Polmic - FB

indeks osób (M)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Maciej Małecki,

kompozytor i pianista; ur. 27 listopada 1940, Warszawa. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie kompozycję w klasie Kazimierza Sikorskiego i fortepian pod kierunkiem Natalii Hornowskiej. W 1965 uzyskał dyplomy z obu tych specjalności (z fortepianu – z wyróżnieniem). W latach 1967-68 jako stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej uzupełniał wykształcenie w Eastman School of Music w Rochester w Stanach Zjednoczonych w klasie kompozycji Samuela Adlera i fortepianu Eugene’a Lista. Po studiach przez szereg lat grał w duecie fortepianowym z Jerzym Derflem.

Maciej Małecki za swoją twórczość kompozytorską otrzymał wiele nagród i wyróżnień, w szczególności za twórczość radiową i telewizyjną, m.in. w 1981 – nagrodę za muzykę do spektaklu Teatru Telewizji Wesele, w 1982 – wyróżnienie na Konkursie im. Karola Szymanowskiego za Cztery pieśni do słów Kazimierza Przerwy-Tetmajera na baryton i fortepian (1981), w 1989 – nagrodę krytyki „Złoty mikrofon” za muzykę radiową, w 1996 – I nagrodę na Konkursie Kompozytorskim w ramach III Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie za pastorałkę Niemowlątko na słomie na chór mieszany (1996), w 2003 – nagrodę za muzykę do słuchowiska radiowego Nie-Boska Symfonia (2002) na Festiwalu „Dwa Teatry”.

W latach 70-tych XX wieku komponował przede wszystkim dla teatru, telewizji, radia i filmu. Współpracował m.in. ze Studenckim Teatrem Satyryków, Teatrem Polskiego Radia i Teatrem Telewizji. W następnym dziesięcioleciu porzucił ten rodzaj twórczości na rzecz muzyki poważnej. Muzyka kompozytora jest silnie zakorzeniona w tradycji muzyki XX wieku. Wyrazista rytmika, w której pobrzmiewają również nuty folklorystyczne, może budzić skojarzenia z neoklasycyzmem. Intensywna ekspresja i przywiązanie do melodyki nadają natomiast tej twórczości rysu romantycznego. W swoich utworach kompozytor łączy jednak elementy tonalności z silną chromatyką, techniką dodekafonii czy harmoniką klasterową. W ramach programu "Zamówienia kompozytorskie", realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, sworzył Concertino na wiolonczelę i orkiestrę symfoniczną, Operowo-językowy zawrót głowy czyli edukacyjną mini operę dziecięcą i Trzy pieśni na chór mieszany.

Maciej Małecki w 1991 został wiceprezesem, a w 1993 – prezesem Związku Kompozytorów Polskich. Funkcję tę pełnił do 1999.

W 2013 roku został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

aktualizacja: 2002, 2008 (mk), 2021 (wa)

Strona internetowa kompozytora: www.malecki.art.pl

kompozycje

Cień, bajka muzyczna dla dorosłych, libretto Wojciech Młynarski (1973)
Ułańska fantazja na wielką orkiestrę dętą (1975)
Awantura w Recco, opera, libretto Wojciech Młynarski (1979)
Sonata na fortepian (1980)
Cztery pieśni do słów Kazimierza Przerwy-Tetmajera na baryton i fortepian * (1981)
Rondo na fortepian i orkiestrę (1981)
Suita na kwintet dęty drewniany (1984)
Nokturn na 4 rogi i 4 puzony * (1985)
Humoreska na fortepian * (1987)
Zabawy, kłótnia i echo na 3 perkusje (1988)
Poemat w trzech nastrojach na dętą orkiestrę, dwie harfy i perkusję (1988)
Kiedy na świecie przybywa wierszy, piosenka na 3-głosowy chór dziecięcy lub żeński do słów Marka Majewskiego (1988)
Elegia na saksofon altowy * (1988)
Concertino w dawnym stylu na dwie harfy i orkiestrę smyczkową (1988)
Scherzando na 10 instrumentów (1988)
Pieśń i ostinato na skrzypce, altówkę, wiolonczelę i fortepian * (1988)
Concertino na 12 instrumentów * (1990)
Skrzypek opętany, balet wg baśni mimicznej pod tym samym tytułem Bolesława Leśmiana (1990)
Marsz koncertowy na orkiestrę dętą (1991)
Koncert na harfę elektryczną i orkiestrę (1992)
Brazylijczyk w Paryżu, balet na motywach Jacquesa Offenbacha, libretto Lorca Massine (1992)
Koncert na fortepian i orkiestrę dla młodego pianisty (1993)
Offenbachiana, suita-fantazja z baletu Brazylijczyk w Paryżu na orkiestrę (1994)
Kwartet smyczkowy nr 1 * (1994)
Koncert na puzon i orkiestrę (1994)
Cztery małe pory roku na dziecięcy chór a cappella (1994)
Polskie Hymny Wielkanocne na orkiestrę (1995)
Uwertura koncertowa na wielką orkiestrę dętą (1995)
Niemowlątko na słomie [wersja I], pastorałka na chór mieszany do słów Elżbiety Szeptyńskiej * (1996)
Niemowlątko na słomie [wersja II], pastorałka na głos z fortepianem do słów Elżbiety Szeptyńskiej * (1996)
Sinfonietta na 9 instrumentów (1996)
W moim sercu oziminy na młodzieżowy chór żeński lub dziecięcy do słów Elżbiety Szeptyńskiej (1996)
Kwartet smyczkowy nr 2 * (1997)
Pieśni miłosne na 4-głosowy chór mieszany do słów Kazimierza Przerwy-Tetmajera (1997-2000)
Dziki gołąb, las i panna, poemat symfoniczny (1998)
Koncert na saksofon altowy i orkiestrę (1998)
Suita kolęd na głos i małą orkiestrę (1998)
Symfonia nr 1 (1999)
Balladyna, opera radiowa w wersji scenicznej wg Juliusza Słowackiego (1999)
Capriccio na klarnet (2000)
Hymnus – Refugium et spes na saksofon altowy i kameralną orkiestrę smyczkową (2000)
Allegro na orkiestrę symfoniczną (2001)
Pchła Szachrajka, radiowa bajka muzyczna w wersji scenicznej wg Jana Brzechwy (2002)
Nie-Boska Symfonia, słuchowisko radiowe w wersji scenicznej wg Zygmunta Krasińskiego (2002)
Koncert na saksofon altowy i orkiestrę (2002)
Mała symfonia polska na orkiestrę dętą (2002)
Aria i Scherzo na saksofon altowy i kwartet smyczkowy (2003)
Pastorale i toccata na skrzypce, klarnet i wiolonczelę * (2004)
Sonata-fantazja na wiolonczelę (2004)
Symfonia nr 2 na chór mieszany i orkiestrę (2004)
Operetka, słuchowisko radiowe w wersji scenicznej wg Witolda Gombrowicza (2004)
Koncert na flet i orkiestrę smyczkową w czterech epizodach (2005)
Andante i allegro na altówkę solo i 5 instrumentów smyczkowych lub orkiestrę smyczkową (2005)
Jesień polska w tradycji i poezji, spektakl radiowo-estradowy do tekstów polskich poetów (2005)
Nokturn na czelestę i smyczki (2006)
Suita polska na kwartet smyczkowy * (2007)
Concertino na wiolonczelę i orkiestrę symfoniczną (2013)
Trzy pieśni na chór mieszany (2014)
Operowo-językowy zawrót głowy czyli edukacyjna mini opera dziecięca na sopran, bas baryton i kwartet smyczkowy (2017)
ponadto: musicale, muzyka teatralna, muzyka filmowa, utwory dla Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji, drobne utwory chóralne, piosenki, piosenki dla dzieci i in. (x)

literatura wybrana

Dybowski Stanisław Małecki Maciej w: Słownik pianistów polskich, Selene, Warszawa 2003
Lindstedt Iwona Małecki Maciej w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „m”, PWM, Kraków 2000