Polmic - FB

kompozytorzy (B)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z

Edward Bogusławski,

kompozytor i pedagog; ur. 22 września 1940, Chorzów; zm. 24 maja 2003, Katowice. W latach 1959-64 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach teorię muzyki (dyplom w 1964), a w latach 1961-66 kompozycję w klasie Bolesława Szabelskiego (dyplom w 1966). Studia uzupełniające odbył w Wiedniu u Romana Haubenstocka-Ramatiego w 1967.

Od 1963 aż do śmierci pracował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach, od 1983 jako profesor; w latach 1971-72 był dziekanem Wydziału Wychowania Muzycznego, w latach 1971-75 i 1990-96 – dziekanem Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, w latach 1979-81 pełnił funkcję prorektora, w latach 1981-84, 1987-90 i 1996-99 prorektora do spraw dydaktycznych. W latach 1971-84 współpracował z Filią Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, a od 1984 był kierownikiem Zakładu Teorii i Pedagogiki Muzycznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie.

Edward Bogusławski pełnił funkcję prezesa Zarządu Oddziału Katowickiego Związku Kompozytorów Polskich (1975-79, 1981-83). Był członkiem Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego przy Ministerstwie Kultury i Sztuki (1985-88) oraz Rady Naukowej Śląskiego Instytutu Naukowego w Katowicach (1987-92). Był również członkiem Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Towarzystwa im. Karola Szymanowskiego, Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej.
Jego utwory były wykonywane w kraju (m.in podczas Festiwalu „Warszawska Jesień”, Poznańskiej Wiosny Muzycznej, Śląskich Dni Muzyki Współczesnej) oraz za granicą – w Anglii, Belgii, Francji, Holandii, Niemczech, Portugalii i Stanach Zjednoczonych.

Edward Bogusławski był trzykrotnym laureatem Konkursu Kompozytorskiego im. Artura Malawskiego w Krakowie: w 1966 otrzymał I nagrodę za Sygnały na zespół symfoniczny (1965-66), w 1970 – II nagrodę za Sinfonia per coro e orchestra (1968-69), a w 1972 – wyróżnienie za Capriccioso notturno per orchestra (1972). Otrzymał także: w 1971 – wyróżnione za Concerto per oboe, oboe d’amore, corno inglese, musette e orchestra (1967-68) na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO w Paryżu, w 1975 – I nagrodę za Ewokację na bas, głos recytujący i orkiestrę (1974) na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim z okazji 30. rocznicy wyzwolenia Warszawy, w 1982 – III nagrodę za oratorium Pieśń o ziemi naszej na głosy solowe, recytatora, chór i orkiestrę (1982) na Konkursie Muzyki Oratoryjno-Kantatowej w Katowicach, w 1992 – III nagrodę za Dies irae na chór mieszany, perkusję i fortepian (1992) na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim Schola Cantorum Gedanensis w Gdańsku, w 1993 – II nagrodę za Małą fantazję na skrzypce solo na Konkursie Kompozytorskim im. Grażyny Bacewicz w Warszawie w kategorii utworów o charakterze dydaktycznym oraz I nagrodę za Trio fortepianowe (1993) na tym samym konkursie, w 1995 – I nagrodę za Studi per fisharmonica (1995) na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim w Castelfidardo we Włoszech, w 1996 – I nagrodę za Pater noster na chór mieszany (1996) na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. Feliksa Nowowiejskiego w Warszawie oraz I nagrodę za Concerto per organo e orchestra (1996) na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim w Krakowie, w 1997 – II nagrodę za Musica per archi (1997) na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. Karola Szymanowskiego w Warszawie, w 2002 – I nagrodę za Lamento per soprano, oboe e organo (2002) na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim w Saarlouis. Ponadto został uhonorowany m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi (1975), Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki II stopnia (1975, 1977, 1984, 1989, 1991) i I stopnia (1981), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1985), Medalem Edukacji Narodowej (2000).

aktualizacja: 2002, 2009 (mk)

kompozycje

Wariacje na flet i fortepian (1962)
Miniatury na fortepian (1962)
Trzy pieśni na głos i zespół instrumentalny (1963)
Quartetto per archi * (1964-75)
Szkice na obój i fortepian * (1965)
Apokalypsis na głos recytujący, chór mieszany i zespół instrumentalny * (1965)
Sygnały na zespół symfoniczny * (1965-66)
Intonazioni II na orkiestrę symfoniczną * (1966)
Canti per soprano e orchestra * (1966-67)
Metamorfozy na obój, klarnet, skrzypce, altówkę i wiolonczelę * (1967)
Concerto per oboe, oboe d’amore, corno inglese, musette e orchestra * (1967-68)
Wersje na 6 instrumentów (1968)
Per pianoforte * (1968)
Wierzba, pieśń na chór mieszany a cappella (1968)
Pieśń staropolska na chór mieszany a cappella (1968)
Ziemia nad Przemszą, pieśń na chór mieszany a cappella (1968)
Trzy pieśni na sopran i fortepian (1969)
Kontemplacje na sopran i fortepian * (1969)
Sinfonia per coro e orchestra * (1970)
Musica per Ensemble MW-2 na flet, wiolonczelę i dwa fortepiany * (1970)
Five pictures (a Angelica-Regina Sweekhorst) for flute solo * (1970)
Trio per flauto, oboe e chitarra * (1971)
Capriccioso notturno per orchestra * (1971-72)
Impromptu pour flûte, alto et harpe * (1972)
4 + 1 per clavicordo (1973)
L’Être na sopran, flet, wiolonczelę i 2 fortepiany (1973)
Pro Varsovia per orchestra * (1973-74)
Ewokacja na bas, głos recytujący i orkiestrę (1974)
Musica notturna per oboe e pianoforte * (1974)
Nasza ziemia, pieśń na chór męski a cappella (1974)
Divertimento per 9 strumenti (1975)
Concerto per oboe anche musette, soprano e orchestra (1975-76)
Sonata Belzebuba, opera kameralna (1977)
Preludio e cadenza per arpa solo (1977)
Aria per flauto, violoncello e 2 pianoforti (1978)
Preludi e cadenza per violino solo * (1979)
Kwartet dziecięcy na czworo skrzypiec * (1979)
Musica concertante per saxofono alto e orchestra (1979-80)
Sonet na sopran, flet, wiolonczelę i 2 fortepiany (1980)
Trzy postludia na akordeon solo (1980)
Concerto per pianoforte e orchestra (1980-81)
Divertimento II na kwintet akordeonowy * (1981)
Symfonia koncertująca na skrzypce i orkiestrę kameralną (1982)
Pieśń o ziemi naszej, oratorium na głosy solowe, recytatora, chór i orkiestrę (1982)
Preludi e cadenza per violino e pianoforte (1983)
Polonia, poemat symfoniczny na skrzypce i orkiestrę (1983-84)
Gra snów, dramat muzyczny (1983-85)
Preludium pamięci Dawida Ojstracha na skrzypce solo (1984-87)
Capriccioso per accordeono solo (1985)
Concerto per accordeono, batteria e archi (1985)
Les Extrêmes se touchent na orkiestrę (1985-86)
Divertimento III per violino, violoncello e accordeono (1986)
Nokturny na harfę solo * (1986)
Dialogues for saxophone and vibraphone (1987)
Continuo na kwintet akordeonowy (1987)
Continuo II per accordeono solo * (1988)
Play for flute and chamber orchestra * (1988)
Polskie melodie ludowe na chór mieszany, zespół akordeonowy i perkusję (1989)
Musica per Ensemble d’Accord na 10 akordeonów (1989)
Gaude Mater Polonia na sopran, chór mieszany i orkiestrę (1989-90)
Musica per 2 accordeoni (1990)
Lacrimosa per soprano e pianoforte * (1990-91)
Miniatury na akordeon (I) (1991)
Concerto per chitarra e orchestra (1991-92)
Dies irae na chór mieszany, perkusję i fortepian * (1992)
Viborg, opera kameralna (1992)
Musica per chitarra solo (1993)
Trio fortepianowe * (1993)
Miniatury na akordeon (II) (1993)
Miniatury na akordeon (III) (1993)
Kompozycja na zespół instrumentów perkusyjnych (1993-94)
Elegia [wersja I] na wiolonczelę i fortepian (1994)
Oda na głos recytujący, chór mieszany, fortepian i orkiestrę (1994)
Preludium na organy (1994)
Solo per pianoforte (1994)
Elegia [wersja II] na wiolonczelę i orkiestrę (1994)
Agnus Dei na sopran i fortepian (1994-95)
Et in terra pax na chór mieszany (1995)
Concerto classico per archi (1995)
Kwartet smyczkowy nr 2 * (1995)
Studi per fisharmonica (1995)
Requiem na sopran, chór mieszany, perkusję i organy (1995-96)
Inwokacja na organy (1996)
Pater noster na chór mieszany (1996)
Concerto per organo e orchestra (1996)
Miniatury dziecięce na akordeon (1996)
Musica per archi (1997)
Psalmy Dawida na chór mieszany a cappella (1997-98)
Pieśni Safony na żeński głos recytujący, flet, perkusję i 2 akordeony (1998)
Et in terra pax, motet na chór mieszany (1998)
Adagio e vivo per accordeono (1998)
Fantasia per viola da gamba (1998)
Impromptu II na obój, klarnet, fagot i fortepian (1998-99)
Strofy na 2 chóry mieszane i organy (1998-99)
Concerto-Fantasia na kontrabas i smyczki (1999)
Do*** na chór żeński (1999)
Impromptu II A na kwartet smyczkowy i akordeon (1999)
Canti na chór mieszany (1999)
Pieśni pielgrzymów, kantata na sopran, baryton, głos recytujący, chór mieszany i orkiestrę (1999)
Inwokacja na sopran i chór mieszany (2000)
Preludium, Interludium i Kadencja na organy solo (2000)
Concerto piccolo per clarinetto e batteria (2000)
Medytacje na baryton i fortepian (2000-2002)
Preludia dziecięce na 2 fortepiany (2001)
Elegia na wiolonczelę solo (2001)
Lamento per soprano, oboe e organo (2002)
Inwokacja na chór mieszany (2002)
Supplement for accordion (2002)
Dialogi II na saksofon i fortepian (2002)
Kwartet smyczkowy nr 3 (2002-2003)
Canzoni d’amore per voce recitazione, soprano, batteria e archi (2002-2003)
Sekwencje na sopran i zespół kameralny (2003)
Laudacja na chór mieszany i organy (2003)
Inwokacja II na chór mieszany (2003)

literatura wybrana

Bias Iwona, Bieda Monika, Stachura Anna Emocja utkana z dźwięku. Edward Bogusławski. Życie – dzieło., Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2005
Perkowska Małgorzata Bogusławski Edward Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „ab”, PWM, Kraków 1986

publikacje

Symfonie Jana Wincentego Hawela, Akademia Muzyczna w Katowicach, Katowice 1998