Polmic - FB

indeks osób (S)

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Ł

Piotr Sułkowski,
dyrygent; ur. 1970 r.
Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie, którą ukończył na dwóch kierunkach: Wychowanie Muzyczne (1993), później Dyrygentura w klasie Jerzego Katlewicza (1996) z wyróżnieniem. Podczas studiów został stypendystą Internationale Bachakademie i doskonalił swoje umiejętności na kursach mistrzowskich, prowadzonych przez H. Rillinga i J.E.Gardinera w Niemczech, a następnie w USA, jako stypendysta Oregon Bach Festival. Otrzymał również Stypendium Twórcze Prezydenta Miasta Krakowa. W 2011 uzyskał stopień doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej Dyrygentura w tejże Akademii.
Od początku swojej artystycznej działalności był zaliczany przez krytyków muzycznych do grona wybijających się talentów dyrygenckich, współtworzył festiwal „Forum Młodych Kompozytorów” oraz założył na Akademii Muzycznej w Krakowie orkiestrę kameralną Sinfonietta - Forum Sinfonia. Już w czasie studiów wraz z orkiestrą zdobył prestiżową I nagrodę za najlepsze wykonanie utworów, przyznawaną przez kapitułę dziennikarzy i krytyków muzycznych. Odbył z tym zespołem liczne tournée w kraju i za granicą (m.in. USA, Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania).
Dyrygował wieloma znanymi zespołami, w tym orkiestrą Opery Krakowskiej, Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej, Signature Symphony Orchestra Tulsa OK (w latach 2008 – 2014 był jej pierwszym gościnnym dyrygentem), Toruńską Orkiestrą Symfoniczną (w latach 2009 – 2011 był jej kierownikiem muzycznym), orkiestrą Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie, Orquesta Sinfonica de Navarra, Coro Premier Ensamble De La A.G.A.O (Hiszpania), Chórem Polskiego Radia w Krakowie (w latach 2008 – 2009 pracował jako zastępca dyrektora zespołu). Od 2011 r. pełni funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie. Od 2013 r. jest członkiem Zarządu Zrzeszenia Filharmonii Polskich.
Piotr Sułkowski ma na swoim koncie liczne premiery i prawykonania dzieł operowych oraz utworów współczesnych kompozytorów. Zrealizowany przez niego w 2004 r. w Krakowie Gwałt na Lukrecji Benjamina Brittena został uznany na Bydgoskim Festiwalu Operowym za najlepszy spektakl roku. W ramach obchodów Roku Szymanowskiego (2007) podczas Festiwalu Muzyki Polskiej dokonał światowego prawykonania jego nieznanej operetki Loteria na mężów, czyli Narzeczony nr 69. W 2007 r. wraz z zespołem Opery Krakowskiej przedstawił światowe prawykonanie oratorium krakowskiego kompozytora D.Reguckiego Cracovia est będącego kulminacją obchodów Jubileuszu 750-lecia Lokacji Miasta Krakowa. W 2010 r. w Pampelunie (Hiszpania) przygotował premierę Carmen G.Bizeta wraz z Orquesta Sinfonica de Navarra z okazji 20-letniego jubileuszu Coro Premier Ensamble De La A.G.A.O. W 2010 r. wraz z Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej brał udział w międzynarodowym projekcie operowym Fidelio – ofiarom holokaustu. Przedstawione w kilku miastach w Polsce nowatorskie spektakle uzyskały bardzo dobre recenzje m.in. w angielskim czasopiśmie „Opera”.
Ogromne doświadczenie operowe zdobył w czasie wieloletniej pracy (1995 – 2007) na stanowisku dyrygenta i następnie dyrektora artystycznego w Operze Krakowskiej oraz w Opera Wildwood Festival AR (USA), którego był dyrektorem muzycznym. Jest współtwórcą Krakowskiej Opery Kameralnej, z którą zrealizował kilka produkcji.
Działa również jako współorganizator i manager Konkursu Dziecięcych Zespołów Kameralnych „Wiosna Młodych Kameralistów” odbywającego się od 2001 r. w Krakowie. Od 2008 r. pełni funkcję dyrektora artystycznego Festiwalu Barbakan, którego jest pomysłodawcą.
Ważną sferą jego działalności jest praca dydaktyczna. Od 1993 r. kieruje chórem i orkiestrą Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. F.Chopina w Krakowie, z którą co roku odbywa tournées do Francji, gdzie realizuje programy edukacyjne dla francuskiej młodzieży. W Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy prowadzi klasę dyrygentury i kieruje zespołami wokalnymi.
Na jego dorobek artystyczny składają się również nagrania płytowe i telewizyjne. W 2009 r. płyta Marek Stachowski Works for Cello & String Orchestra, nagrana wspólnie z solistką Dorotą Imiełowską oraz z Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej otrzymała nagrodę Le Ring de Classiqueinfo. Zrealizował również nagranie z muzyką Bartosza Chajdeckiego do serialu historycznego Czas Honoru. W 2012 r. został powołany przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do Rady Programowej Radia Olsztyn.
Piotr Sułkowski za swoje zasługi artystyczne został uhonorowany ważnymi nagrodami i odznaczeniami. Wraz z orkiestrą Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej otrzymał nagrodę Prezydenta miasta Olsztyna Statuetkę św. Jakuba w dziedzinie kultura za rok 2012 za widowisko taneczno-muzyczne Dziadek do orzechów Piotra Czajkowskiego. Za działalność artystyczną i popularyzowanie muzyki klasycznej wśród mieszkańców regionu Warmii i Mazur w 2013 r. Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu przyznał P.Sułkowskiemu tytuł i statuetkę Osobowość Warmii i Mazur w kategorii kultura. W 2014 r. kierowana przez niego Filharmonia Warmińsko-Mazurska otrzymała statuetkę Laur „Najlepszym z Najlepszych” za sukcesy i osiągnięcia na skalę ogólnopolską i międzynarodową za promocję Warmii i Mazur w 2013 r. Również w 2014 Sułkowski został uhonorowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. W kolejnym 2015 za „twórcze osiągnięcia w dziedzinie kultury Warmii i Mazur” maestro otrzymał nagrodę Wojewody Warmińsko-Mazurskiego: statuetkę Pegaza.
 
aktualizacja: listopad 2015 (wa)