Polmic - FB

omówienia utworów (S)

A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T U W Z Ż


Skrzypczak Bettina

II Kwartet smyczkowy


kserokopia rękopisu, s. 51(+1) (partytura)
Za II Kwartet smyczkowy Bettina Skrzypczak otrzymała w 1992 roku wyróżnienie na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO w Paryżu, corocznym prestiżowym przeglądzie nowej muzyki z całego świata. Utwór powstał rok wcześniej na zamówienie szwajcarskiego Radia DRS i fundacji "Pro Helvetia". Prawykonanie odbyło się 30 listopada 1991 w Zurychu, grał Kwartet Wilanów. Wkrótce po sukcesie w Paryżu Bettina Skrzypczak prezentowała swój utwór na "Warszawskiej Jesieni", opatrując go zwięzłym a treściwym komentarzem:
"Jest to utwór jednoczęściowy, jednakże znacznie zróżnicowany wewnętrznie. Ruch, metamorfoza, zmienność (barwy, pulsu, łuku melodycznego) - oto słowa, które w skrócie oddają główną intencję tego utworu. Nić akcji dramaturgicznej bierze początek w Allegro, przebiega przez rozkołysane Andantino, wiedzie ku spełnieniu w pełnym siły Barbaro, by zamilknąć we flażoletach, glissandach, pianissimach finałowego Andante."