Polmic - FB

indeks osób (M)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Joanna Maluga,
dyrygentka; ur. 1 marca 1982, Warszawa. Jest absolwentką Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, gdzie ukończyła dyrygenturę chóralną w klasie Bogdana Goli (dyplom z wyróżnieniem). Studia dyrygenckie kontynuowała w Akademii Muzycznej im. Franza Liszta w Budapeszcie w klasie Petera Erdeia, gdzie uzyskała Advanced Diploma in Choral Conducting. Joanna Maluga była stypendystką Balassi Institute, International Kodály Society, Hungarian Scholarship Board oraz dwukrotnie Foundation for the Kodály Institute. W Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy ukończyła Podyplomowe Studia Chórmistrzostwa i Emisji Głosu. W 2013 roku otrzymała stopień doktora sztuki w dyscyplinie artystycznej dyrygentura.
Swój warsztat dyrygencki doskonaliła także w klasie mistrzowskiej norweskiego dyrygenta Ragnara Rasmussena podczas Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego w Cork (Irlandia) w 2009 r., następnie na kursach mistrzowskich w Splicie (Chorwacja). W tym samym roku prowadziła również klasę „Common singing” podczas Międzynarodowego Seminarium Kodályowskiego w Kecskemet (Węgry), a także była jednym z dwunastu dyrygentów w klasie prof. Johannesa Prinza podczas European Academy for Young Choral Conductors w Grazu (Austria). W następnym roku podjęła studia pod kierunkiem prof. Johannesa Prinza kontynuowała w Varese (Włochy).
Współpracowała z wieloma zespołami w kraju i za granicą, w tym z Chórem kameralnym Vox animae (Chorwacja), APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljani (Słowenia), Coro da Camera di Varese (Włochy), Chórem Mieszanym Akademii Muzycznej im. F. Liszta (Węgry), Chórem Mieszanym Kodály Institute (Węgry), Chórem Warszawskiego Towarzystwa Scenicznego, Chórem Mieszanym Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz z Chórami Chłopięcym i Mieszanym Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Józefa. W latach 2009 – 2013 prowadziła chór dziecięcy i pełniła obowiązki kantora w warszawskiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy.
Obecnie kieruje Chórem Kameralnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Chórem Kameralnym Varsoviae Regii Cantores, którego jest założycielką. Jest wiceprezesem i współzałożycielką Stowarzyszenia VRC. Pracuje na stanowisku adiunkta w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Współpracuje z Węgierskim Instytutem Kultury w zakresie propagowania koncepcji wychowania muzycznego Zoltána Kodálya.
Wraz z prowadzonymi przez nią zespołami zdobyła nagrody na najważniejszych konkursach chóralnych w kraju. Dokonała szeregu prawykonań współczesnych utworów na chór autorstwa Aleksandry Gryki, Piotra Tabakiernika, Ignacego Zalewskiego, Eunho Changa, Artura Słotwińskiego, Kamila Staszowskiego.
 

aktualizacja: listopad 2015 (wa)