Polmic - FB

indeks osób (C)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Andrzej Cwojdziński, dyrygent, kompozytor i pedagog; ur. 25 stycznia 1928, Jaworzno. Od 1947 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie pod kierunkiem Artura Malawskiego dyrygenturę (dyplom w 1953) oraz kompozycję (dyplom w 1955). Już w 1948 rozpoczął pracę jako chórzysta, a następnie asystent dyrygenta i dyrygent chóru Filharmonii Krakowskiej. W latach 1955-57 był asystentem dyrygenta w Filharmonii Łódzkiej, następnie objął funkcje dyrektora, dyrygenta i kierownika artystycznego Filharmonii w Lublinie, które pełnił do 1963. W 1964 został dyrektorem i kierownikiem artystycznym Filharmonii w Koszalinie, którą kierował do 1979. Był jednocześnie kierownikiem artystycznym Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku (1967-99) oraz Kołobrzeskich Wieczorów Wiolonczelowych (1972-80). Kilkakrotnie sprawował kierownictwo Światowego Festiwalu Chórów Polonijnych w Koszalinie oraz Koszalińskich Koncertów Organowych. Jako dyrygent występował gościnnie w ZSRR, NRD, Czechosłowacji, Bułgarii, Rumunii, Jugosławii i na Węgrzech.
Pracę pedagogiczną rozpoczął podczas studiów, będąc w latach 1951-53 wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Aktorskiej w Krakowie, a w latach 1960-62 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1991-99 piastował funkcję profesora w Akademii Muzycznej w Gdańsku i w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku.
Andrzej Cwojdziński prowadzi bardzo aktywną działalność społeczną. Jest członkiem zwyczajnym Związku Kompozytorów Polskich.
W 2011 na Ogólnopolskim Konkursie Kompozycji Religijnych „Vox Basilicae Calissiensis” w Kaliszu uzyskał III nagrodę za utwór Boże narodziny (2011).
Za zasługi w rozwoju kultury otrzymał wiele nagród i odznaczeń regionalnych (w Lublinie, Koszalinie i Słupsku) oraz ogólnopolskich: Nagroda Ministra Kultury i Sztuki II stopnia za całokształt działalności (1977) oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1983). W 1988 został uhonorowany medalem „Pro ecclesia et pontifice” oraz Nagrodą im. Księdza Bolesława Domańskiego za wybitne osiągnięcia twórcze.
aktualizacja: kwiecień 2011
Kontakt
e-mail:
gacwo@op.pl

kompozycje

Sonata na wiolonczelę i fortepian * (1952)
Pięć miniatur op. 2 na klarnet i fortepian * (1953)
Dwie humoreski op. 3 na fortepian solo * (1953)
Cztery pieśni na alt z towarzyszeniem fortepianu op. 4 * (1953)
Uwertura „Radosna” na wielką orkiestrę symfoniczną (1954)
Nokturn op. 6 na róg z towarzyszeniem fortepianu * (1954)
Rondo na fortepian solo op. 7 * (1954)
Pięć pieśni na sopran i fortepian (1955)
Kwiaty Polskie, kantata do słów Juliana Tuwima na 3 solistów, chór mieszny i chłopięcy i orkiestrę * (1955)
Koncert na kontrabas i orkiestrę symfoniczną * (1959)
Toccata lubelska na orkiestrę symfoniczną (1961)
Koncert wiolonczelowy nr 1 (1965)
Pięć pieśni dziecięcych [wersja I] op. 8 na sopran i orkiestrę * (1966)
Pięć pieśni dziecięcych [wersja II] op. 8 na sopran i fortepian * (1966)
Koncert wiolonczelowy nr 2 * (1968)
Miniatury w różnych stylach na trio fortepianowe * (1969)
Dwanaście miniatur na skrzypce i fortepian * (1971)
Chochliki fletowe op. 16 na flet z towarzyszeniem fortepianu * (1972)
Magnificat na chór a cappella * (1983)
Koncert na 2 fortepiany i orkiestrę symfoniczną (1984)
Erotyki op. 18 na chór mieszany a cappella * (1984)
Suita op. 20 na wiolonczelę i klawesyn (lub fortepian) * (1985)
Anioł Pański op. 21, oratorium na 3 solistów, chór mieszany i orkiestrę * (1986)
Suita miniatur op. 22 na 6 instrumentów dętych * (1987)
Preludia op. 23 na fortepian solo * (1988)
Nokturn op. 24 na wiolonczelę i fortepian * (1988)
Suita op. 25 na młodzieżowy zespół kameralny * (1989)
Suita op. 26 na wiolonczelę i gitarę * (1989)
Sonata na skrzypce i wiolonczelę op. 27 * (1990)
Sześć pieśni na chór mieszany op. 28 * (1990)
Cztery tańce polskie op. 29 na trio fortepianowe * (1990)
Cztery psalmy op. 30 na 3 głosy żeńskie i organy * (1991)
Klocki op. 31, 21 utworów dla dzieci na 4 ręce * (1991)
Tango koncertowe op. 32 na gitarę klasyczną i klawesyn * (1991)
Osiem pieśni na alt z towarzyszeniem fortepianu op. 35 do słów różnych autorów * (1991)
Suita kolęd polskich op. 34a na zespół kameralny * (1991)
Nasz wspaniały ogród zoologiczny op. 33, widowisko dziecięce na chór dziecięcy oraz sopran solo z towarzyszeniem fortepianu * (1991)
Mini kaprysy op. 36 na flet, obój i gitarę klasyczną * (1992)
Małe wariacje na temat piosenki duńskiej op. 37 na orkiestrę kameralną * (1992)
Capriccio na obój i orkiestrę kameralną * (1992)
Pięć pieśni na sopran z towarzyszeniem fortepianu do słów różnych autorów * (1992)
Hymn o Miłości op. 40, kantata na chór i orkiestrę * (1992)
Koncert wiolonczelowy nr 3 (1993)
Mała kołysanka op. 42d na fortepian * (1993)
Piosenki francuskie op. 42a na fortepian * (1993)
Siedem nokturnów op. 46 na organy solo * (1994)
Suita kolęd polskich nr 2 op. 47 na sopran, tenor i zespół kameralny * (1994)
Elementarz op. 45b na chór mieszany a cappella * (1994)
Cztery pieśni sakralne na chór mieszany a cappella * (1994)
Symfonia nr 1 op. 43 * (1994)
Koncert skrzypcowy nr 1 op. 48 * (1995)
Dwadzieścia pięć łatwych piosenek na 3-głosowy chór dziecięcy a cappella * (1995)
Hymny Maryjne op. 50 na 3 głosy żeńskie i organy * (1996)
Obrazki malowane dźwiękami op. 51, 17 miniatur na fortepian * (1996)
Koncert na klawesyn i orkiestrę kameralną op. 52 * (1996)
Toccata koszalińska op. 54 na wielką orkiestrę symfoniczną * (1997)
Suita stylizowanych tańców polskich op. 55 na 2 gitary klasyczne * (1997)
Małe muzyczne opowiadania na skrzypce z fortepianem * (1997)
Małe etiudy interwałowe op. 53 na fortepian * (1997)
Szopeniada op. 57 na chór mieszany z fortepianem * (1998)
Suita popularnych melodii ludowych op. 58 na chór dziecięcy i fortepian * (1998)
Dwie pieśni żartobliwe op. 59 na chór mieszany z fortepianem * (1999)
Sonatina na fortepian na 4 ręce op. 60 * (1999)
Rondo C-dur na fortepian solo op. 61 * (1999)
Z głębokości op. 62 [wersja I], 3 pieśni na chór i fortepian (1999)
Z głębokości op. 62 [wersja II], 3 pieśni na chór mieszany * (1999)
Dwie pieśni rozrywkowe op. 62a [wersja I] na sopran (1999)
Dwie pieśni rozrywkowe op. 62a [wersja II] na sopran i fortepian (1999)
Godzina Baranka – Misterium milenijne op. 63 na chór i zespół kameralny (2000)
Takie sobie piosenki op. 64 na klarnet i fortepian * (2000)
Koncert barokowy op. 65 na 2 skrzypiec, chór mieszany i organy * (2000)
Pięć pieśni na 4-głosowy chór męski a cappella op. 66 * (2000)
Sześć pieśni dla klasztoru SS Karmelitanek Bosych op. 67 na chór żeński z towarzyszeniem fisharmii * (2001)
Pieśni religijne op. 68 na chór męski a cappella * (2001)
Bożonarodzeniowe radości op. 70, miniatury dziecięce na flet z fortepianem * (2002)
Śpieszmy się kochać ludzi op. 71, 7 pieśni religijnych na głos altowy z organami (lub fortepianem) * (2002)
Małe wariacje „Siała Baba mak” op. 72 na 4-głosowy chór mieszany i dziecięcy a cappella * (2002)
Dwie bagatele op. 73 na fortepian solo * (2002)
Piccola sonata da camera op. 74 na flet, obój, altówkę i wiolonczelę * (2002)
Concerto grosso op. 75 na kwintet dęty i organy * (2003)
Album dziecięcych utworów kameralnych na różne zespoły instrumentalne szkół muzycznych op. 76 * (2003)
Słucham op. 77, rodzaj koncertu na głos recytujący i orkiestrę symfoniczną (2004)
Małe igraszki z dużym fagotem i ogromnym fortepianem op. 78 * (2004)
Jedenaście drobnych utworów op. 79 na obój i fortepian * (2004)
Dwa utwory na wiolonczelę solo op. 80 (2004)
Suita tańców polskich op. 82 na zespół akordeonowy * (2005)
Concertino op. 83 na fortepian dla dziecka oraz mały, szkolny zespół instrumentalny * (2005)
Dziesięć mazurków op. 85 na fortepian * (2005)
Menora kołobrzeska op. 84, II poemat symfoniczny na sopran solo, recytatora, chór mieszany i wielką orkiestrę symfoniczną (2006)
Spacerek po muzyce kompozytorów XVIII i XIX wieku op. 86, 17 miniatur na jeden lub dwa fortepiany dla młodzieży szkół muzycznych (2006)
Koncert skrzypcowy nr 3 op. 90 (2009)
Ballada nr 1 op. 91 na fortepian solo (2009)
Wariacje n/t Polki pizzicato op. 92 na orkiestrę smyczkową (2010)
Ballada nr 2 op. 94 na fortepian solo (2010)

literatura wybrana

Nie zakopałem talentów. Z profesorem Andrzejem Cwojdzińskim, kompozytorem muzyki dla dzieci i młodzieży, rozmawia Alina Ert-Eberdt, "Twoja Muza" 2008 nr 4, s. 71-72.
Być potrzebnym Z prof. Andrzejem Cwojdzińskim kompozytorem, dyrygentem i pedagogiem rozmawia Arkadiusz Jędrasik, „Muzyka21” 2001 nr 4, s. 37-41.
Inaczej uczy się pianistów w Katowicach, Gdańsku, Bydgoszczy Z profesorem Andrzejem Cwojdzińskim, pomysłodawcą, inicjatorem i długoletnim dyrektorem Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku, rozmawia Agnieszka Lewandowska-Kąkol, "Twoja Muza" 2006 nr 5, s.113-115
Neuer Adam Cwojdziński Andrzej w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „cd – suplement”, PWM, Kraków 2001
Nowik Wojciech Cwojdziński Andrzej w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „cd”, PWM, Kraków 1985
Szoka Marta Cwojdziński Andrzej w: Łódzkie środowisko kompozytorskie 1945-2000, Akademia Muzyczna w Łodzi, Łódź 2001