Polmic - FB

wykonawcy (Ł)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z

Paweł Łosakiewicz, skrzypek, kameralista i pedagog; ur. w 1947. W latach 1967-71 studiował grę na skrzypcach pod kierunkiem Ireny Dubiskiej w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie.
Jako solista występował w wielu miastach Polski. Dokonał licznych nagrań radiowych. Ma na swoim koncie dwie płyty, w tym jedną solową, wydane przez amerykańską firmę fonograficzną. Brał także udział w nagraniach muzyki filmowej dla wytwórni zagranicznych – niemieckiej i amerykańskich.
Artysta prowadzi równocześnie działalność pedagogiczną w Akademii Muzycznej w Warszawie. W latach 1990-93 był dziekanem Wydziału Instrumentalnego, obecnie zaś prowadzi klasę skrzypiec (od 1996 na stanowisku profesora zwyczajnego) w Katedrze Instrumentów Smyczkowych i pełni funkcję kierownika w Międzywydziałowej Katedrze Kameralistyki warszawskiej uczelni.
Paweł Łosakiewicz od 1967, czyli od początku założenia zespołu, jest członkiem Kwartetu Wilanów.

aktualizacja: lipiec 2008