Polmic - FB

indeks osób (K)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Tadeusz Zygfryd Kassern, kompozytor i pedagog; ur. 19 marca 1904, Lwów; zm. 2 maja 1957, Nowy Jork. Gry na fortepianie uczył się w klasie Jerzego Lalewicza, zaś teorii muzyki i kompozycji pod kierunkiem Mieczysława Sołtysa w Konserwatorium Polskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie. W latach 1922-26 studiował w Konserwatorium w Poznaniu u Henryka Opieńskiego (kompozycja) oraz Wieńczysława Brzostowskiego (fortepian). Ukończył również studia prawnicze na Uniwersytecie Poznańskim.
W 1931 przebywał w Paryżu – tu działał w Stowarzyszeniu Młodych Muzyków Polaków. Do 1939 mieszkał w Poznaniu, gdzie pracował jako radca w prokuratorze. Ponadto w latach 1929-33 był recenzentem muzycznym „Nowego Kuriera”, a w latach 1934-38 „Dziennika Poznańskiego”. Poza tym systematycznie komponował i zdobywał nagrody na konkursach kompozytorskich.
W sierpniu 1939 Tadeusz Zygfryd Kassern został ewakuowany do Lwowa, po usilnych staraniach w 1940 wyjechał do Krakowa – pracował tu m.in. w księgarni Gebethnera i Wolffa. Ponieważ był poszukiwany przez gestapo z powodu żydowskiego pochodzenia, w 1942 lub 1943 przeniósł się do Warszawy, gdzie ukrywał się pod nazwiskiem Teodor Sroczyński. Po upadku Powstania Warszawskiego przebywał w Zakopanem i stąd w 1945 powrócił do Poznania.
W grudniu 1945 wyjechał do Stanów Zjednoczonych jako attaché kulturalny polskiego konsulatu w Nowym Jorku. W 1948 został konsulem i delegatem polskim do spraw kulturalnych przy ONZ. W grudniu tego samego roku zrezygnował ze służby dyplomatycznej i podjął decyzję o emigracji w Stanach Zjednoczonych. Nigdy jednak nie zamienił obywatelstwa polskiego na amerykańskie (w 1956 otrzymał wizę na pobyt stały w Stanach Zjednoczonych). Od tej pory zajmował się komponowaniem oraz pracą pedagogiczną – uczył w Nowym Jorku gry na fortepianie i teorii muzyki w Third Street Music School oraz Jaques-Dalcroze Institute, a także w New School for Social Research.

aktualizacja: maj 2008

kompozycje

Sonata na fortepian nr 1 h-moll (1926)
Trzy preludia na fortepian (1926)
Cztery pieśni do słów Tadeusza Micińskiego na głos z fortepianem (1926)
Dwa mazurki na fortepian (1927)
Kołysanka na głos z fortepianem do słów Józefa Wittlina (1928)
Koncert na sopran i orkiestrę * (1928)
Pieśni naiwne na głos z fortepianem do słów Kazimierza Wierzyńskiego (1929)
Koncert na flet i orkiestrę (1933)
Trzy kołysanki na głos z fortepianem do słów Marii Paruszewskiej (1933)
Malowanki, kantata dziecięca na chór i orkiestrę (1934)
Dies irae, poemat symfoniczny (1935)
Koncert na kontrabas i orkiestrę * (1935)
Concertino na flet, klarnet i fagot (1935)
Sonatina na fortepian nr 1 * (1935)
Ballady na chór męski a cappella (1935)
Koncert na orkiestrę smyczkową [wersja I] (1936)
Hymn do słońca na głos i orkiestrę (1936)
Suita pastoralna na małą orkiestrę (1937)
Sonata na fortepian nr 2 „Orawska” * (1937)
Cztery motety kopernikowskie na chór mieszany a cappella * (1937)
Suita orawska na mezzosopran i chór męski * (1938)
Ojczyzna na chór mieszany a cappella (1938)
Pieśni do słów Leopolda Staffa na głos z fortepianem (1938)
Concertino na fortepian i orkiestrę (1940)
Suita dziecięca na dwa fortepiany (1940)
Ballada o wieprzu i pieprzu na głos z fortepianem do słów Jana Brzechwy (1940)
Koncert na orkiestrę smyczkową [wersja II] * (1943)
Sonatina na fortepian nr 2 (1944)
Sonatina na fortepian nr 3 „Kolędowa” (1945)
Tryptyk żałobny na głos z fortepianem do słów według XVI-wiecznych kancjonałów Stanisława Grochowskiego i Walentego z Brzozowa (1945)
Concertino na obój i orkiestrę smyczkową * (1946)
Dziesięć polskich pieśni ludowych z Ziem Zachodnich na głos z fortepianem (1947)
Concertino na flet, ksylofon, czelestę i orkiestrę smyczkową (1948)
Sonatina na flet i fortepian * (1948)
Lullaby na fortepian (1949)
Walc na fortepian (1949)
Blessed Music Book na fortepian (195)
The Anointed (Koniec Mesjasza), opera według Jerzego Żuławskiego (1951)
Teen-Age Concerto nr 1 F-dur na orkiestrę * (1952)
Sun-up (Jutrzenka), opera według Luli Vollmera (1952)
For Me the Sun Shines Every Day na głos z fortepianem (1953)
Our Day na głos z fortepianem (1953)
Arizona is Your Switch na głos z fortepianem (1953)
Our Prayer na głos z fortepianem (1953)
Comedy of the Dumb Wife (Komedia o niemej żonie), opera według Francoisa Rabelais’ego i Anatole’a France’a * (1953)
Space Flight Concerto na orkiestrę (1954)
Eros i Psyche, opera według Jerzego Żuławskiego (1954)
Three Pieces for Strings from the Blessed Music Book (1955)
Teen-Age Concerto nr 3 C-dur na orkiestrę (1955)
Teen-Age Concerto nr 4 F-dur na orkiestrę (1955)
Space Travel Music Book na fortepian (1955)
Słodki kramik (Candy Music Book) na fortepian * (1955)
Amusement Park Music Book na fortepian (1955)
Swing Kings Concerto na orkiestrę [nieukończony] (1955)
Piano Sonatina on Stephen C. Foster Themes (po 1948)
Cztery miniatury na fortepian (po 1948)