Polmic - FB

kompozytorzy (Ś)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z

Michał Świerzyński, kompozytor, dyrygent i pedagog; ur. 25 października 1868, Kraków; zm. 30 czerwca 1957, Warszawa. Od 1880 uczył się gry na fortepianie u Jana Drozdowskiego i Antoniego Płacheckiego. Od 1888 studiował teorię muzyki i kompozycję pod kierunkiem Władysława Żeleńskiego w Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego w Krakowie. Studia kompozytorskie uzupełniał w Warszawie u Zygmunta Noskowskiego i w Pradze pod kierunkiem Oskara Nedbala.
Od 1890 kierował kilkoma chórami w Krakowie – Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”, Chórem „Sokół”, Chórem „Ognisko” przy Stowarzyszeniu Drukarzy. W latach 1906-08 przebywał we Lwowie, gdzie dyrygował Orkiestrą tamtejszej Opery. Od 1908 do 1930 wykładał przedmioty teoretyczne i uczył gry na fortepianie w Konserwatorium Krakowskim oraz prowadził Chór Akademicki, z którym w 1921 odbył tounée po Jugosławii i Węgrzech. W latach 1930-36 był profesorem w Wielkopolskiej Szkole Muzycznej w Poznaniu. W 1936 zamieszkał w Warszawie – tu pracował jako dyrygent Chóru Kolejowego i Zbrojowni.
Po II wojnie światowej był dyrektorem III Oddziału Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie, a także uczył śpiewu w Liceum Pedagogicznym w Łodzi.
Za całokształt osiągnięć artystycznych Michał Świerzyński został odznaczony w 1952 Złotym Krzyżem Zasługi.

aktualizacja: czerwiec 2008


WAŻNIEJSZE KOMPOZYCJE:

– orkiestrowe:
Symfonia nr 1
Symfonia nr 2
Symfonia nr 3
Symfonia nr 4
Symfonia nr 5
Symfonia nr 6
Koncert skrzypcowy
Koncert fortepianowy
Marsz żałobny na sprowadzenie zwłok Słowackiego
Elegia, poemat symfoniczny
Krakowiak
Oberek
Legenda na skrzypce i orkiestrę
Uwertura podhalańska (1948)
Utwory na małą orkiestrę (1948)

– kameralne:
Cztery utwory na skrzypce i fortepian *
Mazurek na skrzypce i fortepian
Sen artysty na kwintet fortepianowy
Romanza na kwintet fortepianowy
Z łąk i pól na kwartet smyczkowy
Sonatina na flet, obój i fagot (1957)
7 kwartetów na 3 skrzypiec i fortepian
4 tria fortepianowe

– fortepianowe:
Mała suita na fortepian
Quatre études mélodiques na fortepian
Pszczółka na fortepian
Melodie ludowe dla dzieci na fortepian
Melodie żydowskie na fortepian
Capriccio E-dur na fortepian
Preludium G-dur na fortepian *
Motywy tatrzańskie na fortepian
Petite suite all’antico na 2 fortepiany
Suita pasterska na 2 fortepiany
Suita baletowa na 2 fortepiany
Miniatury, suita na 2 fortepiany
Utwory pedagogiczne dla młodych pianistów na 2 fortepiany

– na chór a cappella:
Krakowiak na chór mieszany *
Piosenka, kołysanka na chór mieszany oraz kwartet solowy *
Przywiozłem z miasteczka, melodia ludowa na chór męski *
U studni na chór mieszany *
W polu ogródeczek na chór męski *
Wstydzę się na chór mieszany *
Żabki, humoreska na chór męski *

– na głos i fortepian:
Śniła mi się, śniła *
Z tobą aniele... (Romanza) *
Trzy pieśni do słów św. Teresy *

– wokalno-instrumentalne:
Kantata „Mickiewiczowska” na głosy solowe, chór mieszany i orkiestrę
Kantata „Kościuszkowska” na chór męski i orkiestrę
Hymn polski, kantata
Misterium Bożego Narodzenia, kantata
Boże Narodzenie, oratorium
Suita na chór mieszany i orkiestrę (1948)

– sceniczne:
Zosia, opera
Trójgraniasty kapelusz, opera
Czar munduru, operetka
Ksenia, opera (1895)
Nocleg w Apeninach, opera buffa (1922)
Książę ordynat czyli Powrót do Ojczyzny, opera (1929)
Sen artysty, balet-pantomima (1930)

literatura wybrana

Kański Józef Jeszcze przed Pendereckim..., "Ruch Muzyczny" 2008 nr 25, s. 37.