Polmic - FB

indeks osób (G)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Łukasz Godyla,

kompozytor; ur. 28 marca 1985, Mikstat. W latach 1999-2002 uczył się gry na fortepianie i trąbce w Szkole Muzycznej I st. im. Fryderyka Chopina w Ostrzeszowie. W latach 2002-2006 uczęszczał do klasy fortepianu i pobierał fakultatywnie naukę kompozycji w Zespole Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. W 2006 roku rozpoczął studia kompozytorskie w klasie Zbigniewa Bargielskiego w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy na Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku. W roku 2011 ukończył studia w zakresie kompozycji oraz teorii muzyki (oba dyplomy - z wyróżnieniem). W latach 2011-2014 odbył studia doktoranckie w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. W 2014 uzyskał stopień doktora sztuki w zakresie kompozycji i  teorii muzyki. Od roku 2011 wykłada w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (prowadzi zajęcia z instrumentacji, harmonii praktycznej, czytania partytur i kształcenia słuchu).

Jest laureatem krajowych i zagranicznych konkursów kompozytorskich, m.in. w 2006 otrzymał I nagrodę za Zostawcie nas na bas (głos męski), skrzypce i fortepian (2006) na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim na pracę inspirowaną twórczością poetycką Tadeusza Różewicza, organizowanym przez Samorząd Miasta Gliwice oraz Gliwicki Teatr Muzyczny z okazji 85. rocznicy urodzin poety, w 2007 – wyróżnienie za Cyrkulacje na puzon solo (2007) na V Konkursie Kompozytorskim im. Tadeusza Ochlewskiego, organizowanym przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne w Krakowie, w 2008 – I nagrodę (ex aequo) na Konkursie Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda w Warszawie za Trzy spojrzenia na muzykę na obój solo (2007) oraz wyróżnienie za Lignum Crucis na chór mieszany a cappella na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim Legnica Cantat, w 2010 – I nagrodę za Monolog na aktora i zespół kameralny (2010) na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. Zygmunta Mycielskiego, organizowanym przez Koło Młodych ZKP w Warszawie, w 2013 – I miejsce na uczelnianym konkursie na muzyczne logo Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, w 2014 – I nagrodę na Konkursie Kompozytorskim z okazji 40-lecia Instytutu Polskiego w Wiedniu za Anagram na cztery ręce (2014), a w roku 2017 - III nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim na Intradę XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku, organizowanym przez Prezydenta Miasta Gdańska.

Otrzymał także liczne stypendia i nagrody: Stypendium im. Jana Pawła II (2007), Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki (2007), Stypendium Artystyczne Prezydenta miasta Bydgoszczy (2008), Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego (2009), Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010), Nagrodę Rektora Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (2014) oraz Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (2019).

Kompozycje Łukasza Godyli były wykonywane w Polsce, na Ukrainie, Austrii, Francji i we Włoszech, m.in. podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień", Festiwalu Muzyki Polskiej w Krakowie, Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego, czy Światowego Kongresu Saksofonowego w Strasburgu. Ich interpretacje podejmowali wybitni dyrygenci, soliści, zespoły (m.in. Wojciech Michniewski, Jerzy Swoboda, Damian Wilma, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej, Scontri Ensemble, Modern Sax Duo).

Wybrane utwory Łukasza Godyli opublikowało Polskie Wydawnictwo Muzyczne oraz Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bygdoszczy (kilka kompozycji zarejestrowano na płytach CD wydanych przez Polskie Centrum Informacji Muzycznej i Związek Kompozytorów Polskich).

aktualizacja: 2020

kontakt
 

e-mail: lukaszgodyla@gmail.com

kompozycje

Toccata na fortepian solo (2005)
Zwierzyniec, dziesięć etiud na fortepian solo (2005, 2010)
Zostawcie nas do słów Tadeusza Różewicza na bas (głos męski), skrzypce i fortepian (2006)
Lignum Crucis na 8-głosowy chór mieszany a cappella (2006)
Two Worlds na orkiestrę smyczkową (2007)
Cyrkulacje na puzon solo * (2007)
Barwy nocy, utwór elektroniczny (2007)
Trzy spojrzenia na muzykę na obój solo * (2007)
Przesilenia na trąbkę, puzon, tubę i perkusję (2008)
Sonata na skrzypce i fortepian (2008)
Symfonia obrazów na orkiestrę symfoniczną (2009)
Kwartet smyczkowy (2009)
Wariacje na trąbkę i orkiestrę (2009)
Lacrimosa na 16-głosowy chór mieszany a cappella (2009)
Monolog na aktora i zespół kameralny (2010)
Trans-Formacja na zespół kameralny (2010)
Curriculum Vitae na orkiestrę symfoniczną (2010)
Rex tremendae maiestatis na chór żeński i orkiestrę symfoniczną * (2011)
Recordare na sopran, mezzosopran, alt i orkiestrę symfoniczną * (2011)
Designatus ZB na zespół kameralny (2012)
Sensuracja na zespół kameralny (2012)
Pheonix na dwa fortepiany (2012)
Arche na chór, orkiestrę symfoniczną i warstwę elektroniczną (2012)
Telegraf na dwa saksofony altowe (2014)
Anagram na cztery ręce (2014)
Dusze ludzkie na sopran i fortepian (2014)
Ponte Vecchio na skrzypce, wiolonczelę i fortepian (2015)
Kondensacje na saksofon sopranowy i fortepian (2015)
Iryzacje na orkiestrę smyczkową (2017)
Déjà entendu na organy solo (2017)
Odcienie purpury na klarnet i altówkę (2018)
Wòlô Bòskô, 12 pieśni do tekstów kaszubskich na baryton i fortepian (2019)