Polmic - FB

opisy płyt (C)Constantin Regamey

-


Lila - Koncert podwójny na skrzypce, wiolonczelę i orkiestrę
Pieśni Perskie na baryton i orkiestrę
Kwintet na klarnet, fagot, skrzypce, wiolonczelę i fortepian

Wyk.: Kaja Danczowska - skrzypce, Andrzej Bauer - wiolonczela, Adam Kruszewski - baryton, Mirosław Pokrzywiński - klarnet, Grzegorz Gołąb - fagot, Nowe Trio Warszawskie: Adam Zarzycki - skrzypce, Jerzy Wołochowicz - wiolonczela, Sławek Wróblewski - fortepian, Sinfonia Varsovia, dyr. Wojciech Michniewski
* Swiss Radio International / Polskie Radio - 1994 - SRI CD 11.2, DDD 71'48''
Płyta jest owocem współpracy Polskiego Radia z Radio Suisse Internationale. Jej wydawcom przyświecała idea przypomnienia twórczości polsko-szwajcarskiego kompozytora, orientalisty, indologa, pianisty, prytyka, pisarza i filozofa w jednej osobie - Konstantego Regameya. Prezentowane tu trzy utwory pochodzą z różnych okresów jego życia - polskiego i szwajcarskiego. Najwcześniejsze Pieśni perskie (1942) wyszły spod pióra młodego twórcy, zafascynowanego niewątpliwie ekspresyjnym liryzmem Albana Berga. Kwintet (1944) powstał w Warszawie w dramatycznm czasie Powstania Warszawskiego. To jeden z pierwszych w Polsce przykładów zastosowania techniki dodekafonicznej. Trzecia kompozycja pochodzi z 1976 roku. Należącą do dojrzałego okresu twórczości Lilę charakteryzuje znamienny dla techniki kompozytorskiej Regameya polistylizm - połączenie elementów przeszłości z współczesnymi środkami. Sam tytuł zaś odnosi się do ukochanych przez kompozytora Indii; słowo to w hinduizmie oznacza stwórczą działalność samego Boga.