Polmic - FB

kompozytorzy (Ł)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z

Wojciech Łukaszewski, kompozytor, pedagog, krytyk muzyczny i animator życia muzycznego; ur. 10 marca 1936, Częstochowa; zm. 13 kwietnia 1978, tamże. Studiował w latach 1960-65 kompozycję w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie w klasie Tadeusza Szeligowskiego, a po jego śmierci – pod kierunkiem Tadeusza Paciorkiewicza. Rok po ukończeniu studiów otrzymał stypendium Rządu Francuskiego na wyjazd do Paryża, gdzie w latach 1966-67 pogłębiał wiedzę kompozytorską u Nadii Boulanger. Po powrocie do kraju pracował jako asystent na Wydziale Wychowania Muzycznego w warszawskiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej (1967-68). Na stałe osiedlił się jednak w rodzinnym mieście. Jeszcze w 1967 podjął pracę w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Częstochowie jako wykładowca przedmiotów teoretycznych. Objął także funkcję kierownika Wydziału Wychowania Muzycznego. W 1971 został dyrektorem częstochowskiej szkoły. Na tym stanowisku pozostał do końca życia. Uzupełnieniem jego działalności pedagogicznej była praca na Politechnice Częstochowskiej, gdzie w latach 1976-77 prowadził zajęcia fakultatywne z dziedziny muzyki.
Wojciech Łukaszewski odegrał znaczącą rolę jako animator życia muzycznego Częstochowy. Współpracował z Filharmonią Częstochowską jako prelegent podczas koncertów (1968-71) i jako autor komentarzy do programów koncertowych (1968-78). Był współzałożycielem i wiceprzewodniczącym Częstochowskiego Towarzystwa Muzycznego (1976-78). Należał do Rady Programowej Ogólnopolskiego Festiwalu Skrzypcowego im. Grażyny Bacewicz. Współpracował z Teatrem Dramatycznym im. Adama Mickiewicza w Częstochowie (1971-77).
Pracę na tak wielu stanowiskach łączył z komponowaniem, odnosząc i na tym polu liczne sukcesy. Za swoją twórczość kompozytorską otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in. w 1965 – I nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Studenckim na kompozycję związaną z Ziemią Koszalińską za Nazywam ciebie morze na chór mieszany a cappella (1965), w 1968 – wyróżnienie na Konkursie Młodych Związku Kompozytorów Polskich za Musica per archi (1968), w 1969 – II nagrodę (pierwszej nie przyznano) na Konkursie Kompozytorskim zorganizowanym przez Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu za Mazowsze na chór męski (1969), w 1970 – wyróżnienie honorowe na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim na dzieło muzyczne o tematyce gdańskiej za Pieśń o żołnierzach z Westerplatte na chór mieszany (1969) oraz wyróżnienie na Konkursie Kompozytorskim zorganizowanym przez Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną we Wrocławiu za Freski wrocławskie na baryton solo, głos recytujący, klarnet solo, chór mieszany i orkiestrę (1969), a w 1973 – I wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim na utwór fortepianowy z towarzyszeniem orkiestry o charakterze dydaktycznym za Concertino nr 2 (1973).
Ponadto Wojciech Łukaszewski został uhonorowany dyplomem uznania za ofiarną pracę oraz osiągnięcia w rozwoju Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Częstochowie, przyznanym przez częstochowski Urząd Miejski (1974), Nagrodą Kuratora Okręgu Szkolnego Katowickiego za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej (1974), Srebrną Odznaką za zasługi dla rozwoju Społecznych Ognisk Artystycznych regionu częstochowskiego i województwa katowickiego (1975) oraz odznaką Zasłużony Działacz Kultury i Srebrnym Krzyżem Zasługi (1977). Wyrazem uznania dla jego twórczości kompozytorskiej była Nagroda Ministra Kultury i Sztuki II stopnia (1977).

aktualizacja: luty 2009
Strona internetowa poświęcona kompozytorowi: www.lukaszewski.waw.pl

kompozycje

Jesień wspomnienia tka młodości na głos i fortepian * (1957)
Jakżeż ja się uspokoję na głos i fortepian * (1957)
Te żywieckie pola na głos i fortepian * (1957-60)
Fuga a-moll na fortepian (1957-60)
Wariacje c-moll. Cykl I na fortepian (1960)
Wariacje c-moll. Cykl II na fortepian (1960)
Preludium na fortepian * (1960)
Smutną jest dusz moja na głos i fortepian * (1960)
Ej, sama jo se, sama na głos i fortepian (1960)
Po górak, po lasak śnizek polatuje na głos i fortepian (1960)
Kranke Rose na głos i fortepian (1960)
Toccata na fortepian * (1962)
Trzy pieśni na sopran i fortepian do słów Juliana Przybosia * (1962)
Sonatina na fortepian nr 1 * (1963)
Sonatina na fortepian nr 2 (1963)
Cztery miniatury na klarnet i fortepian * (1963)
Kaprys na skrzypce i fortepian * (1963)
Concertino na fortepian i orkiestrę nr 1 * (1964)
De morte Boleslaui Carmina, mała kantata historyczna na baryton solo, głos recytujący, chór mieszany i orkiestrę * (1965)
Noc na morzu na mezzosopran i fortepian * (1965)
Nazywam ciebie morze, mały poemat na chór mieszany (1965)
Pieśni Księżyca na mezzosopran, głos recytujący i 9 instrumentów * (1966)
Trois fragments poetiques d’apres Pontus de Tyard na mezzosopran i flet * (1966)
Tysiąclecie na chór mieszany * (1966)
Utwór na kwartet smyczkowy * (1967)
Catulli Carmina na chór mieszany (1967)
Musica per archi * (1968)
Mazowsze, mały poemat na chór męski * (1969)
Oda na Gdańsk na baryton solo, głos recytujący, klarnet solo, chór mieszany i orkiestrę * (1969)
Trois épisodes funèbres na sopran i orkiestrę * (1969)
Tryptyk ludowy na chór mieszany * (1969)
Dwie pieśni na chór chłopięcy * (1969)
Freski wrocławskie, mała kantata na baryton solo, głos recytujący, chór mieszany i orkiestrę * (1969)
Pieśń o żołnierzach z Westerplatte na chór mieszany * (1969)
Confessioni per orchestra * (1970)
Musica da camera * (1971)
Nike na chór mieszany * (1971)
Listopady na głos i fortepian * (1971)
Concertino na fortepian i orkiestrę nr 2 * (1973)
Cztery miniatury na 2 flety i klarnet * (1974)
Idzie wojsko przez świat na głos i fortepian (1974)
Maszeruje pluton na głos i fortepian (1974)
Hełm na głos i fortepian (1974)
Trzy pieśni na sopran i fortepian do słów Elżbiety Cichli-Czarniawskiej * (1975)
Tak małomównej nie było jesieni na głos i fortepian * (1975)
Epizody na orkiestrę * (1975)
Quartetto per tromboni * (1975-76)
Suita w dawnym stylu na flet, obój, klarnet, fagot i róg * (1976)
Siedem piosenek dla dzieci na głos i fortepian * (1977)
Wariacje na temat melodii ludowej „Uśnijże mi uśnij” na fortepian * (1977)
Ballada o polskim dziecku na głos i fortepian (1977)
Glorkanto (Pochwała Stworzenia) na głos solo (1977)
Tak jak drzewa na głos solo (1977)
Preludium na akordeon * (1978)
Litania do Madonny Treblińskiej na mezzosopran solo, chór mieszany, 2 trąbki, dzwony i organy * (1978)

literatura wybrana

Gago Piotr Łukaszewski Wojciech w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „klł”, PWM, Kraków 1997
Łukaszewski Marcin Wojciech Łukaszewski. Życie i twórczość, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 1997