Polmic - FB

indeks osób (S)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Monika Stefaniak,

dyrygentka, teoretyk muzyki, pedagog, menedżer kultury; ur. 20 kwietnia 1976, Poznań. W roku 2004 ukończyła z wyróżnieniem klasę dyrygentury Jerzego Salwarowskiego w Akademii Muzycznej w Poznaniu. W latach 2004-2005 odbyła studia podyplomowe pod kierunkiem Leonida Korczmara. Studiowała również teorię muzyki w Akademii Muzycznej w Warszawie. W maju 2008 obroniła doktorat w dziedzinie dyrygentury w Akademii Muzycznej w Krakowie.

Była stypendystką Ministra Kultury Rządu RP w ramach programu „Młoda Polska” dla wyróżniających się artystów młodego pokolenia oraz rządu włoskiego – biorąc udział w prestiżowym kursie mistrzowskim „Accademia Musicale Chigiana“ w Sienie we Włoszech, prowadzonym przez Maestro Gianluigi Gelmettiego. Uczestniczyła w kursach dyrygenckich: w Moncalvo we Włoszech (XI Corso di Direzione d’Orchestra, z zespołem muzyki współczesnej Divertimento Ensemble), dwukrotnie w Szombathely na Węgrzech, (w ramach Festiwali Béli Bartóka pod kieunkiem. Zoltána Peskó oraz Petera Eötvösa), w Sankt Petersburgu, Częstochowie, Poznaniu, Katowicach i Krakowie, pracując z Jerzym Salwarowskim, Paulem Elliotem Cobbsem oraz Gabrielem Chmurą, a także w Mistrzowskim Kursie Międzynarodowej Akademii Bachowskiej w Krakowie z Helmuthem Rillingiem oraz w Dreźnie (Niemcy) pod kierunkiem Sir Colina Davisa.

Koncertowała z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia, Kongresową Orkiestrą Symfoniczną w Sankt Petersburgu, Festiwalową Orkiestrą Kameralną w Katanii, Orkiestrą Filharmoniczną i Operową w Płowdiw, Polską Filharmonią Kameralną, Sinfoniettą Cracovia, Toruńską i Słupską Orkiestrą Kameralną, Orkiestrą Opery Bałtyckiej, nadto orkiestrami filharmonicznymi w Częstochowie, Szczecinie i w Kaliszu. Dyrygowała orkiestrami: Sinfonia Varsovia oraz Akademii Beethovenowskiej. W latach 2000-2004 asystowała w próbach Jerzemu Salwarowskiemu z orkiestrami filharmonicznymi na terenie całego kraju. Brała też udział w dwóch projektach operowych Opera Symphonic Workshops Ltd., w ramach którego wykonała z sukcesem Don Giovanniego Wolfganga Amadeusa Mozarta oraz Carmen Georgesa Bizeta z solistami, chórem i orkiestrą Opery w Płowdiw (Bułgaria). Od 2016 roku współpracuje z zespołem muzyki dawnej „Ars Nova“, z którym wystąpiła na prestiżowym festiwalu „Warszawskie Spotkania Muzyczne“.

Od 2005 do 2007 pracowała na stanowisku dyrygenta-asystenta w Państwowej Operze Bałtyckiej, gdzie brała udział w przygotowaniu premier i wznowień dzieł takich jak: Kawaler Srebrnej Róży Richarda Straussa, Giselle Adolphe’a Adama, Mozart i Salieri Mikołaja Rimskiego-Korsakowa, Cyganeria Giacomo Pucciniego, Rigoletto Giuseppe Vediego, jak również spektakli będących w stałym repertuarze teatru. Prowadziła także przedstawienia Wesela Figara Mozarta oraz widowisko edukacyjne Nie taki Straszny Dwór. W latach 2005-2009 sprawowała opiekę artystyczną nad Gdyńską Orkiestrą Symfoniczną. Jest pomysłodawczynią i organizatorką mistrzowskiego kursu dyrygenckiego. W latach 2008-2016 wykładała na Akademii Muzycznej w Poznaniu, w katedrze dyrygentury na wydziale kompozycji, dyrygentury, teorii muzyki i rytmiki oraz na wydziałach instrumentalnym i wokalnym. W latach 2008-2015 prowadziła tam zajęcia z dyrygentury symfonicznej. 

Jest współautorką książki Technika dyrygowania w aspekcie różnic stylistycznych (wyd. AM Poznań, 2015) oraz uczestniczką krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych (“Conductor - educator. Based on Henryk Czyż’s television series Nie taki diabeł straszny, The devil’s not so black - Oxford Conducting Institute, Conducting Studies Conference 24-26.06.2016; Bohdan Wodiczko – dyrygent współczesności, UMFC Warszawa 10.12.2016).

aktualizacja: styczeń 2018 (Iz)

 

Strona internetowa artystki: www.monikastefaniak.art.pl