Polmic - FB

kalendarium wydarzeń

2009 2010 2011 2012 2013
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

MUZYKA WSPOŁCZESNA NIE GRYZIE

CYKL SPOTKAŃ Z KOMPOZYTORAMI

ORGANIZATOR: POLSKIE TOWARZYSTWO MUZYKI WSPOŁCZESNEJ

Lokal Użytkowy, ul. Brzozowa 27/29, Warszawa
 

terminy spotkań:
- 3 września 2011 r. (sobota) godz. 17.00 - 18.30 Krzysztof Knittel
- 1 października 2011 r. (sobota) godz. 17.00 - 18.30 Romuald Twardowski
- 5 listopada 2011 r. (sobota) godz. 17.00 - 18.30 Aleksander Kościów

prowadzenie spotkań: Małgorzata Kołcz
koordynator projektu: Jarosław Siwiński

 
Sobota, 3 września 2011 r. godz. 17:00
Krzysztof Knittel
Zagraj ze mną. Improwizacja jest rozmową. Czy da się wspólnie komponować?
Zabawy z iPhonem. Instrument dęty, wstrząśnięty, mieszany.
Niewidzialne struny harfy. Czarny prostokąt i cała muzyka świata.
Ur. w 1947 r. w Warszawie. W Warszawie studiował też reżyserię dźwięku i kompozycję. Realizuje utwory komputerowe i elektroakustyczne, pisze utwory orkiestrowe, kameralne, sceniczne, komponuje muzykę dla baletu, teatru, filmu, tworzy instalacje dźwiękowe. Jako kompozytor i wykonawca swoich utworów koncertował w większości krajów europejskich, w Azji, w Ameryce Północnej i Południowej. Jest współtwórcą grup muzyki improwizowanej, m.in. Grupy Kompozytorskiej KEW (1974-76), Pociągu towarowego (od 1986), grupy CH&K&K (od 1999), Kawalerowie błotni (od 2003). Od 2006 r. prowadzi utworzony przez siebie międzynarodowy festiwal muzyki improwizowanej Ad Libitum. Wykłada w akademiach muzycznych w Łodzi i Krakowie.

• Sobota, 1 października 2011 r. godz. 17:00
Romuald Twardowski
Awangarda czy ariergarda. Jak nie dać się zwariować. Czy nowoczesność już była?
Wschód czy zachód. Geografia dźwięku - geografia umysłu - geografia Polski.
Wynalazki. Muzyczne szaleństwa, innowacje i odkrycia. Kto pierwszy, kto lepszy?
Ur. w 1930 r. w Wilnie. Studiował grę na fortepianie i kompozycję w Wilnie i w Warszawie, a w Paryżu, pod kierunkiem Nadii Boulanger, chorał gregoriański i polifonię średniowiecza. Od 1971 r. wykłada na obecnym Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie. Artysta nie był nigdy wyznawcą awangardy, wykorzystywał jednak elementy nowych technik kompozytorskich do tworzenia własnego języka muzycznego. Jego niezwykle bogata twórczość, w której istotną rolę odgrywa nurt muzyki religijnej, obejmuje m.in. muzykę chóralną i operową, często też nawiązuje do prawosławia, łącząc w sobie pierwiastki nowoczesności i bardzo odmiennych tradycji wschodniej i zachodniej Europy.

• Sobota, 5 listopada 2011 r. godz. 17:00
Aleksander Kościów
Redefinicja. Pomieszanie stylów, pomieszanie pojęć, pomieszanie zmysłów?
Gdzie żyją kompozytorzy? Walka o przetrwanie. Jak opodatkować wyobraźnię?
Jak mnie słyszysz? Przekaźniki sztuki: emocja, świadomość, kontakt.
Ur. w 1974 r. w Opolu. Studiował kompozycję i grę na altówce w Akademii Muzycznej w Warszawie. Od 1998 r. wykłada na macierzystej uczelni. Wykładał także w Niemczech, USA i Korei Płd. Jest stałym współpracownikiem społeczno-kulturalnego dwumiesięcznika „Strony” (Opole), do którego pisze eseje z pogranicza muzyki i psychospołecznych aspektów percepcji sztuki. Jest także autorem wielu publikacji związanych z akademickimi pracami Katedry Kompozycji warszawskiej uczelni. Od 1999 r. współpracuje z Joe Alterem, amerykańskim choreografem baletu współczesnego. Był też stypendystą Fundacji Fulbrighta (2005).


Moderator spotkań - Małgorzata Kołcz
Studiowała grę na kontrabasie w Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz filologię klasyczną na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jako kontrabasistka współpracuje z zespołami kameralnymi i orkiestrami, takimi jak: Warsaw Camerata, Europejska Orkiestra Festiwalowa „Probaltica”, Filharmonia Kaliska, Filharmonia Bałtycka, Polski Teatr Tańca Ewy Wycichowskiej i in. Aktywnie działa na rzecz upowszechniania muzyki poważnej i jej twórców, projektując i organizując wydarzenia promujące kulturę wyższą. Jest m.in. współtwórcą: warszawskich „Letnich Festiwali Nowego Miasta”, koncertu prawykonań „Muzyczne Pejzaże Czesława Miłosza”, „Festiwalu Muzyka Słów Zbigniewa Herberta”, cyklu „Warszawskie Prawykonania 2010”. Współpracuje m.in. z festiwalami: „Probaltica”, „Warszawska Jesień” i „Audio Art”.


Organizator - Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej www.ptmw.art.pl 
Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej powstało w 1923 r. Jego współzałożycielem i pierwszym prezesem był Karol Szymanowski. PTMW jest członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Współczesnej (ISCM), organizacji afiliowanej przy UNESCO, zrzeszającej ponad 40 państw. Towarzystwo zajmuje się popularyzacją najnowszej twórczości kompozytorskiej. Jego członkami są wybitni kompozytorzy, wykonawcy, muzykolodzy oraz miłośnicy nowej muzyki.

Miejsce spotkań - Lokal Użytkowy www.lokaluzytkowy.org
Lokal Użytkowy to otwarta przestrzeń działań artystycznych. Pytamy znajomych, jakie mają pomysły i prosimy ich aby zapytali o to samo swoich znajomych. Tak tworzy się miejsce i jego klimat. Zawsze można do nas przyjść albo napisać – czekamy na wasze pomysły.
Adaptacja i wyposażenie klubu było współfinansowane w latach 2007/08 oraz 2010 ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Kultury.


Organizator:
Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej
Współfinansowanie: Miasto Stołeczne Warszawa, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
Współpraca: Lokal Użytkowy, Art Deco Group, Emes
Patroni medialni: Program Drugi Polskiego Radia, Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC, Wawcity.pl, TVP Warszawa
Koordynator projektu: Jarosław Siwiński

Projekt dofinansowano ze środków Miasta Stołecznego Warszawy oraz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS


Powrót