikacje

artykuły

Vytauto Bacevičiaus susirašinejimas su šeima Lenkijoje [Korespondencja V.B. z rodziną w Polsce, tłum. Edmundas Gedgaudas, jako wstęp do II tomu listów V.B.] w: Vytautas Bacevičius – išsakyta žodžiais, Vilnius 2005
"Beatus vir" Henryka Mikołaja Góreckiego [komentarz do utworu] w: Książka programowa XXIV MFMW „Warszawska Jesień”, Warszawa 1980
"Domaines" Pierre Bouleza, Ruch Muzyczny 1972 nr 18
"Scontri" Henryka Mikołaja Góreckiego w: Książka programowa XXX MFMW „Warszawska Jesień”, Warszawa 1987
"We are of the Wood and Song" Lithuanian Music from Čiurlionis to Landsbergis, World New Music Magazine 1992 no.2 (Köln)
- Aspekte einer nicht existierenden polnischen Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts w: Osteuropa Almanach 1994, eurocultur-ost, Berlin 1994
- Co dobrego spotkało nas w życiu muzycznym w Polsce w ostatniej dekadzie? w: Duchowość Europy Środkowej i Wschodniej w muzyce końca XX wieku, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2004
- Le mythe de la Ltuanie dans les oratorios de Bronius Kutavičius w: Théâtre, Opéra, Ballet. Revue européenne bilingue (C.N.R.S.), Paris 1995 nr 1
Henryk Mikołaj Górecki [wstęp do katalogu w jęz. angielskim], red. Elżbieta Szczepańska-Lange, PWM Edition, Kraków [b.d.]
Apie Kęstuti Bacevičių, w: Naujoji Romuva 1995 nr 3
Charles E. Ives [utwory kameralne], książka programowa XXX Warszawskiej Jesieni, Warszawa 1987
Der Mythos Litauens in den Oratorien von Bronius Kutavičius, w: Deutsche Musik im Osten, Band 8, Musica Baltica. Interregionale musikkulturelle Beziehungen im Ostseeraum. Konferenzbericht Greifswald-Gdansk, 28. November bis 3. Dezember 1993, red. Ekkehard Ochs, Nico Schüler, Lutz Winkler, Academia Verlag Sankt Augustin 1994
Didieji rugsėjo muzikos festivaliai Lenkijoj [Wrześniowe festiwale muzyczne w Polsce - o Mosaico, Wratislavii Cantans, Warszawskiej Jesieni, tłum. na jęz. litewski Edmundas Gedgaudas], Kulturos barai 1995 nr 12
Droga do sensu tragicznego. Jeszcze o III Symfonii Henryka Mikołaja Góreckiego, Ruch Muzyczny 1978 nr 15
Droga do sensu tragicznego. Jeszcze o III Symfonii Henryka Mikołaja Góreckiego w: Zeszyty Naukowe nr 3, Akademia Muzyczna w Krakowie 1978
Drugie ćwierćwiecze (zapis fragmentów audycji w II programie PR), Śląsk 2005 nr 1
Dwie pieśni sakralne [Henryka Mikołaja Góreckiego], w: Zeszyty Naukowe Zespołu Analizy i Interpretacji Muzyki PWSM nr 2, Kraków 1977
Eugeniuszas Knapikas – eskizas portreui "muzikos iš muzikos" fone w: Muzika muzikoje: įtakos, sąveikos, apraiškos. IX lenkų ir lietuvių muzikologų konferencijos knyga [Muzyka z muzyki. Księga IX Polsko-Litewskiej Konferencji Muzykologicznej], Lietuvos kompozitorių sąjunga, Vilnius 2004
Feliksas Bajoras "Tryptyk", książka programowa XXVII Warszawskiej Jesieni, Warszawa 1984
Festiwal był zawsze miejscem dialogu polskiej muzyki ze światową, Dziennik 21.IX.2007
Festiwal Pokolenia w: Muzyka w kontekście kultury. Studia dedykowane Profesorowi Mieczysławowi Tomaszewskiemu w osiemdziesięciolecie urodzin, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2001
Festiwale w Lusławicach w: Festiwal muzyki Krzysztofa Pendereckiego [książka programowa, również w wersji angielskiej], Kraków 1988
Garść refleksji na 15-lecie Festiwalu w: Książka programowa XV Festiwalu Muzyki Kameralnej "Kwartet Śląski i jego goście" , Katowice 2007
Gianpiero Taverna i Hiroko Nakamura, Ruch Muzyczny 1971 nr 16
Hierarchia czynników formalnych w twórczości Krzysztofa Pendereckiego, Muzyka 1976 nr 2
Ives Błaszczoka i Knapika, Ruch Muzyczny 1983 nr 23
Jubileusz w pałacu, Ruch Muzyczny 1999 nr 4
Kaip Aldona užvaldė Baranovo pilį. Mano festivalių su Aldona postcriptum, Krantai 2004 nr 4
Kalendarz Warszawskiej Jesieni, Odra 1971 nr 12
Koncert bartókowski w Krakowie, Ruch Muzyczny 1970 nr 24
Korespondencja Vytautasa Bacevičiusa z rodziną w Polsce w: Rodzeństwo Bacewiczów. Materiały z Międzynarodowej Sesji Naukowej, Akademia Muzyczna w Łodzi, Łodź 1996
Krzysztof Penderecki – I Symfonia książka programowa 41. MFMW Warszawska Jesień , 1998
Ku pamięci w: broszura z programem X Polsko-Litewskiej Konferencji Muzykologicznej, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2006
Kursy przygotowujące do Festiwalu (II), Tempo Socjalistyczne 1976 nr 9
Kursy przygotowujące do Festiwalu (II), Tempo Socjalistyczne 1976 nr 9
Kwartet i jego goście. Festiwal w pałacu w Rybnej, Gazeta Wyborcza (Katowice), 9.XII.1998
Kwartet po kwartecie książka programowa 49.MFMW „Warszawska Jesień”, Warszawa 2006
Kwartet Śląski w rodzinnej Europie, Ruch Muzyczny 2000 nr 4
Kwartety smyczkowe [K. Pendereckiego] w: Festiwal muzyki Krzysztofa Pendereckiego [książka programowa], Kraków 1988
Laudatio in honorem Christophori Knittel, Ruch Muzyczny 2003 nr 22
Lenkijos radio antroji programa, skirta Aldonai Dvarionaitei / "Muzyczny klub dwójki" poświęcony Aldonie Dvarionaite (w jęz. litewskim i polskim) w: Amžinoji klajūnė. Apie pianistę Aldoną Dvarionaitę, Krantai, Vilnius 2004
Lietuva Silezijoje, arba apie Silezijos kvarteto festivali [Litwa na Śląsku, czyli o festiwalu Kwartetu Śląskiego], Kulturos barai 1999 nr 3
List otwarty, wiosenny, Ruch Muzyczny 1999 nr 7
Mano festivaliai su Aldona / Moje festiwale z Aldoną (w jęz. litewskim i polskim) w: Amžinoji klajūnė. Apie pianistę Aldoną Dvarionaitę, red. Audronė Girdzijauskaitė, Krantai, Vilnius 2004
Meine Buckower Begegnungen mit Gija Kantscheli w: Fünf Jahre Buckower Begegnungen 1992-1996. Eine Dokumentation, Buckow 1997
Mit Litwy w oratoryjnej twórczości Broniusa Kutavičiusa, Instytut Sztuki PAN,
Mit Litwy w oratoryjnej twórczości Broniusa Kutavičiusa w: Muzyka – słowo – sens, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 1994
Miłość odwzajemniona [o „Warszawskiej Jesieni” z wypowiedziami Osvaldasa Balakauskasa, Mindaugasa Urbaitisa i Šarunasa Nakasa], Ruch Muzyczny 1995 nr 10
Moje festiwale z Aldoną. W trzecią rocznicę śmierci Aldony Dvarionaite (5 XI 2000), Ruch Muzyczny 2003 nr 22
Muzyka północy Europy, Gazeta Wyborcza (Katowice) 3.XII.1999
Muzyka środka Europy [VII Festiwal Kwartetu Śląskiego w Rybnej], Gazeta Wyborcza (Katowice) 30.XI.1999
Muzyka współczesna w Krakowie, Ruch Muzyczny 1970 nr 15
Młoda muzyka litewska, Ruch Muzyczny 1984 nr 19
Młodzi kompozytorzy krakowscy, Ruch Muzyczny 1973 nr 12
Naukowe z nazwy, Student 1970 nr 5
O Andrzeju Krzanowskim w: Mała Akademia Muzyki, Alkagran, Czechowice-Dziedzice 1994
O Helenie, Frezji i Chłopcu. 39 Warszawska Jesień. Zakończenie festiwalu , Gazeta Wyborcza/Stołeczna, 28-29 września 1996
Od Čiurlionisa po dzień dzisiejszy Zarys historii profesjonalnej twórczości muzycznej na Litwie, w: Konteksty (Instytut Sztuki PAN) 1993 nr 3-4,
Od „Refrenu" do „Beatus vir" czyli o redukcjonizmie konstruktywistycznym i ekspresjonizmie muzyki Henryka Mikołaja Góreckiego, w: Przemiany techniki dźwiękowej, stylu i estetyki w polskiej muzyce lat 70-tych, Kraków 1986
Orkiestra z Jutlandii w Krakowie, Ruch Muzyczny 1972 nr 15
Osvaldas Balakauskas, książka programowa XXX Warszawskiej Jesieni, Warszawa 1987
Pamiętam, była "Jesień"..., Ruch Muzyczny 2007 nr 18/19
Penderecki nach Iwaschkin w: Krzysztof Penderecki. Musik im Kontext. Konferenzbericht Leipzig 2003, red. Helmut Loos, Stefan Keym, Gudrun Schrőder Verlag,, Leipzig 2006
Podstawowe zasady organizacji czasu w muzyce: czas metryczny i czas ametryczny czyli rytmiczny, w: Księga jubileuszowa Mieczysława Tomaszewskiego, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków, 1984
Polnischer Sonorismus w: Súčasná hudba medzi Východom a Západom/Zeitgenossische Musik zwischen Ost und West, Bericht über das internationale Symposium 1997, Bratislava 1998
Polska muzyka współczesna w Europie, Lithuania 2002 nr 1/2
Posolstvo hudby H.M.Góreckého na priklade 3. symfónie "Pesni žiaľu" / H.M.Góreckis musikalische Botschaft am Beispiel seiner 3. Symphonie "Klagenlieder", w: Hudba ako posolstvo / Musik als Botschaft. Zbornik z medzinárodného sympózia 1991, 1993, Festival Melos-Ethos, Bratislava 1995
Przed Festiwalem "Młodzi Muzycy Młodemu Miastu" - Koncerty kompozytorskie (V), Tempo Socjalistyczne 1976 nr 12
Przed Festiwalem "Młodzi Muzycy Młodemu Miastu" - Wykonawcy... (IV), Tempo Socjalistyczne 1976 nr 11
Przed festiwalem Młodzi Muzycy Młodemu Miastu – O festiwalu (I), Tempo Socjalistyczne (organ prasowy Huty Stalowa Wola) 1976 nr 8
Przed II Festiwalem "Młodzi Muzycy Młodemu Miastu" - Charles Ives (III), Tempo Socjalistyczne 1976 nr 10
Przed II Festiwalem "Młodzi Muzycy Młodemu Miastu" - Charles Ives (III), Tempo Socjalistyczne 1976 nr 10
Renard Czajkowski i Lazar Berman, Ruch Muzyczny 1971 nr 9
Salzburg z doskoku, Ruch Muzyczny 1999 nr 24
Sobre la música de Górecki w: książka programowa Concierto de Gala Año de Polonia en España, Auditorio Nacional de Madrid 23 de octubre de 2002
Sonoryzm polski w: Kompozytorzy polscy 1918-2000, I. Eseje, Praca zbiorowa pod red. Marka Podhajskiego, Gdańsk-Warszawa 2005
Spotkania z Giją Kanczelim w: Duchowość Europy Środkowej i Wschodniej w muzyce końca XX wieku, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2004
Spotkanie twórców polskich i litewskich nad Wigrami, Ruch Muzyczny nr 16
Sprawozdanie z wakacji , Ruch Muzyczny 1996 nr 18
Sukces w Rybnej, Gazeta Wyborcza (Katowice) 7.XII.1999
Sukcesy WOSPR-u w Kopenhadze. Nowy utwór Eugeniusza Knapika, Ruch Muzyczny 1997 nr 1
Szymanowski z Lutosławskim w Rydze – historia pewnej fotografii, Ruch Muzyczny 1996 nr 7
Słowo w muzyce Góreckiego, Ruch Muzyczny 1981 nr 22
The History and the Present Day of Lithuanian Music (from Čiurlionis to Landsbergis), w: Revista de musicologia, vol. XVI, 1993 nr 6
The Music of Henryk Mikołaj Górecki, Music in Poland, 1984 / I
Vytautas Bacevičius in America, or an Artists in the Cage (abstracts: lit./ang.) International Musicological Conference: Vytautas Bacevičius (1905-1970) and his Contemporaries, International Links and Contexts Avent-garde, 16-17 September 2005, Lithuanian Composers’ Union,
Vytautas Bacevičius w Ameryce, czyli artysta w klatce, Ruch Muzyczny 2005 nr 26
Vytauto Bacevičiaus susirašinejimas su šeima Lenkijoje [Korespondencja V.B. z rodziną w Polsce, tłum. Edmundas Gedgaudas], Kulturos barai 1995 nr 8/9
Wielkość – dziwność [o III Symfonii i Koncercie klawesynowym H.M. Góreckiego], Ruch Muzyczny 1980 nr 10
Wieniec z nut. Rybna. VI Festiwal Kwartetu Śląskiego, Gazeta Wyborcza (Katowice), 15.XII.1998
Wokół jednego konceru. Prawykonania Zespołu MW 2, Ruch Muzyczny 1971 nr 9
Włoski koncert Filharmonii Krakowskiej, Ruch Muzyczny 1972 nr 15
XVI Warszawska Jesień w ujęciu fotelowym, Odra 1973 nr 1
Zamiast syntezy: Sinfonia sacra, folklor, zabawy, Ruch Muzuczny 1978 nr 24
Zeichen der Hoffnung. Neue Musik in Litauen, w: MusikTexte, Heft 42, November 1991, Köln
Zespół Teutscha i S. Woytowicz w Łańcucie, Ruch Muzyczny 1971 nr 14
Zu den Enstwiklungsproblemen der polnischen zeitgenőssischen Musik im letzten Vierteljahrhundert am Beispiel des Schaffens von H.M. Górecki, Hochschule fűr Musik Felix Mendelssohn Bartholdy, Leipzig 1986
Dokumentacja Archiwum Vytautasa Bacevičiusa [razem z Małgorzatą Janicką-Słysz] w: Rodzina Bacewiczów. Materiały z Międzynarodowej Sesji Naukowej, Akademia Muzyczna w Łodzi, Łódź 1996
Duchowość Europy Środkowej i Wschodniej w muzyce końca XX wieku [red. wspólnie z Teresą Malecką i Krzysztofem Szwajgierem], Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2004
Festiwal muzyki Krzysztofa Pendereckiego, Kraków - Lusławice – Poznań, 9-16.VI.1988
Roman Berger, Zasada twórczości. Wybór pism z lat 1984-2005 [red. naukowa wspólnie ze Stanisławem Koszem], Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, Katowice 2005
W kręgu muzyki litewskiej. Rozprawy, szkice i materiały, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 1997
Zeszyt Naukowy nr 4, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 1979
hasła encyklopedyczne

Górecki, Henryk Mikołaj w: Encyklopedia Muzyczna PWM tom efg, Kraków 1987
Juzeliūnas, Julius w: Encyklopedia Muzyczna PWM, tom hij, Kraków 1993