Polmic - FB

muzykolodzy (T)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Krystyna Tarnawska-Kaczorowska, ur. 22 lipca 1933 w Sokalu (k. Lwowa), zm. 11 czerwca 2005 w Warszawie. Studia z zakresu teorii muzyki odbyła u Macieja Zalewskiego i Kazimierza Sikorskiego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie – obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina (dyplom w 1962). Do października 1977 roku wykładała harmonię i prowadziła ćwiczenia z harmonii muzycznej w tejże uczelni. Na II roku dla teoretyków muzyki, kompozytorów, dyrygnetów i organistów wprowadziła, według własnej koncepcji, tzw. II harmonię. Ukończyła dwuletnie studium doktoranckie pomyślnym zdaniem egzaminów: z psychologii u prof. Marii Manturzewskiej i z estetyki u prof. Stefana Jarocińskiego. Trzykrotnie wszczynała procedurę otwarcia przewodu doktorskiego: 1) temat związany z harmonią, z tonalnością; promotor Maciej Zalewski zmarł w 1970 r., 2) temat związany z romantyzmem w polskiej muzyce współczesnej; promotor Stefan Jarociński zmarł w 1980 r., 3) temat związany z hermeneutyczną interpretacją wybranych utworów polskiej muzyki współczesnej – zanim przewód został otwarty, nastąpił stan wojenny.
Zorganizowała i zredagowała materiały pięciu sympozjów muzykologicznych, organizowanych w ramach działalności Sekcji Muzykologów ZKP. Wielokrotnie występowała też na forum międzynarodowym, wygłaszając referaty podczas konferencji i sympozjów muzykologicznych, m.in. w Wielkiej Brytanii, Finlandii, Austrii, Francji. Napisała wiele książek i prac poświęconych muzyce XX wieku i przybliżających sylwetki czołowych polskich kompozytorów współczesnych, w tym: Witolda Lutosławskiego, Tadeusza Bairda, czy Zygmunta Krauzego. W latach 80. byla zaangażowana w działalność opozycyjną - m.in. przygotowywała dokumenty programowe dla Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność".
Krystyna Tarnawska-Kaczorowska była członkiem Związku Kompozytorów Polskich od 1977 roku, członkiem Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej, International Musical Signification Project (Helsinki), International Association for Semiotic Studies oraz Polskiego Towarzystwa Semiotycznego. W latach 1989-94 współpracowała z Deutsches Polen Institute w Darmstadcie.

literatura wybrana

Gąsiorowska Małgorzata Tarnawska-Kaczorowska Krystyna w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t.  „t-v", PWM, Kraków 2009
Komorowska Małgorzata Krystyna Tarnawska-Kaczorowska (1933-2005), „De Musica" XII 2006

publikacje

książki

Aspekt praktyczny teorii struktur Macieja Zalewskiego, PWM, Kraków 1980
Giacinto Scelsi – ‘Anahit’. Poemat liryczny dedykowany Wenus, na skrzypce solo i 18 instrumentów, Ars Nova, Poznań 1994
Świat liryki wokalno-instrumentalnej Tadeusza Bairda, PWM, Kraków 1982
Tadeusz Baird - Głosy do biografii, Musica Iagiellonica, Kraków 1997
Zygmunt Krauze - Między intelektem, fantazją, powinnością i zabawą, PWN, Warszawa 2001
artykuły

...najpierw jest życie, a potem sztuka...Roman Berger w: Między Polską a światem. Kultura emigracyjna po 1939 roku (red. Marta Fik), Warszawa 1992
A la recherche de valeurs perdues... w: Muzyka w kontekście kultury, księga pamiątkowa Mieczysława Tomaszewskiego (red. Małgorzata Janicka-Słysz, Teresa Malecka, Krzysztof Szwajgier), Kraków 2001
Aleksander Skriabin – Prometeusz. Poemat Ognia, „Musiikkitiede”m 1989 nr 1
Andrzej Panufnik i fletnia Marsjasza, „Kultura Niezależna" 1990 nr 65
Ariegarda i awangarda, „Ruch Muzyczny" 1971 nr 11
Cytat muzyczny. Zarys problematyki, „Muzyka" 1998 nr 3
Ignacy Jan Paderewski. „Nad wodą wielką i czystą", pieśń op. 19 nr 4 do słów Adama Mickiewicza w: Forma i ekspresja w liryce wokalnej 1908-1914, „Muzyka i Liryka" z. 2 (red. Mieczysław Tomaszewski), Kraków 1989
Karol Szymanowski - „Trzy pieśni" op. 32 do słów D. Dawydowa w przekładzie J. Iwaszkiewicza, „Przegląd Humanistyczny" 1979 nr 10
Kryzys czy metamorfozy, „Ruch Muzyczny" 1975 nr 16
„Les espaces du sommeil" na baryton i orkiestrę do słów R. Desnosa W. Lutosławskiego, „Teksty" 1981 nr 2
Musical quotation: An outline of the problem, „Contemporary Music Review” Edinburgh 1992
Pieśni Fryderyka Chopina, „Rocznik Chopinowski" 1987 XIX 1990
Rozumienie muzyki - na przykładzie „Mi-parti" Witolda Lutosławskiego, „Muzyka" 2004 nr 1
Signs in Witold Lutoslawski’s Music w: „Publications de la Sorbonne”, Paris 1998
Tadeusz Baird (1928-1981). Concerto lugubre for viola and orchestra w: Modelling History and Culture, materiały z sympozjum Österreichiche Gessellschaft für Semiotik w Grazu 1996 (red. J. bernard i in. ), Wiedeń 2000
Tadeusz Baird (1928-1981). Ekspozycja. Epizody i ekskursy. Epilog w: Muzyka polska (1945-1995) (red. Teresa Malecka, Krzysztof Droba i Krzysztof Szwajgier), Kraków 1996
The Musical Work as Sign. Signification Constituents, Layers, Structure w: Musical Signification. Essays in the Semiotic Theory and Analysis of Music, księga kongresu w Helsinkach 1988 (red. Eero Tarasti), Berlin 1995
Tradycja romantyczna w twórczości Tadeusza Bairda w: Muzyka w muzyce, Spotkania muzyczne w Baranowie, t. 2 (red. Teresa Malecka i Leszek Polony), Kraków 1980
„Wariacje w formie ronda" na kwartet smyczkowy Tadeusza Bairda w: Przemiany techniki dźwiękowej, stylu i estetyki bw polskiej muzyce lat 70. (red. Leszek Polony), Kraków 1986
Witold Lutosławski's Third Symphony (1983). A Hermeneutic Interpretation, "Irish Musical Studies" V, 1996
Work of Music as a Many-Layered Meaningful Structure, „Polish Art Studies" V, Wrocław 1984
Z perspektywy „Piętnastej" (O „Warszawskich Jesieniach"), „Ruch Muzyczny" 1971 nr 24 i 1972 nr 21
Znaki w muzyce Witolda Lutosławskiego, „Muzyka" 2002 nr 1
„Łabędź" na głos i fortepian op. 7 Karola Szymanowskiego - słowa Wacław Berent w: Księga jubileuszowa Mieczysława Tomaszewskiego w 60-lecie urodzin (red. Teresa Malecka), Kraków 1984
redakcje naukowe

Melos, logos, etos materiały sympozjum poświęconego twórczości Floriana Dąbrowskiego, Stefana Kisielewskiego, Zygmunta Mycielskiego, Warszawa 1987
Oblicza polistylizmu materiały sympozjum poświęconego twórczości Konstantego Regameya, Warszawa 1988
Prezentacje, interpretacje, konfrontacje materiały sympozjum poświęconego twórczości Witolda Lutosławskiego, Warszawa 1995
Tadeusz Baird - sztuka dźwięku, sztuka słowa, Warszawa 1984