Polmic - FB

kompozytorzy (K)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z

Andrzej Koszewski,

kompozytor, muzykolog i pedagog; ur. 26 lipca 1922, Poznań; zm. 17 lutego 2015, tamże. W 1945 roku rozpoczął studia muzykologiczne na Uniwersytecie Poznańskim pod kierunkiem Adolfa Chybińskiego, które ukończył w 1950. Jednocześnie, w latach 1946-48, studiował teorię muzyki, a w latach 1948-53 – kompozycję u Stefana Bolesława Poradowskiego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu. W latach 1953-58 kontynuował studia pod kierunkiem Tadeusza Szeligowskiego jako aspirant w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie.

Działalność pedagogiczną rozpoczął w 1948. W latach 1948-61 uczył w Państwowej Średniej Szkole Muzycznej, a w latach 1950-63 – w Liceum Muzycznym w Poznaniu. W 1957 podjął pracę w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu – od 1965 jako docent, od 1978 jako profesor nadzwyczajny, a od 1985 – profesor zwyczajny. Od 1967 prowadził klasę kompozycji, pełniąc również w latach 1984-87 funkcję kierownika Katedry Kompozycji i Teorii Muzyki poznańskiej uczelni.

Był laureatem wielu nagród artystycznych, m.in. Nagród Ministra Kultury i Sztuki II stopnia (1967, 1973 i 1977) i I stopnia (1978, 1982 i 1988), Nagrody Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci i młodzieży (1982), dorocznej Nagrody Związku Kompozytorów Polskich (1986) oraz Nagrody im. Jerzego Kurczewskiego (2003). W 2013 r. poznańska Akademia Muzyczna nadała prof. Andrzejowi Koszewskiemu tytuł doktora honoris causa, i również w tym roku została mu przyznana nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Złota Gloria Artis.

aktualizacja: 2002, 2008 (mk), 2015 (ai)

twórczość

Działalność naukowa Andrzeja Koszewskiego obejmowała dziedziny historii, teorii muzyki oraz etnomuzykologii. W głównym polu jego zainteresowań badawczych znajdowała się twórczość Fryderyka Chopina, kompozytorów polskich XIX wieku, jak również muzyka współczesna oraz improwizacja fortepianowa. Andrzej Koszewski posiadał w swoim dorobku kilka prac muzykologicznych z zakresu chopinologii i etnologii muzycznej oraz pierwszy w polskim piśmiennictwie muzycznym podręcznik Materiały do nauki improwizacji fortepianowej (Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Poznaniu 1968).

kompozycje

Concerto grosso (Suita w dawnym stylu) na orkiestrę smyczkową * (1947)
Capriccio na fortepian (1947)
Trio na skrzypce, wiolonczelę i fortepian (1950)
Taniec wielkopolski (Szocz) na małą orkiestrę symfoniczną (1951)
Kantata sielska na chór mieszany i małą orkiestrę symfoniczną (1951)
Mazowianka na chór mieszany (1952)
Kołysanka [wersja I] na 3 głosy żeńskie (1952)
Kołysanka [wersja II] na chór żeński * (1952)
Kołysanka [wersja III] na chór mieszany * (1952)
Kołysanka [wersja IV] na głos wysoki i chór mieszany (1952)
Kołysanka [wersja V] na głos wysoki i fortepian * (1952)
Kołysanka [wersja VI] na 3 głosy żeńskie i fortepian (1952)
Suita kaszubska na chór mieszany * (1952)
Scena taneczna na fortepian (1953)
Wokaliza na temat chorału J. S. Bacha na głos wysoki i fortepian (1953)
Allegro symfoniczne na wielką orkiestrę * (1953)
Sonata breve na fortepian * (1954)
Sinfonietta na orkiestrę * (1956)
Muzyka fa-re-mi-do-si na chór mieszany * (1960)
Intermezzo na fortepian (1962)
Pięć dawnych tańców na fortepian * (1963)
Uwertura kujawska na orkiestrę symfoniczną (1963)
La Espero na dwa chóry mieszane * (1963)
Zdrowaś, Królewno Wyborna [wersja I] na chór mieszany * (1963)
Zdrowaś, Królewno Wyborna [wersja II] na chór męski (1963)
Zdrowaś, Królewno Wyborna [wersja III] na chór żeński * (1963)
Tryptyk wielkopolski [wersja I] na chór mieszany * (1963)
Tryptyk wielkopolski [wersja II] na chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (1964)
Spotkanie w Szczecinie na chór mieszany * (1968)
Gry [wersja I], mała suita dziecięca na chór mieszany * (1968)
Gry [wersja II], mała suita dziecięca na chór żeński lub chłopięcy * (1968)
Makowe ziarenka, 14 miniatur na głos recytujący i fortepian (lub fortepian solo) * (1969)
Brewiarz miłości na baryton i zespół instrumentalny (1969)
Kantylena na chór żeński lub chłopięcy * (1969)
Wczoraj była niedziołeczka na chór żeński lub chłopięcy (1969)
Mała suita nadwarciańska na chór mieszany (1969)
Przystroje, 7 wielkopolskich melodii ludowych na fortepian * (1970)
Ba-no-sche-ro per coro misto * (1971-72)
Da fischiare, 3 etiudy na zespół gwiżdżący * (1973)
Canzone e danza [wersja I] na chór żeński lub chłopięcy * (1974)
Canzone e danza [wersja II] na chór męski * (1974)
Canzone e danza [wersja III] na chór mieszany * (1974)
Prologus na chór mieszany * (1975)
Sonatina I na fortepian * (1978)
Sonatina II na fortepian * (1978)
Sonatina III na fortepian * (1978)
Ad musicam na orkiestrę wokalną * (1979)
Kanony wokalne na 2-3 głosy solowe (lub chóralne) (1979-2003)
Angelus Domini na chór mieszany * (1981)
Sententia na dwa chóry mieszane * (1982)
In memoriam na dwa chóry mieszane * (1982)
Pax hominibus na dwa chóry mieszane * (1982)
Zaklęcia na chór dziecięcy lub żeński * (1983)
Trzy miniatury dziecięce na chór mieszany * (1983)
Suita lubuska na chór żeński lub chłopięcy * (1983)
Polni muzykanci na chór żeński * (1983)
Deszcz na chór żeński * (1983)
Cantemus omnes na chór mieszany * (1984)
Campana na chór męski * (1984)
Intrada na chór żeński (1984)
Canta-move na chór mieszany * (1985)
Flusso-riflusso na chór mieszany * (1985)
Ostinato na chór mieszany * (1986)
Strofy Trubadura na chór mieszany * (1986)
Enigma 575 na chór żeński * (1986)
Chaconne I na chór mieszany * (1987)
Chaconne II na chór mieszany * (1987)
Chaconne III na chór mieszany * (1987)
Krople tęczy na chór dziecięcy lub żeński * (1987-88)
Płot w zimie na chór dziecięcy lub żeński (1988)
Trzy tańce polskie [wersja I] na chór żeński * (1988-89)
Trzy tańce polskie [wersja II] na chór mieszany (1989)
Serioso-giocoso na chór mieszany * (1989)
Canti sacri na chór mieszany * (1989-91)
Trittico di messa na chór mieszany * (1992)
Carmina sacrata na chór mieszany * (1992-94)
Wi-La-Wi tryptyk na chór dzięcięcy lub żeński * (1994)
Et lux perpetua... na chór mieszany * (1995-96)
O świcie, o zmroku na sopran i fortepian (1996)
Non sum dignus na chór mieszany (1996)
Reflex na kwintet smyczkowy (1996)
Antiquo more na chór mieszany (1996)
Płochliwy zając na chór dziecięcy (lub żeński) (1997)
Wszystko z baśni na chór dziecięcy (lub żeński) (1997)
Missa „Gaude Mater” na chór mieszany (1998)
Pater noster na chór mieszany (1999)
Crux – lux na chór mieszany (2002)
Razem ze słonkiem na głos (lub chór żeński), fortepian i perkusję (2002)
Unitis viribus, dyptyk na chór mieszany (2002-2003)
Ad multos annos na chór mieszany (2003)
Spes nostra na chór mieszany (2003)
La valse na chór mieszany (2004)
Magnificat anima mea Dominum na chór mieszany (2004)
Alfabet Guidona na chór mieszany (2004)
Magnificat na chór mieszany (2004)
Stabat mater na sopran, alt i fortepian lub organy (2011)

literatura wybrana

Jasińska Danuta Koszewski Andrzej w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „klł”, PWM, Kraków 1997
Zielińska Lidia Przewodnik po twórczości Andrzeja Koszewskiego, Brevis, Poznań 1993

publikacje

książki

Materiały do nauki improwizacji fortepianowej, Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Poznaniu, Poznań 1968
rozprawy

Das Walzerelement im Schaffen Chopins w: Deutsches Jahrbuch der Musikwissenschaft, vol. V, Edition Peters, Lipsk 1961
Das Wienerische in Chopins Walzern w: Chopin-Jahrbuch, vol. II, Wiedeń 1963
Melodyka walców Chopina, PWM, Kraków 1953
Pierwiastek walcowy w twórczości Chopina w: The Book of the First International Musicological Congress Devoted to the Works of F. Chopin 16th-22nd February 1960 (pod red. Zofii Lissy), Warszawa 1963
Problemy rytmiczne i agogiczne w walcach Chopina, TiFC-PWM, Warszawa 1958
Walce w zbiorach Oskara Kolberga, TiFC-PWN, Warszawa 1965
Ze wspomnień o Tadeuszu Szeligowskim, Wyd. Pomorze, Bydgoszcz 1987
Ze wspomnień o Tadeuszu Szeligowskim w: Zeszyty Naukowe nr 16, Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Gdańsku, Gdańsk 1977
artykuły

„Kantata Pokoju” Stanisława Skrowaczewskiego, „Muzyka” 1954 nr 5-6, s. 29-36
„Koncert na orkiestrę” Witolda Lutosławskiego, „Ruch Muzyczny” 1958 nr 21, s. 15-18
Ksiądz Wacław Gieburowski jako dyrygent i kompozytor, „Monochord: De musica acta, studia et commentarii”, vol. VI-VII, 1995, s. 85-93
„Les symphonies de timbres” i „Staendchen” Romana Haubenstocka-Ramatiego, „Ruch Muzyczny” 1959 nr 15, s. 28-29
Nowoodkryte walce Chopina, „Ruch Muzyczny” 1957 nr 3, s. 2-4
edycje krytyczne vel redakcje naukowe wydawnictw nutowych

Chopin Fryderyk Dwa zapomniane utwory, PWM, Kraków 1965
Kurpiński Karol Album per pianoforte [wspólnie z K. Koszewską], PWM, Kraków 1991