Polmic - FB

wykonawcy (F)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z

Janusz Florczyk,
pianista i kameralista; ur. 17 maja 1979, Bełchatów. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie Moniki Sikorskiej-Wojtachy oraz Królewskiego Konserwatorium Muzycznego w Brukseli u Daniela Blumenthala. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie kameralistyki w Akademii Muzycznej w Katowicach pod kierunkiem Marii Szwajger-Kułakowskiej oraz w Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie Grażyny Bożek-Woty. Swoje umiejętności doskonalił podczas kursów mistrzowskich takich pianistów, jak Andrzej Jasiński, Andrzej Pikul, Czesław Stańczyk, Viera Nosina, Anna Wesołowska-Firlej, Jerzy Sulikowski, Homero Francesch, Kevin Kenner, Zbigniew Raubo, Serge Lacour, Dirk Vermeulen, Kazimierz Skowronek, Paweł Głąbik.
Uczestniczył w wielu konkursach pianistycznych w kraju oraz za granicą. Zdobył I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Kijowie-Vorzel. Jest stypendystą Ministra Kultury z programu „Młoda Polska”, Marszałka Województwa Łódzkiego oraz wielokrotnym stypendystą władz miasta Bełchatów.
Janusz Florczyk prowadzi aktywne życie artystyczne. Jest pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym Festiwalu Młode(j) Sztuki w Bełchatowie.
Uczestniczył w wielu prawykonaniach muzyki współczesnej. W repertuarze pianisty znajdują się utwory na fortepian solo, fortepian z orkiestrą i ponad 150 kompozycji kameralnych.
aktualizacja: lipiec 2010
Strona internetowa artysty: www.januszflorczyk.com