Polmic - FB

wykonawcy (K)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z

Jerzy Kosek,

dyrygent i pedagog; ur. 16 kwietnia 1960, Orneta. Studiował w klasie dyrygentury Karola Stryji w Akademii Muzycznej w Katowicach, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Swoje umiejętności doskonalił w Berlinie pod kierunkiem Olafa Kocha oraz w Wiedniu u Karla Österreichera i Vaclava Neumanna. W 2002 uzyskał kwalifikację I stopnia w dziedzinie dyrygentury i stopień naukowy doktora sztuki. W 2011 otrzymał tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie dyrygentury.

W 1987 został laureatem III Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów w Katowicach, w 1989 otrzymał wyróżnienie na VI Międzynarodowym Konkursie Dyrygentów w Budapeszcie, w 1995 był finalistą I Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów w Jerozolimie.

Dyrygował orkiestrami symfonicznymi i kameralnymi w Polsce, a także w Niemczech, Austrii, Danii, Holandii, Jugosławii, Wenezueli, Izraelu, Portugalii, Chinach, USA (m.in. w Carnegie Hall w Nowym Jorku), na Węgrzech i Ukrainie. W swoim dorobku ma16 CD, muzykę do filmów, muzykę dla radia oraz telewizji – polskiej, izraelskiej i amerykańskiej. Uczestniczył też w nagraniu muzyki do filmu Słodko Gorzki w reż. Władysława Pasikowskiego (1996).

W 1985 został dyrygentem Filharmonii Śląskiej w Katowicach, w latach 1990-99 sprawował funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego Filharmonii Częstochowskiej, w latach 1999-2003 dyrektora naczelnego i artystycznego Filharmonii Olsztyńskiej, w latach 2000-2004 dyrektora artystycznego Filharmonii Koszalińskiej, od 2004 do 2006 dyrektora artystycznego Filharmonii Rzeszowskiej. W latach 2010-2014 był dyrektorem naczelnym i artystycznym Filharmonii Sudeckiej. Od 2017 do 2019 pełnił funkcję pierwszego gościnnego dyrygenta w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

Pracę pedagogiczną rozpoczął jako asystent w Akademii Muzycznej w Katowicach (1985-1988) oraz Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie (1994-1998). Następnie został zatrudniony jako adiunkt na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (1999-2001) oraz w Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach (2004-2005). Pracował jako profesor na Uniwersytecie Rzeszowskim (2005-2011) oraz w Metropolitalnym Studium Organistowskim w Częstochowie (2006-2011), a następnie jako profesor nadzwyczajny w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu (2011-2018).

Od 2017 jest dyrektorem powołanej z jego inicjatywy Książęcej Orkiestry Salonowej, z którą regularnie występują na zamku Książ w Wałbrzychu.

aktualizacja: grudzień 2017 (wa), 2020 (ac)