Polmic - FB

kompozytorzy (R)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z

Marcin Rupociński,

kompozytor i fotografik, ur. 22 sierpnia 1971, Wałbrzych. Jest absolwentem Akademii Muzycznej we Wrocławiu, gdzie studiował kompozycję początkowo w klasie prof. Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil, a następnie prof. Stanisława Krupowicza. Fotografii uczył się w studium Pho-Bos (dyplom z wyróżnieniem w pracowni Natalii Lach-Lachowicz) oraz Europejskiej Akademii Fotografii w Warszawie. Uczestniczył w warsztatach muzyki komputerowej w Katowicach i Warszawie oraz jako stypendysta IRCAM w Helsinkach i Paryżu. W 2013 roku uzyskał stopień doktora sztuki muzycznej w zakresie kompozycji.

Wraz z Cezarym Duchnowskim założył grupę "Morphai", której celem jest realizowanie projektów audiowizualnych.

Współpracował z wieloma teatrami jako kompozytor i wykonawca muzyki do spektakli, m.in. z Teatrem Rozmaitości w Warszawie, Narodowym Teatrem Starym w Krakowie i Laboratorium Dramatu w Warszawie. Jego utwory prezentowane były m.in. na festiwalach: „Musica Polonica Nova”, „Poznańska Wiosna Muzyczna”, „Media Art Biennale WRO”, „Audio Art”, „Warszawska Jesień”, „Beijing Modern”.

Obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz wykładowca w Katedrze Kompozycji Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

Oprócz komponowania muzyki w kręgu jego zainteresowań znajdują się działania artystyczne na styku różnych mediów, programowanie instalacji multimedialnych, muzyka elektroakustyczna oraz komputerowe wspieranie procesu komponowania. Jest autorem interaktywnych wizualizacji do opery Ogród Marty (2009) i Muzyki Form Przestrzennych (2013) Cezarego Duchnowskiego, oprogramowania instalacji audiowizualnej Trois lieux Mai Wolińskiej (2009), wizualizacji i ścieżki dźwiękowej do 24-godzinnego spektaklu Wacława Mikłaszewskiego (2010) oraz autorem oprogramowania do utworu Machinae Coelestes (2013) i opery Ameryka (2014) Stanisława Krupowicza.

Jego utwory Hesychia, Mi-repris, Non possumus i Sensitivity powstały w ramach programu "Zamówienia kompozytorskie", realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

W 2021 roku Marcinowi Rupocińskiemu i Mai Wolińskiej przyznano Dolnośląską Nagrodę Kulturalną "Silesia" Sejmiku Województwa Dolnośląskiego za współtworzenie pracowni Narracji i Interakcji w Nowych Mediach w ramach działalności Katedry Kompozycji Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz za dzieło Random Check – dwugodzinny koncert multimedialny zrealizowany w okresie pandemii podczas festiwalu muzyki współczesnej Sacrum Profanum: dzięki temu w trudnym okresie wiosennego lockdownu powstało osiem międzynarodowych grup studenckich przygotowujących wirtualnie kompozycje audiowizualne.

aktualizacja: 2011, 2015 (ai), 2021 (wa)


Strona internetowa artysty: www.rupocinski.pl

twórczość

Utwory Marcina Rupocińskiego to precyzyjne, złożone z wielu elementów, przestrzenne układanki – zarówno wykorzystujące tradycyjne instrumentarium, jak i wzbogacone o warstwę elektroniczną. Związany z nurtem audiowizualnym, aktywnie działa na styku różnych mediów – jest autorem interaktywnych wizualizacji do spektakli teatralnych oraz oprogramowania instalacji multimedialnych.

kompozycje

Krany koncert-performance na sopran, fortepian i kwartet smyczkowy, teatr tańca, aktora oraz fotografie (1997)
Morphai spektakl audiowizualny na sopran, saksofon, fortepian, marimbafon i media elektroniczne z udziałem teatru tańca oraz aktora (1998)
Gry spektakl audiowizualny na sopran, saksofon, fortepian, marimbafon i media elektroniczne z udziałem tancerzy i aktora (1998)
Wernisaż na fortepian, taśmę i fotografie (1999)
Sekwencje spektakl audiowizualny: media elektroniczne, performer (2001)
Jedna intencja na taśmę (2002)
Muzyka do sztuki Disco Pigs Endy Walsha / Teatr Rozmaitości w Warszawie (2003)
Muzyka do sztuki Gang Bang Pawła Sali / Narodowy Teatr Stary w Krakowie (2005)
Muzyka do sztuki Kantaty na cztery skrzydła Roberta Bruttera / Teatr Jeleniogórski (2005)
Muzyka do sztuki Sztuka mięsa Jacka Papisa / Laboratorium Dramatu w Warszawie (2005)
Muzyka do sztuki Paw Królowej według książki Doroty Masłowskiej / Teatr Ludowy w Krakowie (2006)
Secundum interiorem hominem na chór, klawesyn i orkiestrę smyczkową (2007)
dCoding John na kwartet komputerowy (2009)
Komputer Chopina spektakl audiowizualny na disklavier, komputery i wizualizacje (2010)
Latent Image na orkiestrę kameralną (2011)
Non possumus na chór, zespół kameralny i komputer (2013)
Muzyka form przestrzennych kompozycja multimedialna z elementami performance na głos, wiolonczelę elektryczną, smyczki, media elektroniczne audio i video; Marcin Rupociński – wizualizacje, Cezary Duchnowski – muzyka (2013)
Horao na orkiestrę smyczkową i komputer (2014)
Hesychia na media elektroniczne i kwartet smyczkowy (2016)
Mi-repris, kompozycja multimedialna na dwa flety, dwoje skrzypiec, dwie waltornie, dwie wiolonczele i trzy komputery (2019)
Sensitivity na orkiestrę kameralną i video (2019)