Polmic - FB

wykonawcy (R)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z

Agnieszka Radwan-Stefańska,

organistka; ur. 20 kwietnia 1982, Sosnowiec. Ukończyła Podstawową Szkołę Muzyczną I stopnia w Sosnowcu w klasie fortepianu. Następnie kształciła się w Państwowej Szkole Muzycznej w Krakowie pod kierunkiem Zofii Wiekierek oraz w Państwowym Liceum Muzycznym w klasie organów Aleksandry Gawlik, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. W 2006 ukończyła z wyróżnieniem studia z zakresu gry na organach pod kierunkiem Joachima Grubicha w krakowskiej Akademii Muzycznej, w 2009 – podyplomowe studia zarządzania kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim. Brała udział w wielu kursach mistrzowskich w Polsce i za granicą, prowadzonych przez wybitnych organistów oraz klawesynistów. Dwukrotnie była stypendystką programu Fugato, organizującego organowe kursy mistrzowskie w Bad-Homburg (Niemcy). W 2006 otrzymała stypendium International Summer School w Dartington (Anglia), dzęki czemu kształciła się w klasie mistrzowskiej Davida Titteringtona – organy (Royal Academy, Londyn) oraz Colina Tilney’a – klawesyn (Kanada).

Jest laureatką IV miejsca Ogólnopolskich Przesłuchań Uczniów Klas Organów w Częstochowie (2000) oraz III miejsca na XIV Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Religijnej im. Ks. Stanisława Ormińskiego w Rumii (2002), gdzie również uzyskała wyróżnienie i specjalną nagrodę za najlepsze wykonanie utworu Mariana Sawy.

Agnieszka Radwan-Stefańska koncertuje podczas krajowych i zagranicznych fetiwali organowych; występuje również ze swoim mężem, organistą Markiem Stefańskim. Współpracuje jako akompaniator z wieloma solistami, zespołami kameralnymi oraz chórami. W 2003 brała udział w światowym prawykonaniu kompozycji Tadeusza Machla na troje organów w Leżajsku.

Pracuje w Dziale Promocji Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, realizując projekty artystyczne i naukowe. W latach 2011-2012 współpracowała ze Stowarzyszeniem Artystycznym Piano Classic, biorąc udział w organizacji Międzynarodowego Festiwalu Pianistycznego Królewskiego Miasta Krakowa, a także z Radiem Kraków, m.in. realizując wraz z redaktorem Mateuszem Borkowskim cykl autorskich felietonów „Solo i w duecie” poświęconych muzyce klasycznej (2018-2019). Od 2007 prowadzi management Marka Stefańskiego.

Od 2017 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Promocji Kultury i Sztuki Ars pro Arte, której jest twórcą. Fundacja realizuje takie cykliczne wydarzenia, jak Wiosenny Festiwal Organowy w Krakowie, Podkarpacki Festiwal Organowy, Mistrzowskie Recitale Organowe oraz Letni Festiwal Pieniny-Kultura-Sacrum w Krościenku n. Dunajcem - Agnieszka Radwan-Stefańska jest pomysłodawczynią oraz dyrektorem artystycznym tego festiwalu. W 2019 Fundacja Ars pro Arte uzyskała nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego Kryształy Soli „dla najlepszej organizacji pożytku publicznego w kategorii Kultura, Dziedzictwo Narodowe, Tożsamość Regionalna, za całokształt działalności na rzecz promocji, rozwoju oraz propagowanie muzyki klasycznej w wymiarze sakralnym. Za podejmowanie unikatowych inicjatyw artystycznych, łączących sztukę ludową z muzyką sakralną, w szczególności za Letni Festiwal Pieniny-Kultura-Sacrum. Za stwarzanie możliwości środowiskom oddalonym od instytucji kultury, odkrywania piękna muzyki organowej, kameralnej, orkiestrowej i chóralnej w oprawie zabytkowych obiektów sakralnych”.

aktualizacja: 2010 (mk), 2022 (wa)