Polmic - FB

wykonawcy (Ś)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z

Barbara Świątek-Żelazna,

flecistka i pedagog; ur. 24 kwietnia 1937, Nowy Wiśnicz. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Krakowie w klasie fletu Wacława Chudziaka (dyplom w 1962). Studia podyplomowe odbyła w Konserwatorium w Paryżu pod kierunkiem Gastona Crunelle’a.

Jest laureatką krajowych (w Katowicach i Łodzi) oraz międzynarodowych (w Wiedniu, Helsinkach i Utrechcie) konkursów muzycznych.

Koncertowała jako solistka i kameralistka. Była solistką zespołu muzyki współczesnej MW2, członkiem Tria Barokowego wraz z Elżbietą Stefańską i Jerzym Klockiem, współtworzyła Warszawskie Trio Harfowe z Urszulą Mazurek i Zdzisławem Polonkiem. Przez wiele lat pracowała w Orkiestrze Polskiego Radia i Telewizji jako flecistka-solistka. Występowała w Europie i Stanach Zjednoczonych. Jako solistka koncertowała ze wszystkimi orkiestrami w kraju. Uczestniczyła w prestiżowych festiwalach muzycznych w Polsce i za granicą. Dokonała rejestracji archiwalnych dla Polskiego Radia, Telewizji Polskiej i zagranicznych rozgłośni radiowych, jak również nagrań dla wytwórni Polskie Nagrania.

Repertuar artystki obejmuje utwory od baroku do współczesności. Współpraca z kompozytorami polskimi i zagranicznymi (m.in.: Krzysztof Meyer, Krystyna Moszumańska-Nazar, Adam Walaciński, Bogusław Schaeffer, Krešimir Fribec) zaowocowała dedykowaniem jej licznych utworów.

Barbara Świątek-Żelazna obok działalności koncertowej zajmuje się pracą pedagogiczną. Od 1971 prowadziła klasę fletu w Akademii Muzycznej w Krakowie. Jest profesorem tytularnym Akademii. Pełniła funkcję Kierownika Katedry Instrumentów Dętych, Perkusji i Akordeonu. W latach 1999–2002 piastowała urząd Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie. W 2019 roku otrzymała tytuł doktora honoris causa Akademii Muzycznej w Krakowie.

Prowadzi mistrzowskie kursy fletowe w kraju i za granicą (Belgia, Ukraina). Zasiada w jury międzynarodowych konkursów fletowych (Monachium, Lwów, Czerniowce) oraz konkursów krajowych (Dąbrowa Górnicza, Łódź, Sieradz, Kraków). Jest inicjatorem oraz dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Konkursu Fletowego w Krakowie. Była także członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych.

Otrzymała wiele odznaczeń, m.in.: Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Medal „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, oraz nagród: Ministra Kultury i Sztuki, Nagrodę Miasta Krakowa (1973), Excellence in Teaching Award R. E. and R. A. Robinson (1996), Nagrodę Województwa Małopolskiego Ars Quaerendi za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury w kategorii „Mistrz i Uczeń”. Otrzymała również zaszczytne wyróżnienie Orfeusz podczas Międzynarodowego Festiwalu „Warszawska Jesień” przyznane przez krytyków SPAM za najciekawsze wydarzenie artystyczne festiwalu oraz za kierunek poszukiwań artystycznych (1964).

aktualizacja: 2007, 2008, 2010 (mk), 2020 (wa)