Polmic - FB

wykonawcy (P)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z

Katarzyna Popowa-Zydroń, (właściwie Ekaterina Popowa-Zydroń), pianistka i pedagog; ur. 30 kwietnia 1948, Sofia. Studiowała grę na fortepianie najpierw pod kierunkiem Ireny Wyrzykowskiej-Mondelskiej w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu, a ukończyła w 1973 w klasie Zbigniewa Śliwińskiego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Gdańsku (dyplom z wyróżnieniem). Naukę kontynuowała w latach 1974-75, jako stypendystka Rządu Austriackiego, w Hochschule für Musik und darsteilende Kunst w Wiedniu pod kierunkiem Alexandra Jennera. Swoje umiejętności pianistyczne doskonaliła podczas kursów mistrzowskich u Susanne Rocha, Dietera Zechlina i Georgy Seboka.
Jest laureatką IV Ogólnopolskiego Festiwalu Młodych Muzyków w Gdańsku (1974), półfinalistką Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie (1975), Konkursu Pianistycznego w Terni we Włoszech (1975) i Konkursu ARD w Monachium (1978).
Katarzyna Popowa-Zydroń koncertowała w niemal wszystkich filharmoniach w kraju, pod batutą m.in. Jerzego Katlewicza, Krzysztofa Missony, Wojciecha Michniewskiego, a za granicą – w Niemczech, Czechach, Związku Radzieckim, Bułgarii, Austrii i Japonii. Jej repertuar obejmuje dzieła od baroku do współczesności, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Wolfganga Amadeusa Mozarta, Ludwiga van Beethovena, Franza Schuberta, Roberta Schumanna, Fryderyka Chopina, Claude’a Debussy’ego, Béli Bartóka. Dokonywała prawykonań utworów polskiej muzyki współczesnej, m.in. IV Koncertu fortepianowego Konrada Pałubickiego z Orkiestrą Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcją Wojciecha Czepiela.
Jako kameralistka występowała ze skrzypkami – Krystyną Jurecką, Henrykiem Keszkowskim, wiolonczelistką – Małgorzatą Kuziemską-Sławek, śpiewakami – Urszulą Kryger, Piotrem Kusiewiczem, Florianem Skulskim. Tworzyła w latach 1985-92, wspólnie z Waldemarem Wojtalem, a w latach 1979-83 z Janem Kuleszą, duety fortepianowe.
Dokonała nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia (Pałubicki), wytwórni fonograficznej Accord we Francji (Juliusz Zarębski) oraz ośrodka Telewizji Polskiej w Gdańsku (Chopin, Ferenc Liszt).
Od 1970 Katarzyna Popowa-Zydroń zajmuje się pracą pedagogiczną. Jest profesorem klasy fortepianu w Akademii Muzycznej w Gdańsku i Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (w latach 1995-96 kierowała jednocześnie Katedrą Fortepianu). Do jej uczniów należą m.in. Agata Nowakowska (III nagroda na Konkursie Pianistycznym im. Ferenca Liszta we Wrocławiu w 1997), Katarzyna Borek (III nagroda na Międzynarodowym Konkursie im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy w 1998), Marek Ruszczyński (III nagroda na III Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Andorze), Julia Setkiewicz (III nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Chopinowskim w Warszawie w 1998), Jarosław Kaliski (nagroda na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Bremen w 2005), Karolina Nadolska (laureatka Konkursu Chopinowskiego w Mariańskich Łaźniach w 2003), Rafał Blechacz (zwycięzca XV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie w 2005). Ponadto jest zapraszana do prowadzenia kursów mistrzowskich w kraju i za granicą, seminariów i kursów dla nauczycieli fortepianu (m.in. w Kitakiyshu w Japonii), opiekuje się utalentowaną młodzieżą uczącą się w średnich szkołach muzycznych w Gdańsku, Toruniu, Inowrocławiu, Łodzi, Poznaniu, Pile, Koninie, Słupsku, Koszalinie podczas stałych zajęć lub okresowych konsultacji. Współpracuje z Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Wielokrotnie była członkiem jury ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów.
W 1996 artystka została współzałożycielem Gdańskiego Stowarzyszenia Miłośników Muzyki, które organizuje koncerty kameralne oraz Międzynarodowy Festiwal „Musica nos unit”.
Za prowadzoną działalność społeczną Katarzyna Popowa-Zydroń została odznaczona Medalem Księcia Mściwoja, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej – Gloria Artis”, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz otrzymała m.in. trzykrotnie Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki.

aktualizacja: czerwiec 2008