Polmic - FB

indeks osób (N)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Aldona Nawrocka-Woźniak,

kompozytorka, pianistka, improwizatorka i pedagog; ur. 9 sierpnia 1977, Rzeszów. W 1996 roku ukończyła Państwowe Liceum Muzyczne im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie w klasie fortepianu Marii Wojturskiej oraz w klasie rytmiki (dyplom z wyróżnieniem). W 2001 roku zakończyła studia na Wydziale Edukacji Muzycznej (specjalność rytmika) w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, otrzymując z wyróżnieniem tytuł magistra sztuki. W roku 2004 na warszawskiej uczelni otrzymała – również z wyróżnieniem – dyplom ukończenia studiów na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki (specjalność kompozycja) pod kierunkiem prof. Mariana Borkowskiego. W czerwcu 2007 roku ukończyła Podyplomowe Studia Kompozycji i Teorii Muzyki w warszawskiej Akademii. W roku 2011 uzyskała stopień doktora sztuki w zakresie kompozycji i teorii muzyki, a następnie (2020) stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki muzycznej, dyscyplinie artystycznej kompozycja i teoria muzyki.

Swoje umiejętności doskonaliła podczas warsztatów i kursów kompozytorskich, organizowanych w Gdańsku i Gdyni pod patronatem Pierra Bouleza i Henryka Mikołaja Góreckiego, prowadzonych m.in. przez Elżbietę Sikorę, Stephena Montegue, Andersa Brødsgaarda, Krzysztofa Olczaka (1996, 1999 i 2000). W 1999 roku uczestniczyła w Académie de Musique du XXéme siécle w Paryżu, prowadzonej przez Pierra Bouleza i Davida Robertsona, a w 2001 była uczestnikiem organizowanej przez IRCAM Académie d’Eté w Paryżu, pod kierunkiem Briana Ferneyhough i Marca-André Dalbavie. W roku akademickim 2002/2003 była stypendystką Musik Hochschule w Luzernie (Szwajcaria), gdzie kontynuowała naukę w klasie Bettiny Skrzypczak.

Jest laureatką wielu konkursów kompozytorskiech, m.in. w 2000 roku otrzymała I nagrodę (ex-aequo) na Międzyuczelnianym Konkursie „Miniatura Fortepianowa” w Warszawie, w 2001 – wyróżnienie na VI Konkursie Młodych Kompozytorów „Musica Sacra” w Częstochowie, w 2002 – I nagrodę na VII Konkursie Młodych Kompozytorów „Musica Sacra”, a w roku 2010 - I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim "Musica Sacra". Była także dwukrotnie finalistką I i II Międzynarodowego Konkursu "Transatlantyk Instant Composition Contest" w Poznaniu (2011 i 2012). We wrześniu 2005 roku, w ramach stypendium otrzymanego przez Stiftung Musikforschung Zentralschweiz, była uczestnikiem projektu „Schreiben in Beromünster” w Szwajcarii, jako Composer-in-Residence. W 2010 roku była kompozytorem projektu interdyscyplinarnego Coaching Project (muzyka/taniec/scenografia/video), organizowanego w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Tańca "Dancing Poznań".

Utwory Aldony Nawrockiej były prezentowane w Polsce (m.in. na Festiwalu „Laboratorium Muzyki Współczesnej”, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie, Międzynarodowym Festiwalu „Musica Sacra” w Katedrze Warszawsko-Praskiej, Międzynarodowym Festiwalu „Musica Electronica Nova" i sympozjach kompozytorów Akademii Muzycznej w Warszawie), a także w Szwajcarii (m.in. na Międzynarodowym Festiwalu „Gard du Nord” w Bazylei, Międzynarodowym Festiwalu „Mozart Tage” w Lucernie), w Hiszpanii (na Forum Muzyki Polskiej w Sevilli), jak również we Francji, w Finlandii, na Litwie. Prawykonań jej utworów dokonywali często znakomici artyści, jak m.in.: Szabolcs Esztényi, Maria Gabryś, Grzegorz Mackiewicz, Wojciech Jasiński, Łucja Szablewska, Artur Janda, Robert Morawski, Tomasz Woźniak, Chór Camerata Silesia, Polski Chór Kameralny "Schola Cantorum Gedanensis", Chamber Soloists Lucerne, Chór Wileński Jauna Musica, sekstet wokalny „proModern”.

Kompozytorka tworzy również muzykę elektroniczną współpracując ze Studiem Muzyki Komputerowej UMFC. Powstała w ten sposób m. in. muzyka do spektakli dyplomowych studentów specjalności Pedagogika Baletu: The path gides you itself (2003) oraz ElektronicBalet „8x∞“ (2004/2005), przygotowanych pod choreograficznym kierunkiem prof. Ewy Wycichowskiej, jak również NONmusica INhumana (2002) na taśmę i tancerzy czy Mouvement en temps réel (2007) na tancerzy i media elektroniczne, współpracując przy tym z młodymi choreografami Pauliną Andrzejewską, Aleksandrą Dziurosz. W lutym 2010 roku miała miejsce w warszawskiej uczelni premiera spektaklu baletowego Mój Fryderyk. W 2011 roku – we współpracy z choreografem Robertem Bondarą – współtworzyła muzykę do spektaklu Persona (premiera odbyła się w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie 18 września 2011). W roku 2013, we współpracy z choreograf Aleksandrą Dziurosz i Warszawskim Teatrem Tańca zrealizowała spektakl multimedialny action/CONTRactrion/REaction. Projekt miał swoją premierę na festiwalu "Musica Electronica Nova" we Wrocławiu i był nominowany do „Wrocławskiej Nagrody Muzycznej 2013”. Premiera kolejnego spektaklu w choreografii Aleksandry Dziurosz z muzyką Nawrockiej - Roots - miał miejsce w 2015 w Theater der Künste (ZHdK).

Aldona Nawrocka ponadto pisze piosenki i utwory dla dzieci oraz opracowuje materiały muzyczne do tańca, teatru (spektakl Performer Bartosza M. Martyny) i dla telewizji.

Zajmuje się także działalnością publicystyczną, naukową i organizacyjną (m.in. jako koordynator programowy 2013/14 „Orbity Jazzu”- cyklu koncertów pod gwiazdami w warszawskim Planetarium "Niebo Kopernika", w Centrum Nauki Kopernik).

Jako pedagog pracowała m.in. w Ośrodku dla dzieci Głuchych i Niedosłyszących w Michalinie k/Warszawy (1999) oraz prowadziła zajęcia w roku akademickim 2001/2002 z przedmiotu Laboratorium Muzyka w Salezjańskim Instytucie Wychowania Chrześcijańskiego Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie (po zmianie nazwy - Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego).

Obecnie jest adiunktem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, gdzie wykłada przedmioty: Propedeutyka kompozycji z elementami aranżacji, Czytanie partytur, Instrumentacja, Analiza muzyczno-ruchowa dzieła muzycznego, a także jest pianistką na Wydziale Tańca. Od 2016 roku peł­ni funk­cję kie­row­ni­ka Pracowni Kompozycji, Instrumentacji i Czytania Partytur.

Jest członkiem ZKP, ZAiKS‑u, Akademii Fonograficznej oraz Stowarzyszenia Strefa Otwarta.

aktualizacja: 2014 (ai), 2022 (wa)

kompozycje

Effusus na wiolonczelę solo (1998)
Anticorps na dwa fortepiany (1999)
Quintetto d’ottoni na kwintet dęty blaszany (1999)
Doppio movimento per archi (1999-2000)
Molekuły na fortepian (2000)
Fluktuacje na obój i klawesyn (2000)
Modlitwy celtów na chór mieszany a cappella (2000)
Christe, audi nos na chór mieszany a cappella (2001)
Dominus regnavit na chór mieszany a cappella (2001)
Odyseja podwodna na orkiestrę symfoniczną (2001)
Kwartet smyczkowy „Da Requiem” (2001)
Agnus Dei na chór mieszany a cappella (2002)
Pieśni na mezzosopran i fortepian do słów Maurice’a Carême’a (1) (2002)
Koncert na klarnet, altówkę i orkiestrę symfoniczną (2002)
Tore na dziewięciu instrumentalistów w trzech grupach (2003)
@tRio na trio smyczkowe (2003)
Te Deum na sopran, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (2004)
turgutreissolo na trąbkę C (2005)
Kwartet smyczkowy nr 2 „Darkness” (2005-2006)
FMS na zespół instrumentalny (2006)
Introit Beromünster na chór mieszany i organy (2006)
Antipodes na trąbkę i waltornię (2006)
bifarius na trąbkę piccolo i fortepian (2007)
Freski symfoniczne (2007)
Pieśni na bas-baryton i fortepian do słów Maurice’a Carême’a (2) (2007)
Capriccio (omaggio a F.Ch.) na trąbkę piccolo (2009)
Pieśni na sopran i fortepian do słów Maurice’a Carême’a (3) (2009)
Asperges me, Domine na chór mieszany a cappella (2010)
Sinfonia concerante na trąbkę i orkiestrę (2010)
Persona na taśmę (2011)
Sonata na fortepian (2012)
action/CONTRaction/REaction na tancerzy, elektronikę i system interaktywny (2013)
piccolo luna na trąbkę solo (2014)