Polmic - FB

indeks osób (P)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Włodzimierz Promiński,

skrzypek i kameralista; ur. 22 stycznia 1958, Opole. Ukończył z wyróżnieniem Państwową Średnią Szkołę Muzyczną w Opolu w klasie skrzypiec Karola Reimana. Grę na skrzypcach studiował pod kierunkiem Franciszka Jurysa w Akademii Muzycznej w Warszawie, uzyskując w 1983 dyplom z wyróżnieniem. Swoje umiejętności doskonalił podczas kursów mistrzowskich m.in. Olega Krysy, Zachara Brona, Roberta Mastersa, Vladimira Avramowa. Studia z zakresu muzyki kameralnej odbył w Hochschule für Musik w Kolonii w klasie prowadzonej przez Amadeus Quartet, następnie u Eberharda Feltza w Berlinie i pod kierunkiem Ernsta Mayer-Schierninga w Hochschule für Musik w Detmold.
W 1984 założył Kwartet Camerata i jest jego prymariuszem. Z zespołem został laureatem kilku międzynarodowych konkursów muzycznych, m.in. w Tokio (1989), Monachium (1990) i Paryżu (I nagroda, 1990). Występował w wielu krajach Europy, a także w Stanach Zjednoczonych i Japonii. Brał udział w międzynarodowych festiwalach oraz dokonał nagrań dla wytwórni fonograficznych w Belgii, Niemczech i Polsce, które zdobyły wiele cennych wyróżnień (m.in. Diapason d’Or w 1994 za płytę z muzyką kameralną Guillaume’a Lekeu – Ricercar, tytuł Płyty Roku 1995 miesięcznika „Studio” za nagranie kwartetów Franza Schuberta – DUX, Fryderyk 2002 – za płytę z kwartetami smyczkowymi Karola Szymanowskiego).
Włodzimierz Promiński jest adiunktem w Filii Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Białymstoku, gdzie pełni jednocześnie funkcję prodziekana Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego. Od 1994 prowadzi kursy mistrzowskie dla kwartetów smyczkowych w Gorlicach. Jest członkiem Prezydium Rady Akademii Fonograficznej, pełnomocnikiem do spraw koncertowych rektora Akademii Muzycznej w Warszawie oraz prezesem Polskiego Towarzystwa Muzyki Kameralnej.
Za swoją działalność otrzymał w 1991 Nagrodę Artystyczną Młodych im. Stanisława Wyspiańskiego, w 2004 Odznakę „Zasłużonego działacza kultury”.

aktualizacja: lipiec 2008