Polmic - FB

indeks osób (D)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Tadeusz Dixa,
dyrygent, kompozytor; ur. 17 stycznia 1983, Gdynia. Wyższe wykształcenie muzyczne otrzymał w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku jako teoretyk muzyki (dyplom z wyróżnieniem – 2008) i kompozytor w klasie Andrzeja Dziadka (także dyplom z wyróżnieniem – 2011). W 2013 roku uzyskał dyplom w specjalności Dyrygentura Symfoniczno-Operowa pod kierunkiem Wojciecha Rajskiego. W ramach programu "Erasmus" odbył roczne studia w Universität für Musik und darstellende Kunst Graz w Austrii na dwóch kierunkach – Kompozycja w klasie Gerda Kühra oraz Dyrygentura w klasie Martina Siegharta (2008 – 2009). Dwukrotnie otrzymywał stypendium Miasta Gdyni.
Już w czasie studiów rozpoczął aktywną działalność artystyczną, kierując wykonaniami utworów własnego autorstwa podczas koncertów oraz festiwali kompozytorskich w Polsce (m.in. w Gdańsku, Poznaniu, Katowicach) oraz za granicą (w Austrii i we Włoszech). Jego kompozycje znajdują się w repertuarze orkiestr Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku oraz Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot.
Od 2013 roku kieruje orkiestrą Sinfonietta Pomerania, w której działają czołowi trójmiejscy muzycy specjalizujący się w wykonywaniu muzyki współczesnej.
Prowadzi również działalność pedagogiczną, wykładając instrumentację na Wydziale Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Gdańsku.

 
aktualizacja: październik 2015 (wa)