Polmic - FB

indeks osób (S)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Piotr Sułkowski,
dyrygent; ur. 1970 r.
Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie, którą ukończył na dwóch kierunkach: Wychowanie Muzyczne (1993), później Dyrygentura w klasie Jerzego Katlewicza (1996) z wyróżnieniem. Podczas studiów został stypendystą Internationale Bachakademie i doskonalił swoje umiejętności na kursach mistrzowskich, prowadzonych przez H. Rillinga i J.E.Gardinera w Niemczech, a następnie w USA, jako stypendysta Oregon Bach Festival. Otrzymał również Stypendium Twórcze Prezydenta Miasta Krakowa. W 2011 uzyskał stopień doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej Dyrygentura w tejże Akademii. W 2015 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego, a w 2017 - tytuł profesora nadzwyczajnego.

Od początku swojej artystycznej działalności był zaliczany przez krytyków muzycznych do grona wybijających się talentów dyrygenckich, współtworzył festiwal „Forum Młodych Kompozytorów” oraz założył na Akademii Muzycznej w Krakowie orkiestrę kameralną Sinfonietta - Forum Sinfonia. Już w czasie studiów wraz z orkiestrą zdobył prestiżową I nagrodę za najlepsze wykonanie utworów, przyznawaną przez kapitułę dziennikarzy i krytyków muzycznych. Odbył z tym zespołem liczne tournée w kraju i za granicą (m.in. USA, Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania).

Dyrygował wieloma znanymi zespołami, w tym orkiestrą Opery Krakowskiej (dyrektor artystyczny 2006-2007), Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej, Signature Symphony Orchestra Tulsa OK (w latach 2008 – 2014 był jej pierwszym gościnnym dyrygentem), Toruńską Orkiestrą Symfoniczną (w latach 2009 – 2011 był jej kierownikiem muzycznym), orkiestrą Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie, Orquesta Sinfonica de Navarra, Coro Premier Ensamble De La A.G.A.O (Hiszpania), Chórem Polskiego Radia w Krakowie (w latach 2008 – 2009 pracował jako zastępca dyrektora zespołu). Od 2011 r. pełni funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie. Od 2013 r. jest członkiem Zarządu Zrzeszenia Filharmonii Polskich, od 2014 roku jest jego wiceprezesem.

Piotr Sułkowski ma na swoim koncie liczne premiery i prawykonania dzieł operowych oraz utworów współczesnych kompozytorów. W ramach obchodów Roku Szymanowskiego (2007) podczas Festiwalu Muzyki Polskiej dokonał światowego prawykonania jego nieznanej operetki Loteria na mężów, czyli Narzeczony nr 69. W 2007 roku wraz z zespołem Opery Krakowskiej przedstawił światowe prawykonanie oratorium krakowskiego kompozytora D.Reguckiego Cracovia est będącego kulminacją obchodów Jubileuszu 750-lecia Lokacji Miasta Krakowa. W 2010 w Pampelunie (Hiszpania) przygotował premierę Carmen G.Bizeta wraz z Orquesta Sinfonica de Navarra z okazji 20-letniego jubileuszu Coro Premier Ensamble De La A.G.A.O. W tym samym roku wraz z Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej brał udział w międzynarodowym projekcie operowym Fidelio – ofiarom holokaustu. Przedstawione w kilku miastach w Polsce nowatorskie spektakle uzyskały bardzo dobre recenzje m.in. w angielskim czasopiśmie „Opera”.
Ogromne doświadczenie operowe zdobył w czasie wieloletniej pracy (1995 – 2007) na stanowisku dyrygenta i następnie dyrektora artystycznego w Operze Krakowskiej oraz w Opera Wildwood Festival AR (USA), którego był dyrektorem muzycznym. Jest współtwórcą Krakowskiej Opery Kameralnej, z którą zrealizował kilka produkcji.

Działa również jako współorganizator i manager Konkursu Dziecięcych Zespołów Kameralnych „Wiosna Młodych Kameralistów” odbywającego się od 2001 roku w Krakowie. Od 2008 pełni funkcję dyrektora artystycznego Festiwalu Barbakan, którego jest pomysłodawcą. Jest też pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym festiwalu muzyki filmowej Arena Festival film & music w Expo Mazury , który narodził się w Ostródzie w 2017 roku.

Ważną sferą jego działalności jest praca dydaktyczna. W latach 1993-2016 kierował chórem i orkiestrą Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. F.Chopina w Krakowie, z którą co roku odbywał tournées do Francji, gdzie realizował programy edukacyjne dla francuskiej młodzieży. W Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy prowadzi klasę dyrygentury i kieruje zespołami wokalnymi. Zajmuje się również pracą dydaktyczną w Akademii Muzycznej w Krakowie.

Na jego dorobek artystyczny składają się nagrania płytowe i telewizyjne. W 2009 roku płyta Marek Stachowski Works for Cello & String Orchestra, nagrana wspólnie z solistką Dorotą Imiełowską oraz z Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej otrzymała nagrodę Le Ring de Classiqueinfo. Zrealizował również nagranie z muzyką Bartosza Chajdeckiego do serialu historycznego Czas Honoru. Wraz z Aleksandrą Kurzak, Arturem Rucińskim oraz Rafałem Siwkiem dokonał pierwszego studyjnego nagrania fonograficznego Quo Vadis Feilksa Nowowiejskiego dla wytwórni DUX (2017). W latach 2012-2016 działał w Radzie Programowej Radia Olsztyn.

Piotr Sułkowski za swoje zasługi artystyczne został uhonorowany ważnymi nagrodami i odznaczeniami. Wraz z orkiestrą Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej otrzymał nagrodę Prezydenta miasta Olsztyna Statuetkę św. Jakuba w dziedzinie kultura za rok 2012 za widowisko taneczno-muzyczne Dziadek do orzechów Piotra Czajkowskiego. Za działalność artystyczną i popularyzowanie muzyki klasycznej wśród mieszkańców regionu Warmii i Mazur Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu przyznał P.Sułkowskiemu tytuł i statuetkę Osobowość Warmii i Mazur w kategorii kultura (2013). W 2014 roku kierowana przez niego Filharmonia Warmińsko-Mazurska otrzymała statuetkę Laur „Najlepszym z Najlepszych” za sukcesy i osiągnięcia na skalę ogólnopolską i międzynarodową za promocję Warmii i Mazur. Również w 2014 Sułkowski został uhonorowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. W kolejnym 2015 za „twórcze osiągnięcia w dziedzinie kultury Warmii i Mazur” maestro otrzymał nagrodę Wojewody Warmińsko-Mazurskiego: statuetkę Pegaza. W 2016 roku został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. W 2017 roku otrzymał Nagrodę Prezydenta Olsztyna im. Feliksa Nowowiejskiego.
 

aktualizacja: 2019 (wa)