Polmic - FB

opisy książek (G)Gronau-Osińska Alicja (red.)

Almanach Kompozytorów Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Tom I i II


Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2004, s. 346
Książka została przygotowana przez Pracownię Muzyki Polskiej XX i XXI wieku, działającą w Akademii Muzycznej w Warszawie w ramach Katedry Kompozycji i zawiera informacje o kompozytorach tej warszawskiej uczelni. "Podstawowym celem Almanachu jest podanie do szerszej wiadomości danych o obecnie żyjących kompozytorach, które zawierają nie tylko życiorys i spis utworów, co jest dostępne w wielu encyklopediach, choć nie dotyczy to pokolenia młodszych twórców, ale i informacje obejmujące wyszczególnienie obsady wykonawczej, wykonań, wydań, dedykacji, zamówień, bibliografii i dyskografii, a więc to, czego szukają potencjalni wykonawcy, wydawcy, organizatorzy festiwali i koncertów lub badacze współczesnej muzyki polskiej (w tym także, a może szczególnie, autorzy przyszłych prac magisterskich, dysertacji doktorskich i habilitacyjnych). Jest więc Almanach źródłem przede wszystkim faktograficznym, ale i wizytówką AMFC, mogącej się poszczycić plejadą znakomitych artystów" - napisano w odredakcyjnym wstępie.
Publikacja składa się z dwóch tomów. W tomie I zawarto informacje na temat życia i twórczości: Krzysztofa Baculewskiego, Zbigniewa Bagińskiego, Marcina Błażewicza, Mariana Borkowskiego, Pawła Buczyńskiego, Andrzeja Chorosińskiego, Andrzeja Dutkiewicza, Marii Dziewulskiej, Jana Ekiera, Szabolcsa Esztényi, Alicji Gronau, Anny Ignatowicz-Glińskiej, Lucjana Kaszyckiego, Benedykta Konowalskiego, Aleksandera Kościówa, Włodzimierza Kotońskiego i Pawła Łukaszewskiego. Natomiast tom II obejmuje następujących kompozytorów: Bogusław Madey, Emilian Madey, Stanisław Moryto, Marek Podhajski, Maria Pokrzywińska, Weronika Ratusińska, Witold Rudziński, Zbigniew Rudziński, Marian Sawa, Edward Sielicki, Izabela Targońska, Romuald Twardowski, Jan Węcowski, Marcin Wierzbicki oraz Maciej Żółtowski.