Polmic - FB

musicologists (G)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Maciej Gołąb,

works


publikacje

books, PWM, Kraków 1991


, Wydawnictwo „Pomorze”, Bydgoszcz 1987


, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1990


, Bela-Verlag, Köln 1995


, PWM, Kraków 1993


, Musica Iagellonica, Kraków 1995


, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003


, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005


, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008


, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009


, Los Angeles 2004


, Peter Lang, Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien 2008
articles, „Muzyka” XIX (1974), 3, s. 49-62


, „Muzyka” XXIII (1978), 3, s. 67-84


, „Muzyka” XXV (1980), 1, s. 3-24


, „Muzyka” XXVI (1981), 1-2, s. 3-15


, „Ruch Muzyczny” XXVI (1982), 14, s. 3-4


, „Muzyka” XXVIII (1983), 2, s. 61-79


, „Muzyka” XXVIII (1983), s. 53-77


, „Muzyka” XXVIII (1983), 4, s. 65-83


, PWM, Kraków 1984


, „Muzyka” XXXI (1986), 4, s. 25-41


, „International Review of the Aesthetics and Sociology of Music” XIX (1988), 2, s. 197-215


, „Muzykalnaja Akademia” (1993), 3, s. 221-222


, „Muzyka” XXXI (1986), 4, s. 67-84


, „Musik des Ostens“ 1986, Bd. 10, s. 167-179


, “Polish Music” XXI (1987), s. 3-13


, „Rocznik Chopinowski” XIX (1987), s. 189-198


, „Muzyka” XXXVII (1992), 1, s. 21-39


, Kraków 2001


, Los Angeles 2002


, Trento 1992


, Kraków 1993


, “Polish Music Journal” III (2000), 1, s.1-6, http://www.usc.edu/dept/polish_music/PMJ/issues.html


, http://www.chopin.pl/


, The Fryderyk Chopin Society in Warsaw, http://www.chopin.pl/ewolucja_stylu.en.html


, „Muzyka” XXXVIII (1993), 2, s. 29-56


, Frankfurt am Main 1997


, „Ruch Muzyczny” XXXIX (1995), 7, s. 17-20


, „Rocznik Chopinowski”, XXI (1995), s. 9-16


, „Rocznik Chopinowski”, XXI (1995), s. 265-275


, „Chopin Studies” VI (1999), s. 157-167


, “Chopin Studies” V (1995), s. 235-244


, „Muzyka” XLI (1996), 2, s. 3-16


, Saarbrücken 2001


, „Polish Music Journal” VI (2003), http://www.usc.edu/dept/polish_music/PMJ/issues.html


, „Muzyka” XLI (1996), 2, s. 131-137


, „Ruch Muzyczny” XL (1996), 4, s. 10-13


, „Ruch Muzyczny” XL (1996), 5, s. 7-9


, Tutzing 1996


, „Muzyka” XLII (1997), 4, s. 59-75


, Tutzing 1997


, Wrocław 2003


, Kraków 1999


, Mainz 2006


, „Muzyka” XLV (2000), 1, s. 23-45


, Schliengen 2003


, Tutzing 2002


, „Muzyka” XLV (2000), 4, s. 31-59


, „Kwartalnik Filozoficzny” XXX (2002), 3, s. 69-89


, „Muzyka” XLVII (2002), 3-4, s. 91-103


, „Pamiętnik Teatralny” LII (2003), 3-4, s. 305-319


, Warszawa 2003


, Warszawa 2003


, Kraków 2003


, „Przegląd Uniwersytecki” X (2004), 6, s. 19-21


, „Akademisches Kaleidoscop“ II (2004), 2, s.19-22


, Wrocław 2004


, Kraków 2005


, Warszawa 2005


, „Muzyka” LI (2006), 1, s. 71-83


, Wrocław 2006


, Warszawa 2006


, seria „Mystectwoznawstwo”, 2007 nr 7, s. 72-80


, „Muzyka” LI (2007), 2, s. 55-67


, Wrocław 2008


, „Muzyka” LII (2008), 1, s. 17-29


, „Muzyka” XXXI (1986), 4, s. 59-66
encyclopedic entries, Bärenreiter, Kassel 2000


, Bärenreiter, Kassel 2003


, VEB Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1988


, edition text + kritik, München 1992


, edition text + kritik, München 1992


, PWM, Kraków 1993


, PWM, Kraków 1997


, Macmillan Publishers Limited, London 2001


, PWM, Kraków 2007
reviews, polemics, commentaries, reports


, „Muzyka” XXXV (1990), 1, s. 75-80


, „Muzyka” XXXI (1986), 4, s. 110-115


, „Muzyka” XXXIII (1988), 3, s. 108-113


, „Rocznik Chopinowski” XIX (1987), s. 321-324


, „Chopin Studies” III (1990), s. 373-375


, „Polish Art Studies” XIV (1992), s.389-392.


, „Rocznik Chopinowski” XXI (1995), s. 337-341


, „Ruch Muzyczny” XXXVIII (1994), 8, s. 1 i 7


, XLI „Muzyka” (1996), 1, s. 131-134


, „Muzyka“ XLI (1996), 2, s. 187-192


, „Muzyka” XLII (1997), 3, s. 138-141


, „Musica Iagellonica” II/1997, s. 291-295


, „Muzyka“ XLIV (1999), 1, s. 149-154


, „Muzyka” XLII (1997), 4, s. 3-6


, Warszawa, 2002


, „Muzyka” XLIV (1999), 4, s. 3-9


, „Muzyka” XLV (2000), 4, s. 3-4


, „Muzyka” L (2005), 1, s. 3-4