indeks osób (W)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Piotr Wajrak,

dyrygent i pedagog; ur. 23 lipca 1971, Lublin. Pierwsze zainteresowania dyrygenturą rozwijał pod opieką Adama Natanka. Studiował w klasie Bogusława Madeya w Akademii Muzycznej w Warszawie (dyplom z wyróżnieniem, 1994). W 2008 roku uzyskał tytuł doktora sztuki w Akademii Muzycznej w Krakowie.

W 1994 roku został laureatem I Ogólnopolskiego Przeglądu Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego w Białymstoku.

W latach 1992-2001 prowadził orkiestrę Państwowej Szkoły Muzycznej w Lublinie, a od 1999 roku - także Państwowej Szkoły Muzycznej im. Józefa Elsnera w Warszawie. W latach 1995-2006 był asystentem, a następnie dyrygentem (prowadził m. in. Straszny dwór, Śpiącą królewnę, Greka Zorbę, Święto wiosny, Harnasie) w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie. Ponadto w sezonie 1998/99 sprawował kierownictwo artystyczne Międzynarodowej Młodzieżowej Orkiestry Euroregionu Nysa. W latach 2004-2008 był dyrektorem artystycznym Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie. Jako dyrygent gościnny współpracował z licznymi instytucjami; funkcję tę pełnił w sezonie 1993/94 w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, od 1994 - w Operze Nova w Bydgoszczy, w latach 2002-2003 w Teatrze Wielkim w Poznaniu i Operze Bałtyckiej w Gdańsku, a od 2010 roku jest nim w Operze Krakowskiej. Pracował także z orkiestrami słynnego Teatro La Fenice w Wenecji i Teatro Carlo Felice w Genui. Prowadził serię spektakli w Teatro de Bellas Artes w Bogocie (Kolumbia).

W swoim dorobku ma szereg płyty – Haydn (Polskie Nagrania PNCD480), Mozart (LOGART 011-98), Beethoven (PNCD481), Stojowski (AP0221 – world recording premiere), Twardowski (AP0179) oraz O sole mio z Bogusławem Morką (płyta platynowa – PRCD449), a także nagrania dla Polskiego Radia (2005) i TV Polonia (Requiem i Msza koronacyjna Mozarta).

Dwukrotnie był wykładowcą letnich kursów Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej „Jeunesses Musicales”, a w 2008 prowadził orkiestrę 8. Międzynarodowych Mistrzowskich Kursów Muzycznych Zamość 2008. W roku akademickim 2005/6 był wykładowcą Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Zasłużony dla kultury polskiej).

aktualizacja: czerwiec 2011

Strona internetowa artysty: www.wajrak.pl