Polmic - FB

indeks osób (B)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Maciej Piotr Bartczak,
śpiewak (baryton).
Studiował w klasie Feliksa Widery na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, którą ukończył z wyróżnieniem. W 1996 r. był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki. Po uzyskaniu konkursowego stypendium DAAD (1997 r.) kontynuował naukę na Studiach Podyplomowych w Wyższej Szkole Muzycznej w Karlsruhe (Niemcy), które ukończył z wyróżnieniem. Swoje umiejętności doskonalił podczas kursów mistrzowskich takich śpiewaków, jak Hilde Zadek, Gundula Janowitz, Dietrich Fischer-Diskau, Cornelius L. Reid.
Został finalistą Konkursu im.Ady Sari w Nowym Sączu, jednym z laureatów Konkursu Muzyki Kameralnej im. Kiejstuta Bacewicza w Łodzi i Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Lucii Popp w Bratysławie.
Wziął udział w nagraniu płyty Pieśni i duety Raula Koczalskiego, wydanej przez Selene w 1998 r.
Od 2000 r. jest adiunktem Wydziału Wokalno-Instrumentalnego w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. W 2012 r. nadano mu stopień doktora habilitowanego sztuk muzycznych w zakresie wokalistyki. Występuje jako solista na scenie Opery Śląskiej oraz podczas licznych koncertów, wykonując z powodzeniem repertuar pieśniarski, oratoryjny i operowy, muzykę dawną i współczesną.
 
aktualizacja: grudzień 2015 (wa)