Polmic - FB

wykonawcy (M)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z

Aleksander Marczewski,

kompozytor, dyrygent i organista; ur. 21 czerwca 1911, Irządze koło Kielc; zm. 10 stycznia 1981, Worcester (stan Massachusetts). W latach 1933-34 studiował grę na fortepianie w Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego w Krakowie. Jednocześnie pracował jako pianista-ilustrator w Teatrze im. Juliusza Słowackiego oraz korepetytor i dyrygent chórów w Operze Krakowskiej. Od 1935 do 1937 odbył studia pod kierunkiem Stanisława Kazury, Kazimierza Sikorskiego (kompozycja) i Waleriana Bierdiajewa (dyrygentura) w Konserwatorium Warszawskim. W latach 1947-49 kontynuował naukę z zakresu dyrygentury u Bierdiajewa w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie.

Od 1935 był nauczycielem w Biskupiej Szkole Muzycznej w Kielcach, następnie organistą, dyrygentem chórów i pedagogiem w Jędrzejowie (1936-39). W 1952 przez kilka miesięcy sprawował funkcję drugiego dyrygenta Wojewódzkiej Orkiestry Symfonicznej w Kielcach. Od 1953 kierował założoną przez siebie Robotniczą Orkiestrą Symfoniczną, w latach 1955-56 także Reprezentacyjnym Chórem Miasta Radomia.

W 1965 Aleksander Marczewski wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i zamieszkał w Scranton w stanie Pensylwania. Był organistą i dyrygentem chórów w polskich kościołach na terenie stanów Pensylwania oraz Nowy Jork. W 1968 przeniósł się do Worcester, gdzie pracował jako organista przy kościele polonijnym, prowadził chór miejscowego liceum i organizował koncerty. Zajmował się równocześnie działalnością publicystyczną – m.in. pisał artykuły do prasy polonijnej, popularyzujące polską muzykę współczesną.

W 1956 otrzymał Nagrodę Wojewody Kieleckiego, w 1959 - Nagrodę miasta Radomia.


aktualizacja: 2007 (mk)

kompozycje

Sonety wojenne na chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (1935)
Dwie fugi organowe (1936)
Wariacje organowe (1936)
Album pieśni świeckich na chór mieszany a cappella (1936-46)
Uwertura na orkiestrę (1937)
Kantata żałobna na chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (1937)
Trzy utwory na skrzypce z fortepianem (1937)
Wariacje na fortepian (1938)
Etiuda na fortepian (1940)
Sześć nokturnów na fortepian (1940)
Dwie msze na chóry męskie z towarzyszeniem organów (1940)
Trzy msze na chóry żeńskie z towarzyszeniem organów (1942)
Daniel, opera według dramatu Stanisława Wyspiańskiego (1942-44)
Elegia i Andante na dwoje skrzypiec, wiolonczelę i fortepian (1943)
Fuga na dwoje skrzypiec, altówkę i wiolonczelę (1943)
Barkarola na fortepian (1945)
Kujawiak charakterystyczny na fortepian (1945)
Sonata na fortepian (1945)
Wariacje symfoniczne na orkiestrę (1950)
Uwertura radomska na orkiestrę (1954)
Obrazki wiejskie na orkiestrę (1955)
Kaskada dźwięków na skrzypce z fortepianem (1956)
Szkice symfoniczne na orkiestrę (1956)
Suita ludowa na orkiestrę (1957)
Dziesięć pieśni na głos z fortepianem (1959)
Symfonia nr 1 D-dur (1960)
Impresje ludowe na orkiestrę (1961)
Suita kielecka na chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (1962)
Miniatury na mały zespół kameralny (1964)
Obrazki z Nowego Świata, miniatury na fortepian (1965)
Symfonia nr 2 „Kosmos” [wersja I] na wielką orkiestrę symfoniczną i chór mieszany ad libitum (1966)
Suita góralska (Podhale) na chór mieszany a cappella (1968)
Symfonia nr 2 „Kosmos” [wersja II] na wielką orkiestrę symfoniczną, 2 chóry mieszane i kwartet wokalny * (1968)
Miasteczko na chór mieszany z fortepianem (1970)