Polmic - FB

indeks osób (D)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Marianna Dąbek,

akordeonistka i muzykolog; ur. 21 sierpnia 1981, Katowice. W latach 2000-2005 studiowała grę na akordeonie w klasie Marka Andryska w Akademii Muzycznej w Katowicach. W latach 2004-2007 odbyła studia muzykologiczne w Instytucie Muzykologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie obecnie jest doktorantką. Ponadto studiowała kompozycję u Krzysztofa Knittla w Akademii Muzycznej w Krakowie. Swoje umiejętności doskonaliła uczestnicząc w Międzynarodowych Kursach Interpretacji Muzycznej w Miętnem oraz Radzyniu Podlaskim i pracując pod kierunkiem takich akordeonistów, jak Yuri Shishkin, Friedrich Lips, Mika Vayrynen, Włodzimierz Lech Puchnowski, Jerzy Jurek, Jerzy Łukasiewicz, Bogdan Dowlasz, Jerzy Kaszuba i Klaudiusz Baran. Jest stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2009).
Jest laureatką wielu konkursów: w 1993 otrzymała III nagrodę na Międzywojewódzkim Konkursie Akordeonowym w Raciborzu, I nagrodę na Przemyskim Festiwalu Muzyki Akordeonowej oraz II nagrodę na Międzywojewódzkim Konkursie Zespołów Akordeonowych w Będzinie, w 1994 – I nagrodę na Konkursie w Będzinie, w 2007 – wyróżnienie w kategorii zespołów (występ z zespołem Palabra de Musica Fuerte) na X Prezentacjach Muzyki Akordeonowej „Harmonia Viva” we Wrocławiu oraz wyróżnienie w kategorii zespołów (także z Palabra de Musica Fuerte) na II Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Akordeonowej „Od Baroku do Jazzu” we Wrocławiu. Reprezentowała też Polskę na Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Reinach w Szwajcarii (2003) i na Międzynarodowym Konkursie Współczesnej Muzyki Kameralnej w Krakowie (2007 i 2008).
Marianna Dąbek jako solistka i kameralistka wystąpiła w kraju (m.in. w Filharmonii Śląskiej, Akademii Muzycznej w Katowicach, Akademii Muzycznej w Krakowie, Pałacu w Rybnej, Sali im. Grzegorza Fitelberga Górnośląskiego Centrum Kultury w Katowicach) oraz za granicą (Czechy, Szwajcaria). Ma na swoim koncie prawykonania utworów współczesnych kompozytorów (m.in. The Veils of Pandora na dwa akordeony i perkusję Bo Holtena, Błędny Anioł na akordeon, perkusję i elektronikę, napisany wspólnie przez Piotra Madeja, Mariannę Dąbek i Dariusza Burego, Jazz Graffiti na instrumenty i elektronikę oraz Traffic in open Sun na akordeon, saksofon, perkusję, fortepian, trąbkę i kontrabas Aleksandra Litvinovsky’ego, OP-MUSIC na akordeon, harfę i elektronikę – kompozycja i wykonanie wspólnie z Zofią Dowgiałło, SOMNIVM Mieczysława Litwińskiego wykonany podczas Festiwalu „Warszawska Jesień”).
Dokonała nagrań m.in. dla Polskiego Radia (Kantata na XX-lecie Października Sergiusza Prokofiewa z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia oraz chórami – Polskiego Radia w Krakowie i Filharmonii Krakowskiej, pod dyrekcją Ronalda Zollmana; koncert ten był transmitowany do krajów Europejskiej Unii Radiowej) oraz Akademii Muzycznej w Krakowie.
Marianna Dąbek koncertuje z zespołem Palabra de Musica Fuerte, który wykonuje klasyczne i nowe tango argentyńskie. Jest autorką prawie wszystkich prezentowanych przez zespół aranżacji.
Od 2008 tańczy tango argentyńskie. Swe umiejętności taneczne doskonaliła u takich argentyńskich mistrzów, jak: Pablo Inza i Eugenia Parilla, Sebastian Posadas i Eugenia Eberhardt, Jose Haflon i Virginia Catillo oraz Cecilia Garcia.
Ponadto publikuje artykuły w prasie muzycznej, m.in. w „Kluczu”, „Glissandzie”, „Ruchu Muzycznym”, „Forum Akademickim” i na stronach internetowych Nowej Muzyki, a także prowadzi wykłady na temat nowej muzyki.

aktualizacja: maj 2009

Kontakt
e-mail:
mariannadabek@gmail.com
tel. komórkowy: (+48) 505 131 738
skype: mary078107
gadu-gadu: 11795501