Polmic - FB

indeks osób (R)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Agnieszka Radwan-Stefańska,
organistka; ur. 20 kwietnia 1982, Sosnowiec. Ukończyła Podstawową Szkołę Muzyczną I stopnia w Sosnowcu w klasie fortepianu. Następnie kształciła się w Państwowej Szkole Muzycznej w Krakowie pod kierunkiem Zofii Wiekierek oraz w Państwowym Liceum Muzycznym w klasie organów Aleksandry Gawlik, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. W 2006 ukończyła z wyróżnieniem studia z zakresu gry na organach pod kierunkiem Joachima Grubicha w krakowskiej Akademii Muzycznej, w 2009 – podyplomowe studia zarządzania kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim. Brała udział w wielu kursach mistrzowskich w Polsce i za granicą, prowadzonych przez wybitnych organistów oraz klawesynistów. Dwukrotnie była stypendystką programu Fugato, organizującego organowe kursy mistrzowskie w Bad-Homburg (Niemcy). W 2006 otrzymała stypendium International Summer School w Dartington (Anglia) w klasie mistrzowskiej Davida Titteringtona – organy (Royal Academy, Londyn) oraz Colina Tilney’a – klawesyn (Kanada).
Jest laureatką IV miejsca Ogólnopolskich Przesłuchań Uczniów Klas Organów w Częstochowie (2000) oraz III miejsca na XIV Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Religijnej im. Ks. Stanisława Ormińskiego w Rumii (2002), gdzie również uzyskała wyróżnienie i specjalną nagrodę za najlepsze wykonanie utworu Mariana Sawy.
Agnieszka Radwan-Stefańska koncertuje podczas krajowych i zagranicznych fetiwali organowych. Współpracuje jako akompaniator z wieloma solistami, zespołami kameralnymi oraz chórami. W 2003 brała udział w światowym prawykonaniu kompozycji Tadeusza Machla na troje organów w Leżajsku.
aktualizacja: styczeń 2010