Polmic - FB

omówienia utworów (A)

A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T U W Z Ż


Ajdinović Jacek Wiktor

Dialogue pour violoncelle seul


Éditions Armiane, Versailles 2005, s. 4 + [4]
Dialogue pour violoncelle seul powstał w marcu 2002, tuż po siedemnastych urodzinach kompozytora. W 2004 został nagrodzony na Konkursie Koła Młodych Związku Kompozytorów Polskich. Prawykonania utworu dokonał kompozytor na koncercie Koła Młodych towarzyszącym 47. Warszawskiej Jesieni. Wkrótce potem Ulf Tischbirek, któremu został dedykowany, zaprezentował go za granicą, na koncercie w Lubece.
Po warszawskim wykonaniu Jan Topolski napisał w „Ruchu Muzycznym”: „Koncert otwierał Dialogue pour violoncelle seul (2002) Jacka Wiktora Ajdinovića, wykonany przez kompozytora. Że był to dialog, nie monolog, stało się jasne już po paru sekundach: ekspresyjne, silnie zróżnicowane wyrazowo epizody były jakby zapisaem myśli rozgorączkowanego umysłu rodem z wewnętrznych monologów bohaterów Dostojewskiego – pełnych zaangażowania, szczerości, bezpośredniości [...].”
Kompozytor zaś w swoim komentarzu zamieszczonym w książce programowej 17. Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich, dodaje: „Mimo, że nie jest to łatwe, już od paru lat ja kompozytor prowadzę dialog z moim wiolonczelowym ja, ściera się z sobą czynnik współczesności z estetyką minionych epok, splatają się przeciwności i mnożą paradoksy...”.
W 2005 Dialogue pour violoncelle seul ukazał się drukiem w serii wydawniczej Autour du violoncelle (Collection dirigée par Barbara Marcinkowska) – kolekcji utworów na wiolonczelę solo francuskiej oficyny Éditions Armiane.