Polmic - FB

indeks osób (M)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Agnieszka Marucha,

skrzypaczka; ur. 15 kwietnia 1979, Warszawa. W 1998 roku ukończyła z wyróżnieniem Państwowe Liceum Muzyczne im. Zenona Brzewskiego w Warszawie klasie skrzypiec Mirosława Ławrynowicza. W 2002 roku ukończyła z wyróżnieniem dwuletnie mistrzowskie studia w Zuid Nederlandse Hogeschool voor Musiek in Maastricht w klasie Roberta Szredera, a w roku 2003 otrzymała dyplom z wyróżnieniem Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie skrzypiec Mirosława Ławrynowicza. W latach 2003- 2005 studiowała w Hochschule der Künste w Bernie w pod kierunkiem Moniki Urbaniak-Lisik uzyskując dyplom solistyczny (Solistendiplom). W 2008 roku ukończyła dwuletnie Studia Doktoranckie w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie pod kierunkiem Jana Staniendy oraz klasę skrzypiec barokowych w Schola Cantorum Basiliensis w klasie Chiary Banchini.

W 2011 roku uzyskała stopień naukowy doktora sztuki, a w 2014 - stopień doktora habilitowanego z zakresu instrumentalistyki na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina na podstawie Rozprawy "Późnoromantyczne sonaty i miniatury skrzypcowe Hansa Hubera. Studium analityczno-wykonawcze wybranych utworów".

Agnieszka Marucha była stypendystką Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, Ministra Kultury, Prezesa Rady Ministrów, stypendium Horsta Flock’a, „Fundacji Kultury”, szwajcarskiej fundacji „Stiftung Lyra”, Hochschule fur Musik und Theater Bern, stypendium rządu szwajcarskiego ESKAS oraz stypendium Kiefer Hablitzer Stiftung.

Skrzypaczka jest laureatką konkursów krajowych i międzynarodowych. Zdobyła m.in.: I nagrodę na Ogólnopolskich Przesłuchaniach Uczniów Klas Skrzypiec i Altówki w Elblągu (1997), wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie im. Pierre Lantier'a w Paryżu (1999), wyróżnienie oraz Nagrodę Specjalną na VI Ogólnopolskim Konkursie Skrzypków im. Zdzisława Jahnkego w Poznaniu (1999), III nagrodę na V Międzynarodowym Konkursie im. Karola Szymanowskiego w Łodzi (2001). W roku 2001 została także półfinalistką XIV Concours International de Douai Georges Pretre Violon (2001). Dwukrotnie otrzymała Studenten Preis na K. Hablitzer Stifftung Wettbewerb w Bernie.

W latach 1998-2007 wraz z pianistą Wojciechem Jasińskim współtworzyła zespół Polish Duo. Duet ten otrzymał I miejsce, nagrodę Ministra Kultury i Sztuki oraz nagrodę Instytutu Polskiego w Rzymie na I Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Kameralnej w Zakopanem (1998) oraz II nagrodę oraz nagrodę specjalną fundacji „Gaudeamus” za najlepsze wykonanie utworu kompozytora holenderskiego na VI Międzynarodowym Konkursie Współczesnej Muzyki Kameralnej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.

Artystka koncertowała w większości krajów europejskich, a także w Azji. Uczestniczyła w takich znanych międzynarodowych festiwalach, jak MITO w Turynie, CRESC biennale Frankfurt, Festiwal Muzyczny w Łańcucie, Festiwal Łańcuch w Warszawie, Warszawskie Spotkania Muzyczne. Występowała także wspólnie z orkiestrami: Berner Symphony Orchester, Anglian Chamber Players, Filharmonie Aurora, Orkiestrą Symfoniczną Akademii Muzycznej im. F. Chopina, Orkiestrą Międzynarodowych Kursów Muzycznych w Łańcucie i z większością polskich orkiestr filharmonicznych. Jako członek Ensemble Modern i HR Frankfurt występowała na największych salach świata, mi.in w Filharmonii Berlińskiej, Festspielhaus w Baden Baden, Alte Oper we Frankfurcie, Concertgebouw w Amsterdamie, Salle Pleyel w Paryżu, Suntory Hall w Tokyo, Seoul Arts Center w Korei Płd. Jako muzyk orkiestrowy współpracowała z dyrygentami: Pierrem Boulezem, Peterem Eotvosem, Paavo Jarvi, Ivanem Fischerem, Andreyem Boreyko i in.

W sezonie artystycznym 2002/2003 Agnieszka Marucha była koncertmistrzem szwajcarskiej orkiestry Uni Bern, a w latach 2005-2006 członkiem Orchester Academy przy Opernhaus Zürich. W latach 2009-2010 była koncertmistrzem zespołów Danish Chamber Players oraz Storstrom Symphony Orchestra.

Dokonałą wielu nagrań radiowych i telewizyjnych. W 2002 roku wraz z pianistką Justyną Galant i wiolonczelistką Anną Romańską nagrała w Berlinie płytę Drei Engel fur Charity (DUX). W 2007 roku jako członek zespołu Trio Ardito nagrała płytę z utworami na 2 skrzypiec i fortepian dla wydawnictwa Acte Prealable. Nagrała dziewięć płyt CD, m.in z premierowymi rejestracjami utworów Joahima Kaczkowskiego, Raula Koczalskiego, Zygmunta Stojowskiego, Hansa Hubera, Naji Hakima, Macieja Małeckiego, Piotra Mossa i in. Zarejestrowana w 2009r. solowa płyta z utworami skrzypcowymi Zygmunta Stojowskiego została bardzo dobrze przyjęta przez środowisko muzyczne w Polsce i za granicą, otrzymując entuzjastyczną recenzję miesięcznika brytyjskiego Gramophone. Kolejna płyta, nad którą honorowy patronat artystyczny objął Ambasador Szwajcarii w Polsce, zawierała utwory kameralne szwajcarskiego kompozytora Hansa Hubera (AP0266). Najnowsze nagranie wraz z orkiestrą Filharmonii Lubelskiej pod dyr. Wojciecha Rodka to premierowa rejestracja koncertów skrzypcowych Joahima Kaczkowskiego (AP0470). Otrzymała Nagrodę "Fryderyk" w kategorii muzyka współczesna za płytę „Chagall for Strings” nagraną jako prymariusz Opium String Quartet wraz z maestrą Jadwigą Rappe w 2014 r.

W latach 2006-2008 prowadziła klasę skrzypiec w Zespole Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie.

Od 2010 roku związana jest z UMFC; obecnie pełni funkcję adiunkta. W latach 2013-2014 była profesorem gościnnym Keimyung University w Daegu (Korea Południowa). W latach 2018-2020 członek Rady do spraw studiów doktoranckich, członek komisji egz. studiów doktorskich w Szkole Doktorskiej. Recenzent oraz sekretarz przewodów habilitacyjnych. Wykonała wielokrotnie recitale podczas serii koncertowych: „Środa na Uniwersytecie” oraz „Letnie Wieczory Muzyczne w Dziekance”. Wykłada na kursach muzycznych Chopin-Góecki, organizowanych przez UMFC. Zorganizowała konferencję naukową „Polska Sonata Skrzypcowa. Geneza, interpretacja, recepcja”. Bierze czynny udział w konferencjach UMFC oraz międzynarodowych konferencjach interdyscyplinarnych w innych ośrodkach naukowych w Polsce jako reprezentantka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. W swym dorobku posiada liczne publikacje dla wydawnictwa Chopin University Press (opracowania nut na skrzypce i fortepian, artykuły naukowe w kwartalniku „Musica Intellectuallis”, publikacje w monografiach zbiorowych). Jest redaktorem publikacji pokonferencyjnej „Polska Sonata Skrzypcowa. Geneza, interpretacja, recepcja” , która jest pierwszą obszerną monografią Katedry Instrumentów Smyczkowych w wydawnictwie Chopin University Press. Jej artykuły poświęcone muzyce skrzypcowej opublikowane zostały również na łamach czasopisma muzycznego „Muzyka 21”.

Regularnie wykłada na letnich kursach muzycznych Bosa Antica (Włochy), Alghero Master Class (Włochy), Chopin-Górecki Music Camp (Warszawa, UMFC) oraz Międzynarodowych Kursach Muzycznych im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie. W ubiegłych latach prowadziła lekcje otwarte i wykłady w Chinach, Szkocji, Brunei, Włoszech i Danii.

aktualizacja: 2008 (Zespół POLMIC), 2024 (Wiktoria Antonczyk)