Polmic - FB

wykonawcy (Ł)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z

Paweł Łukaszewski,

kompozytor; ur. 19 września 1968, Częstochowa. Syn Wojciecha Łukaszewskiego. W 1987 ukończył z wyróżnieniem Państwowe Liceum Muzyczne w Częstochowie. Studiował w Akademii Muzycznej w Warszawie: w latach 1987-92 w klasie wiolonczeli Andrzeja Wróbla oraz w latach 1991-95 w klasie kompozycji Mariana Borkowskiego (dyplom z wynikiem celującym). W 1994 ukończył również Studium Menadżerów Kultury przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 1996 – dwuletnie Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (dyplom z oceną celującą). Podczas studiów uczestniczył ponadto w wielu kursach specjalizacyjnych, m.in. w Kursie Muzyki Komputerowej w Warszawie (1992), w Wakacyjnych Kursach dla Młodych Kompozytorów w Kazimierzu Dolnym (1992, 1993), Kursie Muzyki Współczesnej w Krakowie (1993) i Kursie Muzycznej Grafiki Komputerowej w Warszawie (1993-95).

Paweł Łukaszewski prowadzi aktywną działalność jako organizator życia muzycznego. Od 1992 pełnił funkcję Prezesa Stowarzyszenia oraz od 2004 Dyrektora Organizacyjnego Międzynarodowego Festiwalu „Musica Sacra”. Bierze udział w pracach jury konkursów kompozytorskich, m.in. w Arezzo, Rimini, Moskwie, Bukareszcie i na Malcie oraz w Polsce (Katowice, Bydgoszcz, Legnica, Warszawa, Częstochowa, Poznań). W latach 1992-93 był Sekretarzem Koła Młodych Związku Kompozytorów Polskich, a w latach 1995-2013 Sekretarzem Zarządu Stowarzyszenia „Laboratorium Muzyki Współczesnej” w Białymstoku. W latach 2001-2002 pełnił funkcję Redaktora Naczelnego miesięcznika„Muzyka21”. Jest dyrektorem i pierwszym dyrygentem Chóru Katedry Warszawsko-Praskiej "Musica Sacra" (od 1999).

Jego utwory wykonywane były we Francji, Niemczech (Festiwal „Unerhörtemusik” w Berlinie), we Włoszech (Festival Internazionale di Musica Contemporanea „Musica Viva” w Rzymie), Belgii, Monaco, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Islandii, Danii, Kanadzie (5th Edmonton New Music Festival), Stanach Zjednoczonych, Chinach oraz w Polsce, (m.in. na Festiwalach: Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie, „Forum Młodych Kompozytorów” w Krakowie, „Muzyka w Starym Krakowie”, „Wratislavia Cantans”, „Laboratorium Muzyki Współczesnej” w Białymstoku, „Warszawskie Spotkania Muzyczne”, „Legnica Cantat”, „Conversatorium Muzyki Organowej” w Legnicy, „Dni Muzyki Ryszarda Bukowskiego” we Wrocławiu), "Warszawska Jesień".

Jego kompozycje zostały zarejstrowane na ponad 110 płytach CD. Jego twórczość kilkakrotnie wyróżniono prestiżową Nagrodą Muzyczną Fryderyk: w 2005 roku jako dyrygent Chóru Katedry Warszawsko-Praskiej "Musica Sacra" otrzymał nagrodę w kategorii "Album Roku. Muzyka Wokalna" za album trzypłytowy (3 CD: Włodek Pawlik: Misterium Stabat Mater; Brahms & Mendelssohn; Arcydzieła muzyki chóralnej); w 2008 jako kompozytor w kategorii "Album Roku. Muzyka Symfoniczna i Koncertująca" za autorską płytę Sacred music; w 2012 w kategoriach „Album Roku. Muzyka Chóralna i Oratoryjna” za płytę Łukaszewski & Bembinow: Kolędy i pastorałki oraz „Album Roku. Muzyka Współczesna” za płytę New Polish Music for Choir; w 2013 – w kategorii „Artysta Roku"; w 2015 – w kategorii „Album Roku. Muzyka Kameralna” za płytę Paweł Łukaszewski. Musica Sacra 5; w 2016 – w kategoriach „Album Roku. Muzyka Chóralna, Oratoryjna i Operowa” za płytę DVD Musica caelestis oraz „Album Roku. Muzyka Współczesna” za płytę DVD Symphony for Providence; w 2017 - w kategorii "Album Roku. Muzyka Kameralna" za płytę Musica Profana 1 oraz w kategorii "Album Roku. Muzyka Współczesna" za krążek Paweł Łukaszewski. IV Symfonia – Symfonia o Bożym Miłosierdziu.

Wielokrotnie przyznawano mu stypendia, m.in. Stypendium Urzędu Miasta Częstochowy (1993), Stypendium ZAiKS-u (1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2003), Stypendium Fundacji im. Prof. Bogdana Suchodolskiego w Warszawie (1995) oraz Stypendium Funduszu Promocji Twórczości przy Ministrze Kultury i Sztuki (1996), Stypendium Miasta Stołecznego Warszawy (2010).

Za swoją twórczość kompozytorską otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in. w 1988 – wyróżnienie na Konkursie Wspólnoty Akademickiej w Krakowie za Modlitwę na chór mieszany a cappella (1988), w 1994 – II nagrodę na II Forum Młodych Kompozytorów w Krakowie za Winterreise oraz wyróżnienie na Konkursie Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda za Arrampicata na orkiestrę (1992), w 1995 – I nagrodę ufundowaną przez „Orfeo” – Fundację Bogusława Kaczyńskiego na Konkursie Akademii Muzycznej w Warszawie również za Arrampicata, w 1996 – II nagrodę na V Konkursie Kompozytorskim im. Adama Didura w Sanoku za Recordationes de Christo moriendo na mezzosopran i orkiestrę kameralną (1996), w 1998 – II nagrodę na 27 Międzynarodowym Konkursie Florilege Vocal de Tours we Francji za Dwa motety wielkopostne na chór mieszany a cappella (1995), a w 2003 – dwie III nagrody ex aequo na Konkursie Kompozytorskim „Pro Arte” we Wrocławiu.

Ponadto został uhonorowany Nagrodą Prezydenta Miasta Częstochowy za twórczość kompozytorską (1995), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1998), Nagrodą im. św. Brata Alberta (2006), Brązowym Medalem Gloria Artis (2011), Nagrodą Prymasa Polski (2011), Medalem Pro Masovia (2014) i Orphee d’Or (2014), Nagrodą im. Jerzego Kurczewskiego (2015), Nagrodą Feniks (2017), Nagrodą św. Michała Sopoćki (2017).

Od roku 1996 jest wykładowcą Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, gdzie w 2000 uzy­skał tytuł naukowy dok­tora, a w roku 2007 tytuł naukowy dok­tora habi­li­to­wa­nego w zakre­sie kom­po­zy­cji. Od grud­nia 2010 pra­cuje na sta­no­wi­sku pro­fe­sora naukowo-dydaktycznego. W roku 2014 otrzymał tytuł naukowy profesora sztuk muzycznych. W kadencji 2016-2020 prof. Paweł Łukaszewski pełni funkcję prorektora ds. nauki UMFC.

aktualizacja: 2002 (mk), 2017 (wa), 2018 (iz)

 

Strona internetowa kompozytora: www.lukaszewski.org.uk

Kontakt
e-mail:
 pawel.lukaszewski@chopin.edu.pl

twórczość

Przeczytaj więcej (wybór recenzji i artykułów):

February 17, 2013
Gdy czas traci początek i koniec by Petar Petrović

May 20, 2013
Agent od muzyki sakralnej 

 

kompozycje

Akwarele na fortepian (1984-86)
Sześć utworów do słów poetów polskich na chór mieszany (1988-94)
W mojej Ojczyźnie, dwie pieśni na głos męski i fortepian (1989-2000)
Dwa preludia na fortepian (1989-92)
Litania I – do Madonny Treblińskiej na mezzosopran, chór mieszany, 2 trąbki, dzwony i organy (1990)
Capriccio for P.P. per violino solo * (1991)
Quasi sonata per clarinetto e pianoforte (1991)
One Week in London na taśmę (1992)
Arrampicata per orchestra (1992)
Trzy pieśni na mezzosopran i fortepian * (1992)
Le jeux de l’amour et du hasard na taśmę (1992)
Kolędy na chór mieszany a cappella * (1992-2001)
Ave Maria na dwa chóry mieszane (1992-2003)
The Dusk na taśmę (1993)
Aragena na sopran, wiolonczelę i przetworzenia elektroniczne * (1993)
Osiem piosenek dla dzieci na jednogłosowy chór dziecięcy (lub głos solo) i fortepian (1993)
Winterreise per orchestra ad archi * (1993)
Utwory sakralne na chór mieszany a cappella (1993-2003)
Stabat Mater a tre gruppi di cori femminili (1994)
Dominum benedicite in aeternum... per ottoni, batteria e coro misto (1994)
Kwartet smyczkowy nr 1 * (1994)
Dwa motety wielkopostne per coro misto a cappella (1995)
Vesperae pro defunctis [wersja I] per coro gregoriano, due cori misti, organo piccolo, organo grande ed orchestra (1995)
Kruk w kąpieli na trzygłosowy chór dziecięcy (1995-2002)
Vesperae pro defunctis [wersja II] na baryton, chór i orkiestrę (1995-2011)
Antiphone na chór mieszany a cappella * (1995-99)
Warszawski wiatr na chór mieszany (1996)
Koncert na organy i orkiestrę smyczkową (1996)
Recordationes de Christo moriendo na mezzosopran i orkiestrę kameralną (1996)
Pieśni kościelne na głos (lud) i organy (1996-2000)
Dwie pieśni sakralne na baryton (lub bas) i fortepian (1996-2005)
Beatus vir na chór mieszany (1996-2007)
Gaudium et spes na sopran, chór mieszany i orkiestrę (1997)
Koncert na orkiestrę smyczkową „Bronisław Huberman in memoriam” (1997)
Missa pro Patria na sopran, mezzosopran, chór mieszany z solistami, perkusję i orkiestrę instrumentów dętych (1997)
Antiophonae na chór żeński (1997-2004)
Symfonia nr 1 „Symphony of Providence” na sopran, mezzosopran, baryton, narratora i orkiestrę (1997-2008)
Kolędy na chór żeński a cappella (1998-2001)
Souvenir I na organy (1999)
Souvenir II na fortepian (1999)
Jesu Christi prostrationes na chór mieszany (1999)
Via crucis na kontratenor, tenor, baryton, recytatora, chór mieszany i orkiestrę (2000)
Dwa motety na Boże Narodzenie na chór żeński (2000)
Divertimento na orkiestrę smyczkową (2000-2005)
Litania II – do św. Klemensa [wersja I] na sopran solo, chór mieszany i orkiestrę smyczkową (2001-2002)
Litania II – do św. Klemensa [wersja II] na sopran solo, chór mieszany i organy (2001-2002)
Trzy modlitwy prawosławne na chór żeński (2001-2003)
Stadium na fortepian (2002)
Hommage à Edith Stein na chór mieszany (2002)
Haiku na sopran i fortepian (2002)
Elogium – pomordowanym w Katyniu na baryton, wiolonczelę (lub fagot), dzwony i orkiestrę smyczkową (2002-2005)
Symfonia nr 2 – Festinemus amare homines na dwa soprany solo, dwa chóry mieszane, dwa fortepiany i orkiestrę (2002-2005)
Ave maris stella na chór mieszany (2003)
Psalmus 102 na chór mieszany (2003)
Moai na flet solo (2003)
Litania III – do Męczenników Międzyrzeckich na sopran, skrzypce, chór mieszany i orkiestrę smyczkową (2003)
Exsultet na sopran, mezzosopran, chór żeński i orkiestrę (2003)
Gloria Gentis – Beatus vir Zygmunt Szczęsny-Feliński na chór żeński (2003)
Litania de Sanctis Martyribus na sopran, skrzypce (lub wiolonczelę), chór mieszany i orkiestrę (2003-2013)
Salvete flores Martyrum na dwa chóry żeńskie, dwa fortepiany i perkusję (2004)
Kwartet smyczkowy nr 3 (2004)
Offertorium na organy (2004)
Sinfonietta na orkiestrę smyczkową (2004)
Veni Creator na dwa chóry mieszane (2004)
Messa per voci e fiati (2004)
Pearl of Wisdom na dwa fortepiany (2005)
Magnificat na wiolonczelę i chór mieszany (2005)
Concerto for String Orchestra (2006)
Divertimento na orkiestrę kameralną (2006)
Trinity concerto na orkiestrę (2006)
Magnificat and Nunc dimittis na saksofony, perkusję, chór mieszany i smyczki (2007)
Terra nova et caelum novum [wersja I] na chór mieszany i smyczki (2007)
Nunc dimittis na chór mieszany (2007)
Terra nova et caelum novum [wersja II] na chór mieszany (2007)
Concertino for piano and brass (2007)
Un cadeau na czelestę, marimbafon, klawesyn, fortepian i organy (2007)
Souvenir III for marimbaphone (2007)
Souvenir IV for harpsichord (2007)
Souvenir V for celesta (2007)
Et expecto resurrectionem mortuorum na sopran, mezzosopran, baryton, chór mieszany i orkiestrę (2008)
Miserere na sopran, chór mieszany i orkiestrę (2008)
Two funeral psalms na chór mieszany (2008)
Genome na orkiestrę smyczkową (2008)
Piano Concerto (2008)
Utopia na orkiestrę (2008)
Piano Trio (2008)
Sacerdos et Pontifex [wersja I] na chór mieszany, małe organy i wielkie organy (2008)
Sacerdos et Pontifex [wersja II] na chór mieszany i organy (2008)
Małe concertino No. 1 na wiolonczelę i fortepian * (2008)
Laudate Dominum na chór żeński i organy (2009)
Pięć żałobnych pieśni kurpiowskich [wersja I] na chór mieszany (2009)
Salve Regina na dwa chóry mieszane (2009)
Adagietto na dużą orkiestrę smyczkową (2009)
Concertino for Organ and Brass (2009)
3rd Symphony – Symphony of Angels na sopran, chór i orkiestrę (2010)
Missa de Maria a Magdala na sopran, baryton, chór, organy i orkiestrę * (2010)
Luctus Mariae na sopran, mezzosopran, klawesyn i orkiestrę smyczkową (2010)
Pięć żałobnych pieśni kurpiowskich [wersja II] na chór mieszany i orkiestrę (2010)
Cena Domini na chór mieszany (2010)
Responsoria Tenebrae na sześć głosów męskich (2010)
Icon na organy (2010)
Dwa sonety po śmierci na baryton i fortepian (2010)
Małe concertino nr 2 na wiolonczelę i fortepian * (2010)
Vesperae pro defunctis na baryton, chór mieszany, organy i orkiestrę (2011)
Motette na chór mieszany (2011)
Lamentationes na chór mieszany (2011)
Ave Maria, gratia plena na chór żeński i kwartet smyczkowy (2011)
Lenten music na sześć saksofonów (2011)
Resurrectio na mezzosopran, tenor, baryton, chór mieszany i orkiestrę (2012)
Prayer to the Guardian Angel na chór mieszany z kuleczkami chińskimi i harfą (2012)
Deus misereatur nostri na chór (2012)
Three Orthodox Prayers na chór mieszany (2012)
Advent Music na orkiestrę smyczkową (2012)
Luctus Mariae na sopran i organy (2012)
Daylight declines na chór (2013)
Oratio pro adventus na chór (2013)
Idiom na flet i organy (2013)
Lux aeterna na chór i zespół instrumentalny (2013)
Kwintet fortepianowy (2013)
Requiem na sopran, bas, chór i orkiestrę (2013-2014)
5th Symphony - Symphonie concertante na fortepian i orkiestrę (2013-2016)
Prawdy Ukryte, trzy pieśni do słów Jarosława Iwaszkiewicza na sopran i fortepian (2013-2016)
Cantate Domino na chór (2014)
Ego sum pastor bonus na chór (2014)
Weary with toil - Shakespeare's Sonnet XXVII na sekstet wokalny (2015)
Hosanna na chór mieszany i organy (2015)
Missa brevis na chór żeński, dzwony i organy (lub orkiestrę kameralną) (2015)
Like as the waves - Shakespeare's Sonnet LX na chór (2015)
Rosary prayer na chór mieszany (2015)
Veni Sancte Spiritus na 2 chóry mieszane (2015)
4th Symphony - Symphony on the Mercy of God na solistów, chór dziecięcy, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną  (2016)
De caritate na obój, fortepian, chór mieszany i smyczki (2016)
Ubi caritas na chór (2016)
Mijanie - dwie pieśni do sł. Haliny Poświatowskiej na baryton i fortepian (2016)
Accordion Concerto (2017)
Neopolis Concerto (2017)
Lullaby na flet i harfę (2017)
Wind Quartet (2017)
Wings Concerto na dwa flety i orkiestrę (2017)
Koniugacja, songs na sopran i fortepian (2017)
Anima Christi na chór (2018)
Te Deum Polonia, oratorium (2018)
Seven last words of Christ, na 2 chóry mieszane i wiolonczelę  (2018)

literatura wybrana

Łukaszewski Marcin Tadeusz Łukaszewski Paweł w: Almanach Kompozytorów Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, t. I, Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2004