Polmic - FB

indeks osób (M)

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Ł

Jerzy Młodziejowski, (pseudonim Jerzy Korab), kompozytor, dyrygent, publicysta muzyczny, geograf, taternik i fotograf; ur. 2 lutego 1909, Łuhinki (Wołyń); zm. 7 maja 1985, Poznań. Jego pierwszym nauczycielem gry na skrzypcach był Jan Masłowski. W 1919 w Poznaniu został przyjęty do gimnazjum klasycznego, a także zaczął uczęszczać na prywatne lekcje gry na skrzypcach u Edwina Jahnkego. Rok później wstąpił do Konserwatorium Poznańskiego do klasy skrzypiec Stanisława Pawlaka, zaś w zakresie teorii muzyki jego nauczycielami byli: Władysław Raczkowski, Henryk Opieński, Stanisław Wiechowicz i Wacław Gieburowski. W 1927 rozpoczął studia geograficzne na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Poznańskiego, które ukończył w 1932.
Do II wojny światowej pracował m.in. jako pedagog, prelegent, śpiewał, później także kierował poznańskim Chórem Męskim „Echo”. Po wybuchu wojny uczestniczył w kampanii wrześniowej, od 1940 do 1945 był więziony w obozie jenieckim w Woldenbergu, gdzie prowadził złożoną z jeńców orkiestrę symfoniczną i chór męski, grał w kwartecie smyczkowym, założył zespół „góralski” (w którym poza nim grali: marynarz, kupiec, chemik, inżynier i nauczyciel), jak również komponował pierwsze utwory tatrzańskie.
Od 1947 pracował jako altowiolista w Filharmonii Poznańskiej oraz prywatnie studiował dyrygenturę pod kierunkiem Waleriana Bierdiajewa. W latach 1948-52 był najpierw asystentem, następnie drugim dyrygentem Filharmonii w Poznaniu. W 1952 założył i do 1954 prowadził w Opolu orkiestrę symfoniczną. Po powrocie do Poznania został kierownikiem artystycznym i pierwszym dyrygentem Wielkopolskiej Symfonicznej Orkiestry Objazdowej (później Państwowej Orkiestry Symfonicznej im. Karola Kurpińskiego), w której pracował nieprzerwanie do 1970. Od 1954 jednocześnie grał na altówce w założonym przez siebie Poznańskim Kwartecie Smyczkowym, od 1961 kierował Poznańską Radiową Orkiestrą Smyczkową, od 1970 pracował jako redaktor muzyczny Polskiego Radia w Poznaniu. W latach 1973-76 organizował w Rabce Festiwal „Muzyka i poezja w górach”.
Jerzy Młodziejowski w Zakopanem i Tatrach był po raz pierwszy w 1923. Od tamtej pory bywał w Tatrach bardzo często – poznawał Podhale, Spisz, Liptów i Orawę. Uprawiał także taternictwo i w 1929 został członkiem Sekcji Turystycznej Polskiego Towarzystwa Taterniczego. Swoje wyprawy opisał we wspomnieniu Na skalnych urwiskach (1932). Wkrótce ograniczył taternictwo na rzecz intensywnych badań naukowych w Tatrach. Jego najważniejsze prace z tej dziedziny to: Rola kwarcytów permo-triasowych w krajobrazie tatrzańskim (1932), nagrodzona medalem Uniwersytetu Poznańskiego, Zjawiska tektoniczne na grzbietach Tatr Zachodnich (1934), rozprawa doktorska Morfologia glacjalna Siwych Sadów w Dolinie Kościeliskiej w Tatrach (1934), Krajobraz geograficzny Doliny Pańszczycy w Tatrach (1934), Smreczyny w Dolinie Kościeliskiej (1936), Rzeźba Polskich Tatr Zachodnich (1937). Zajął się też badaniami stawów tatrzańskich. W 1934 uczestniczył w pomiarach stawów polskich Tatr, przeprowadzonych przez Wojskowy Instytut Geograficzny, a ich rezultaty przedstawił w pracach: Stawy Jamnickie w Tatrach Zachodnich (1936) i Bystre Stawy w Tatrach Zachodnich (1937) oraz małych monografiach: Stawy w krajobrazie Tatr (1935) i Morskie Oko (1937). Pisał również artykuły, sprawozdania, reportaże, wspomnienia o tematyce tatrzańskiej oraz o ludziach związanych z Tatrami, m.in. Jerzym Leporowskim, Stanisławie Witkiewiczu, Mieczysławie Karłowiczu, Karolu Szymanowskim, Janie Gwalbercie Pawlikowskim, Stanisławie Pawłowskim, Zygmuncie Noskowskim, Juliuszu Zborowskim, Stanisławie Staszicu. Ponadto jest autorem książek: Morskie Oko (Sport i Turystyka, Warszawa 1966), O Tatrach rozmowy (Nasza Księgarnia, Warszawa 1974), Moja tatrzańska symfonia (Wydawnictwo Literackie, Kraków 1981), Orawą Podhalem Spiszem. Gawęda krajoznawcza (Sport i Turystyka, Warszawa 1983). Przygotował nowe wydania pism tatrzańskich Karłowicza W Tatrach (PWM, Kraków 1957).
Jego pasją była fotografia. Pozostawił po sobie prawie 7000 negatywów, z których część została wykorzystana w jego książkach i artykułach.

aktualizacja: maj 2008

kompozycje

Elegia na śmierć Janosika na 4-głosowy chór męski a cappella * (1941)
Osiemnaście pieśni na głos solowy i fortepian (1941-76)
Kwartet smyczkowy nr 1 (1943)
Legenda o Janosikowej sławie, miłości i śmierci [wersja I] na sola, chór chłopięcy, męski i orkiestrę (1943)
Elegia fantastyczna na spalony dwór w Czombrowie na altówkę i orkiestrę (1944)
Rapsodia orawska na orkiestrę (1944)
Orawa na orkiestrę (1947)
Kantata o wielkości [wersja I] na chór męski a cappella * (1948)
Septet na flet, obój, róg, skrzypce, altówkę, wiolonczelę i kontrabas (1948)
Słowianie na głosy solowe, chór i orkiestrę (1948)
Białczańska muzyka, suita na orkiestrę (1949)
Kantata o traktorach na tenor solo, chór męski i orkiestrę (1949)
Pieśń o rewolucji na baryton solo, chór męski i orkiestrę (1949)
Kantata o wielkości [wersja II] na chór męski i orkiestrę (1949)
Weselne tańce wielkopolskie na orkiestrę (1951)
Suita raciborska na orkiestrę (1951)
Sonatina na obój i fortepian (1951)
Pieśni karpackie na sopran, tenor i orkiestrę (1951)
Koncert na flet i orkiestrę (1952)
Tatrzańskie drzewa na orkiestrę (1952)
Rapsodia opolska na orkiestrę (1952)
Kwartet na 2 oboje, rożek angielski i fagot (1952)
Niech się zbudzi drwal, melodram (1952)
Orawskie nuty na chór mieszany a cappella (1952)
Na opolskim rynku na chór mieszany i orkiestrę (1953)
Czarodziejskie Azoty, operetka (1953)
Jest u mnie kraj na chór męski a cappella * (1953)
Wesele lubuskie na orkiestrę (1953)
Sponad Odry na orkiestrę (1953)
Fantazja kujawska na flet i małą orkiestrę (1954)
Ballada na flet i małą orkiestrę (1955)
Żniwa na orkiestrę (1956)
Pieśni podhalańskie na tenor i orkiestrę (1956)
Opowieść o św. Jacku Odrowążu, kantata na głosy solowe, recytatora, chór męski i orkiestrę (1957)
Oda na cześć Ten Tsinga, zdobywcy Everestu na orkiestrę (1959)
Soła, mała kantata na solo sopranowe, chór dziecięcy i orkiestrę (1960)
Hej! za mną w Tatry [wersja I] na chór męski i orkiestrę (1960)
Hej! za mną w Tatry [wersja II] na chór męski a cappella (1960)
Wierchowa nuta na chór męski a cappella (1960)
Muza grecka, 4 epigramaty do starogreckich epitafiów na głos recytujący i małą orkiestrę (1961)
Legenda o trzech braciach na sola tenorowe, barytonowe i basowe, chór męski i orkiestrę (1961)
Wysoko z przełęczy, poemat symfoniczny na flet i orkiestrę (1962)
Tańcowali zbójnicy, uwertura na orkiestrę symfoniczną (1963)
Suita tetmajerowska na orkiestrę (1963)
Piosenki włóczykija na jeden lub dwa głosy równe z towarzyszeniem gitary lub akordeonu (1963)
Ciemnosmreczyński las na klarnet i orkiestrę (1963)
Samotna limba na wiolonczelę i orkiestrę smyczkową (1963)
Ballada na róg i orkiestrę smyczkową (1963)
Obłoki na chór mieszany a cappella (1963)
Grunwald na chór męski a cappella (1963)
Idzie na pola na chór męski a cappella (1963)
Koncert na puzon i orkiestrę (1964)
Jaworzyńskie nuty na sopran i orkiestrę (1964)
Moje za grobem zwycięstwo na chór męski a cappella (1964)
Od Orawy do Spisza na głosy solowe, chór i orkiestrę (1964)
Legenda o Janosikowej sławie, miłości i śmierci [wersja II] na sola, chór chłopięcy, męski i orkiestrę (1964)
Kwartet smyczkowy nr 2 (1965)
Ballada o Janosikowej śmierci na tenor solo i orkiestrę symfoniczną (1965)
Puszcza jodłowa, poemat symfoniczny z cyklu Moja Polska (1965)
Suita wielkopolska na orkiestrę (1965)
Koncert na skrzypce (1965)
Liryka gruzińska na sopran, flet i kwartet smyczkowy (1966)
Poezjo! na mezzosopran i małą orkiestrę (1966)
Trifonia na 3 flety (1967)
Wawelskie wzgórze, poemat symfoniczny z cyklu Moja Polska (1967)
Koncert na dwa oboje i orkiestrę (1967)
To gra śmierć, poemat na mezzosopran i małą orkiestrę (1967)
Ararat, poemat wokalny na baryton i orkiestrę (1967)
Stanąłem na przełęczy na baryton i orkiestrę (1968)
Pieśń o polskiej elektrowni na sola sopranowe, altowe i tenorowe, recytację i orkiestrę (1968)
Szeptem, 5 pieśni na głos średni i fortepian * (1969)
Concertino na obój i smyczki (1969, 1972)
Preludia na kwartet smyczkowy (1971)
Sonata na dwoje skrzypiec * (1971)
Kwartet smyczkowy nr 3 (1972)
Sonata fagotowa (1972)
Sonatina fortepianowa (1972)
Rapsod żałobny na śmierć Franciszka Ratajczaka na solo sopranowe, recytację i orkiestrę (1972)
Concertino na flet i smyczki (1973)
Sonata „Słowiki włoszakowickie” na flet solo * (1974)
Dwie myśliwskie ballady śląskie na baryton i orkiestrę smyczkową (1974)
Kwartet smyczkowy nr 4 (1975)
Concertino na klarnet i smyczki (1975)
Sonatina wielkopolska na wiolonczelę i fortepian * (1975)
Alfabet poznański na recytację i małą orkiestrę (1975)
Koncert na obój i orkiestrę (1977))
Kwartet smyczkowy nr 5 (1978)
Jabkenicki nokturn na kwartet smyczkowy (1978)
Sonatina brevissima na klarnet i fortepian * (1978-79)
Ostatni dzień lata na kwartet smyczkowy (1979)
Mitologia dawnego Podhala, melodram (1979)
Sonatina skrzypcowa (1980)
U nas w Ludomierzu, melodram na głos recytujący i małą orkiestrę (1980)