Polmic - FB

indeks osób (G)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Łukasz Godyla,

kompozytor; ur. 28 marca 1985, Mikstat. W latach 1999-2002 uczył się gry na fortepianie i trąbce w Szkole Muzycznej I st. im. Fryderyka Chopina w Ostrzeszowie. W latach 2002-2006 uczęszczał do klasy fortepianu i pobierał fakultatywnie naukę kompozycji w Zespole Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. W 2011 ukończył studia w zakresie kompozycji pod kierunkiem Zbigniewa Bargielskiego oraz teorii muzyki (oba dyplomy z wyróżnieniem) w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W latach 2011-2014 odbył studia doktoranckie w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, uzyskując stopień doktora sztuki w zakresie kompozycji i  teorii muzyki.

Jest laureatem wielu konkursów, m.in. w 2006 otrzymał I nagrodę za Zostawcie nas na bas (głos męski), skrzypce i fortepian (2006) na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim na pracę inspirowaną twórczością poetycką Tadeusza Różewicza, organizowanym przez Samorząd miasta Gliwice oraz Gliwicki Teatr Muzyczny z okazji 85. rocznicy urodzin poety, w 2007 – wyróżnienie za Cyrkulacje na puzon solo (2007) na V Konkursie Kompozytorskim im. Tadeusza Ochlewskiego, organizowanym przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne w Krakowie, w 2008 – wyróżnienie za Lignum Crucis na 8-głosowy chór mieszany a cappella na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim „Legnica Cantat” oraz I nagrodę (ex aequo) na Konkursie Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda w Warszawie za Trzy spojrzenia na muzykę na obój solo (2007), w 2010 – I nagrodę za Monolog na aktora i zespół kameralny (2010) na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. Zygmunta Mycielskiego w Warszawie, w 2013 – I miejsce na konkursie na muzyczne logo Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, a w 2014 roku – I nagrodę na Konkursie Kompozytorskim z okazji 40-lecia Instytutu Polskiego w Wiedniu za Anagram na cztery ręce (2014).

Ponadto przyznano mu Stypendium im. Jana Pawła II (2007), Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki (2007), Stypendium Artystyczne Prezydenta miasta Bydgoszczy (2008), Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego (2009), Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010) i Nagrodę Rektora Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (2014).

Od 2011 wykłada w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy; prowadzi zajęcia z instrumentacji, harmonii praktycznej, czytania partytur i kształcenia słuchu. Sprawuje również opiekę nad Studenckim Kołem Artystyczno-Naukowym, działającym przy Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku.

Łukasz Godyla należy do Koła Młodych Związku Kompozytorów Polskich, w ramach którego w latach 2010-2012 był członkiem Zarządu.

aktualizacja: listopad 2014

kontakt
 

e-mail: lukaszgodyla@gmail.com

kompozycje

Toccata na fortepian solo (2005)
Zwierzyniec, dziesięć etiud na fortepian solo (2005, 2010)
Zostawcie nas do słów Tadeusza Różewicza na bas (głos męski), skrzypce i fortepian (2006)
Lignum Crucis na 8-głosowy chór mieszany a cappella (2006)
Two Worlds na orkiestrę smyczkową (2007)

Cyrkulacje na puzon solo *

(2007)
Barwy nocy, utwór elektroniczny (2007)

Trzy spojrzenia na muzykę na obój solo *

(2007)
Przesilenia na trąbkę, puzon, tubę i perkusję (2008)
Sonata na skrzypce i fortepian (2008)
Symfonia obrazów na orkiestrę symfoniczną (2009)
Kwartet smyczkowy (2009)
Wariacje na trąbkę i orkiestrę (2009)
Lacrimosa na 16-głosowy chór mieszany a cappella (2009)
Monolog na aktora i zespół kameralny (2010)
Trans-Formacja na zespół kameralny (2010)
Curriculum Vitae na orkiestrę symfoniczną (2010)

Rex tremendae maiestatis na chór żeński i orkiestrę symfoniczną *

(2011)
Recordare na sopran, mezzosopran, alt i orkiestrę symfoniczną *
(2011)
Designatus ZB na zespół kameralny (2012)
Sensuracja na zespół kameralny (2012)
Pheonix na dwa fortepiany (2012)
Arche na chór, orkiestrę symfoniczną i warstwę elektroniczną (2012)
Telegraf na dwa saksofony altowe (2014)
Anagram na cztery ręce (2014)
Dusze ludzkie na sopran i fortepian (2014)
Ponte Vecchio na skrzypce, wiolonczelę i fortepian (2015)
Kondensacje na saksofon sopranowy i fortepian (2015)
Iryzacje na orkiestrę smyczkową (2017)
Déjà entendu na organy solo (2017)
Odcienie purpury na klarnet i altówkę (2018)
Wòlô Bòskô, 12 pieśni do tekstów kaszubskich na baryton i fortepian (2019)