polmic logo 2009 250

newsletter
FB 50
„Byłem tu, Fryderyk”
24 stycznia 1018, Warszawa
XI Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. Witolda Lutosławskiego
29 stycznia - 10 lutego 2018 , Warszawa
XV Konkurs Kompozytorski im. Tadeusza Ochlewskiego
31 stycznia 2018 roku
Henryk Mikołaj Górecki III Symfonia „Symfonia Pieśni Żałosnych”
Premiera płyty
Ogólnopolski Konkurs Orkiestr Smyczkowych
27-28 marca 2018, Bydgoszcz
„Sinfonia Varsovia Kameralnie” – nowy cykl koncertów w siedzibie Orkiestry
3 stycznia - 5 grudnia 2018, Warszawa
Arte dei Suonatori Masterclasses
12–18 lutego 2018, Radziejowice

indeks osób (K)

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Ł

Andrzej Kosendiak, dyrygent, pedagog i animator życia kulturalnego; ur. 5 października 1955, Wrocław. W 1983 roku ukończył Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki w Akademii Muzycznej we Wrocławiu.
Początkowo zajmował się działalnością pedagogiczną. W latach 1982-96 pracował jako nauczyciel w Zespole Szkół Muzycznych w Legnicy, wrocławskim Państwowym Liceum Muzycznym i Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia we Wrocławiu. W 1994 roku wspólnie z Marcinem Bornus-Szczycińskim powołał w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia we Wrocławiu pierwsze w Polsce kierunki kształcące w wykonawstwie muzyki dawnej: śpiew historyczny i grę na dawnych instrumentach. W 1998 roku wraz ze Zbigniewem Czwojdą założył i kierował Wrocławską Szkołą Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, której był współwłaścicielem do 2000 roku. Jako wizytator szkolnictwa artystycznego na Dolnym Śląsku (1990-2000), a później dyrektor Departamentu Programowania i Nadzoru Szkolnictwa Artystycznego w Ministerstwie Kultury (2000-2001) był współautorem systemu imprez promujących młodych twórców sztuki i doskonalących pracę nauczycieli szkół artystycznych. Z jego inicjatywy powstał szereg cyklicznych konkursów i festiwali m.in.: Konkurs Zespołów Kameralnych w Bystrzycy Kłodzkiej, Przegląd chórów szkół muzycznych „Dolnośląskie Kolędowanie", Warsztaty w ramach Festiwalu „Gwiazdy Promują” w Jeleniej Górze, Konfrontacje Instrumentów Dętych w Oławie oraz przesłuchania i konkursy w poszczególnych specjalnościach w wielu miastach Dolnego Śląska. Wielokrotnie uczestniczył też w pracach jury konkursów i przesłuchań muzycznych. W latach 1990-2000 konsekwentnie realizował również ideę podnoszenia poziomu wykształcenia kadry nauczycielskiej, czemu służyły uruchomione z jego inicjatywy kursy i warsztaty dla nauczycieli, m.in. organizowane co 2-3 lata Kursy Pedagogiczne Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz Podyplomowe Studia Zarządzania Szkołami Artystycznymi i Placówkami Kultury w Akademii Muzycznej. Jako dyrektor Departamentu Programowania i Nadzoru Szkolnictwa Artystycznego w Ministerstwie Kultury (2000-2001) był współautorem zapisów ustawowych pozostawiających w zakresie odpowiedzialności rządu finansowanie i nadzór nad szkolnictwem artystycznym w Polsce. Ponadto przez wiele lat wykładał na wrocławskiej Akademii Muzycznej, w latach 2003-2009 pełnił funkcję kierownika Międzywydziałowej Pracowni Muzyki Dawnej w tej uczelni. Powołał także i prowadził Studencką Orkiestrę Barokową (w 2005 roku pod jego dyrekcją wystąpiła ona z serią koncertów podczas Międzynarodowego Festiwalu „Wratislavia Cantans”).
Andrzej Kosendiak jest autorem wielu programów edukacyjnych. W roku 2001 rozpoczął działanie program rozwoju chórów szkolnych „Śpiewający Wrocław”, a kilka lat później, we współpracy z Narodowym Centrum Kultury program „Śpiewająca Polska”, obejmujący finansowaniem i pomocą metodyczną ponad 400 chórów szkolnych w Polsce. Nauka śpiewania kołysanek skierowana do młodych matek i ojców to cel realizowanego od 2010 roku programu „Pośpiewaj mi mamo, pośpiewaj mi tato”.
Drugim, bardzo ważnym nurtem aktywności Andrzeja Kosendiaka jest jego działalność dyrygencka, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki dawnej i tzw. wykonawstwa historycznego. W 1985 roku założył zespół „Collegio di Musica Sacra”, którego jest dyrektorem artystycznym od początku istnienia. Był jednym z pionierów wykonawstwa muzyki dawnej w Polsce z wykorzystaniem historycznego instrumentarium i z uwzględnieniem praktyk wykonawczych stosowanych w czasach powstawania dzieł muzycznych. Początkowo był to chór kameralny przekształcony na początku lat 90. w kameralny zespół muzyki dawnej. W latach 1990-1999 w ramach regularnych, comiesięcznych występów w cyklu „Koncerty czwartkowe w ratuszu wrocławskim” zespół wykonał kilkaset utworów wszystkich epok, od chorału gregoriańskiego do muzyki XX wieku. Kosendiak koncertował z nim w wielu krajach Europy, a także w USA (m.in. współpracując z Chapel Hill University NC USA), na najbardziej prestiżowych festiwalach i w najsłynniejszych salach koncertowych w Polsce (m.in. w Filharmonii Narodowej w Warszawie, wielokrotnie podczas festiwalu „Wratislavia Cantans”). W 2003 roku „Collegio di Musica Sacra” zdobyło Nagrodę im. A. Jarzębskiego dla najlepszego zespołu XIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej na Zamku Królewskim w Warszawie.
Artysta dokonał także wielu opracowań i transkrypcji starodruków muzycznych z XVII wieku pochodzących ze zbiorów muzycznych Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego. Za nagranie płyty „Musica da chiesa” z utworami pochodzącymi z tej kolekcji „Collegio di Musica Sacra” otrzymało Nagrodę Muzyczną Wrocławia w roku 1999. Ze swoim zespołem nagrał także Stabat Mater Antonio Bononcini’ego (DUX), a z Chórem Filharmonii Wrocławskiej i Wrocławską Orkiestra Barokową płytę z dziełami Franza Xavera Richtera – Magnificat, Messa pastorale, Sinfonia in D (Cypres).
W 2005 roku został dyrektorem Filharmonii Wrocławskiej i festiwalu „Wratislavia Cantans”, wprowadzając wiele zmian w działalności obu tych instytucji. Do Filharmonii zaangażował Jacka Kaspszyka, jednego z najwybitniejszych polskich dyrygentów specjalizujących się w muzyce symfonicznej, a funkcję dyrektora artystycznego festiwalu „Wratislavia Cantans” powierzył Paulowi McCreeshowi, szefowi zespołu Gabrieli Consort & Players, uznawanemu za jedną z najważniejszych postaci w światowym wykonawstwie muzyki dawnej.
W 2006 roku założył w Filharmonii Wrocławskiej nowe zespoły: Chór, którego dyrektorem artystycznym jest Agnieszka Franków-Żelazny, i Wrocławską Orkiestrę Barokowę, pracującą pod kierownictwem Jarosława Thiela, które w krótkim czasie stały się czołowymi zespołami w Polsce, odnosząc także znaczące sukcesy międzynarodowe. W 2009 roku utworzył także Chór Chłopięcy, którym od początku istnienia kieruje Małgorzata Podzielny. Dokonał przekształcenia Filharmonii Wrocławskiej, zatrudniając wielu młodych, znakomicie wykształconych instrumentalistów, dzięki czemu orkiestra pracująca pod kierunkiem Jacka Kaspszyka mogła osiągnąć bardzo wysoki poziom wykonawczy. Podobny proces dokonał się w odniesieniu do Wrocławskiej Orkiestry Kameralnej „Leopoldinum”, która pod kierownictwem artystycznym Ernsta Kovacica rozszerzyła znacznie swój repertuar, podtrzymując renomę jednej z najlepszych orkiestr kameralnych w Polsce.
Z inicjatywy Kosendiaka od 2004 roku, zawsze w sierpniu odbywa się we Wrocławiu Festiwal „Forum Musicum”. W 2009 roku miała miejsce także zainspirowana przez niego pierwsza edycja „Leo Festiwalu”.
Kosendiak jest pomysłodawcą i kierownikiem artystycznym projektu nagrania dzieł wszystkich Witolda Lutosławskiego, w ramach którego w roku 2008 ukazała się płyta Witold Lutoslawski. Opera Omnia I – muzyka kameralna, w styczniu 2010 - Witold Lutosławski. Opera Omnia 2, zawierający II i IV Symfonię kompozytora (obie nagrane w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Wrocławskiej pod dyrekcją Jacka Kaspszyka), a w 2011 - Witold Lutosławski. Opera Omnia 3 z Koncertem na obój i harfę oraz Preludiami i Fugą (w wykonaniu orkiestry „Leopoldinum”). Ponadto programuje i koordynuje serię wydawnictw płytowych pod nazwą „1000 lat muzyki we Wrocławiu”, w ramach której systematycznie ukazują się nagrania muzycznej spuścizny związanej z miastem. Wspólnie z Paulem McCreeshem jest także inicjatorem nowego projektu „Wrocław Oratorio Recordings”, którego celem jest stworzenie serii światowej klasy nagrań obejmujących najważniejsze dzieła chóralne z udziałem Gabrieli Consort & Players i Paula McCreesha oraz Chóru Filharmonii Wrocławskiej i innych wrocławskich zespołów. Na pierwszej z płyt tej serii, która ukazała się w 2011 roku, zaprezentowana została Grande Messe des Morts Hectora Berlioza w wykonaniu polskich i angielskich muzyków i chórzystów pod dyrekcją Paula McCreesha.
Funkcję dyrektora Filharmonii Wrocławskiej Kosendiak z powodzeniem łączy z działalnością dyrygencką. Regularnie realizuje projekty z Chórem i Wrocławską Orkiestrą Barokową. W ostatnich latach były to m. in. wykonania obydwu bachowskich Pasji oraz oratorium Mesjasz Händla. Współpracuje z wieloma orkiestrami filharmonicznymi w Polsce, koncentrując się szczególnie na utworach powstałych w XVIII wieku oraz dziełach wokalno-instrumentalnych.
W latach 2002-2005 Andrzej Kosendiak był Doradcą Prezydenta Wrocławia do spraw kultury. Zainicjował powołanie dwóch nowych szkół muzycznych we Wrocławiu. Od początku koordynuje projekt budowy Narodowego Forum Muzyki – nowej wrocławskiej sali koncertowej o nowoczesnych założeniach akustycznych i architektonicznych. W marcu 2010 roku został powołany do Rady Kultury Wrocławia, która powstała w ramach wrocławskich starań o tytuł Europejskiej Kultury 2016.
aktualizacja: listopad 2011