Polmic - FB

indeks osób (K)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Reso Kiknadze,

gruziński kompozytor i saksofonista, który wziął udział w Programie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Polski „Kolekcje – priorytet Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca; ur. 29 września 1960 w Tbilisi.

Ukończył studia z filologii klasycznej na Uniwersytecie Tbiliskim, a następnie klasę kompozycji Michaela Shugliashvili’ego w Konserwatorium Tbiliskim (1990). W 2001 został absolwentem klasy kompozycji Prof. Dr. Friedhelma Döhla w Musikhochschule Lübeck, a także studiów z zakresu muzyki elektroakustycznej, które odbył tamże pod kierunkiem Prof. Dirka Reitha. Pełnił funkcję asystenta w Electronic Studio, działającym przy uczelni. W latach 1992-94 był członkiem zespołu muzyki improwizacyjnej „Nuova Sonanza” (Berlin).

Zdobył prestiżowe nagrody kompozytorskie, m. in. Nagrodę Marie-Louise-Imbusch-Stiftung (1993), Nagrodę Neue Akademie Braunschweig (1997).

Występuje jako saksofonista i wykonawca muzyki elektronicznej w rozmaitych zespołach, prezentujących muzykę awangardową, improwizowaną, jazzową. Jest współautorem wielu projektów audiowizualnych, łączących różne dziedziny sztuki: muzykę, teatr, taniec, sztuki wizualne, a także poezję.

Od 2012 roku jest rektorem Konserwatorium Tbiliskiego.

Jego Hymn „Psalm pochwały prawości” został zamówiony w 2015 przez Filharmonię im. H. Wieniawskiego w Lublinie w ramach programu „Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie”. Prawykonanie Hymnu miało miejsce w tejże Filharmonii podczas koncertu pt. „Genocyd – Tryptyk o Kanonie Nadziei”. Kompozycję zaprezentował Chór „Lutnia Lubelska” i Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej pod batutą Wojciecha Rodka.

aktualizacja: sierpień 2016 (wa)

Oficjalna strona kompozytora: http://www.reso-kiknadze.de